lördag 31 december 2011

Finnarna utökar undersökningen runt Thor Liberty

Trots att tyskarna kontaktat finnarna för att reda ut ärendet med den skeppning av explosiver och Patriotrobotar som fastnade i finska tullen, så utvidgar nu finnarna undersökningen.Defense News

Klart Skepp! - - . .

fredag 30 december 2011

Flera Galten RG32M från BAE i Sydafrika

Defence Aerospace

Klart Skepp! - - . .

Sänkningen av HMS Coventry snart som film - ett ovanligt långt inlägg


Med anledning av den friktion som på nytt uppstått runt ögruppen Falklandsöarna/Malvinas tänkte jag göra slag i saken och publicera en ovanligt lång  artikel - för att mig vill säga.... Julledigheten har, som vanligt, inte varit lugn, men jag har länge velat lyfta upp denna specifika händelse som utspelade sig under några minuter i maj 1982. Jag har försökt att anstränga mig lite utöver det vanliga, så håll till godo!


Detta är historien om HMS Coventrys sänkning den 25e maj, 1982.
HMS Coventry, D118, var en Typ 42-jagare, sjösatt den 21 juni 1974. Hon var beväpnad med en 4,5" (114 mm) Mk8-pjäs, 2 st 20 mm Oerlikon akan samt 22 st Sea Dart-robotar som erbjöd möjlighet till ett gott LV-skydd med räckvidd på upp till 56 km. Utöver detta var hon utrustad med torpeder och remskastare
Coventry befann sig denna ödesdigra dag tillsammans med huvuddelen av styrkan utanför San Carlos på Öst Falkland.
HMS Coventry Type 42 Jagare - D118
Befälhavaren för hela styrkan, amiralen ”Sandy” Woodward, var djupt bekymrad och irriterad över att landstigningen vid San Carlos, som han ansåg, tog allt för lång tid. Omkring 4000 man skulle komma att sättas i land vid denna operation kallad ”Operation Sutton”. Amiralens nervositet är förståelig då han var långt hemifrån med mycket tunna försörjningslinjer och liten möjlighet till att kunna få hjälp om något skulle gå snett. Varje minut som man var exponerad för luftanfall ökade risken.
Amiralen "Sandy" Woodward

Operation Sutton hade börjat den 21 maj och man hade redan dagen efter lyckats etablera ett brohuvud. Amiralen skulle också, förutom Coventry, denna dag, den 25 maj komma att få uppleva en kännbar logistisk förlust i och med sänkningen av lastfartyget MV Atlantic Conveyor. Sänkningen innebar förlusten av ett stort antal helikoptrar, flygplatsmateriel samt tält. Förlusten av helikoptrarna, som var tänkta att öka på mobiliteten för landstyrkorna, blev kännbar.


Innan den 25e maj hade den brittiska flottan förlorat mycket av sitt LV-skydd till följd av sänkningen av HMS Sheffield (Typ 42) den 4e maj, HMS Ardent (Typ 21) den 22 Maj samt HMS Antelope (Typ 21) den 24 maj m.m.

Det var av denna anledning nu upp till HMS Coventry och HMS Broadsword (Typ 22) att med sina Sea Dart och Sea Wolf-robotar, 4,5” pjäser samt 20 mm Oerlikon-kulsprutor att skydda brohuvudet vid San Carlos – den sk ”Bomb Alley” mot flyganfall.


Då Coventrys Sea Dart-system huvudsakligen var utformat för att bistå med långräckviddigt luftvärnsskydd över öppet hav hade hennes 909-eldledningsradar problem med att verka kustnära i den roll som hon hade beordrats inta av amiral Woodward. Coventrys fartygschef, David Hart Dyke, försökte flera gångar att resonera med amiralen över ”Secure Voice”, men fick ordern – ”Stanna på din post!”


Amiralen visste mycket väl om de begränsningar och faror som han utsatte Coventry för. I realiteten hade han nog bestämt sig för att Coventry och Broadsword fick utgöra skenmål i syfte att, till varje pris, skydda brohuvudet. Ett kallt men sannolikt nödvändigt beslut.

Den 25e maj var den argentinska nationaldagen och hela styrkan insåg att denna dag skulle komma att innebära hårda strider och man förberedde sig så gott man kunde.

Vid 9-tiden på morgonen blev styrkan utsatta för ett första anfall och Coventry lyckades skjuta ned en A-4B Skyhawk med en välrikad Sea Dart. Vid 12-tiden vad det dags igen och ånyo lyckades Coventry att skjuta ned en Skyhawk med en av sina robotar.


Vid det tredje anfallet runt 15-tiden fick luftförsvarsofficeren på Coventry en tidig varning av ankommande flyg ca 160 km från väst. Tyvärr förlorade man sedan dessa då de argentinska planen flög in lågt över land. Fartyget var fullt stridsberett när fyra ekon plötsligt lösgjorde sig från land. Coventry låste på med sina system, men tappade låsning på grund av den bakomliggande landmassan trots att hon lät sin eldledningsradar ligga och svepa i rätt bäring.Broadsword lyckades dock bättre och låste på med sin eldledningsradar varefter man förberedde sig på att avfyra sina Sea Wolf-robotar.


De argentinska flygplanen flög i tät rote-formering och eldledningsradarn på Broadsword tolkade dessa som ett och samma mål. När sedan planen kom närmare och radarn kunde urskilja bägge planen lades två nya mål ut, men det gamla målet låg fortfarande kvar i eldledningsdatorn och spökade. Hotutvärderingsalgoritmen i eldledningsdatorn lottade detta spök-mål som det farligaste vilket ledde till att systemet tog över och låste på detta, icke existerande, mål. När man försökta radera det gamla målet (som hade ersatts av de två verkliga ekona) låste sig plötsligt datorn.

Eldledningsteknikern (Syten nuförtiden – Klart Skepp anm.) påbörjade omedelbart, och helt kallt, med att starta om systemet genom att flippa över en hel räcka switchar och vred, men hann inte genomföra hela proceduren innan anfallet var över. De två argentinska planens anfall resulterade otroligt nog ”bara” i att en bomb träffade Broadswords flygdäck – och helikoptern -, men akter om hangaren.
Resterna av HMS Broadswords helikopter efter träff av argentinsk bomb den 25e maj
Nästa anfallsvåg kom in 1 minut och 28 sekunder senare. Ombord på Broadsword hade man nu analyserat vad som hade gått fel första gången och hade på något sätt lyckats fixa till felet – en enastående prestation.


Ombord på Coventry försökte man ånyo att låsa på med 909-radarn kunde fortfarande inte få låsning mot bakgrunden. Man att avfyrade en Sea Dart i nöd-mode, man hoppades nog att den skulle störa de anfallande piloterna.

Coventry avfyrar Sea Dart. Foto taget från Broadsword under anfallet den 25 Maj

Bild från "gun-camera" på en argentinsk Dagger vid anfall den 24 maj
Broadsword hade just fått igång sina system efter omstarten och hade nu god följning under, vad man uppfattade som, ”lång” tid. Systemet fungerade helt klanderfritt och gick automatiskt över i rätt mode. Nu väntade man bara på att planen skulle komma in på rätt avstånd och följde anfallet i tv-kameran som var slavad till siktet.
Air Force Grupo de Caza A-4P (A-4B) Skyhawks.
Kapten Pablo Carballo tv och Löjtnant Carlos Rinke th.


Då Broadswords system inte hade fungerat första gången gav luftförsvarsofficeren på Coventry sin fartygschefen informationen att de nu fick klara sig på egen hand. Conventry, som gick för om något babord om kurslinjen med front mot de anfallande flygplanen, försökte nu göra sig till en svårare måltavla genom att vänta bredsidan till.
Det kan låta konstigt, men då argentinarna hade problem med armeringen av sina bomber så hade det visat sig vara bästa taktiken för att få bomberna att studsa över fartyget istället för att landa på fartyget. Detta underlättades alltså om man vände bredsidan emot istället för att riskera att en bomb studsade längs med hela fartygets längd för att med stor säkerhet träffa bryggan eller någon annan vital del.


Ombord på Broadsword såg man med spänning de anfallande argentinska planen på tv-kameran när helt plötsligt, till allas fasa, en stor siluett av Coventry tornade upp sig i bild och därmed också bröt låsningen. Eld upphör beordrades och man tvingades hjälplöst se på när Coventry anfölls.


Coventry, som hade gjort en styrbordsgir rätt in i Broadswords siktlinje för Sea Wolf, trodde felaktigt att Broadswords system fortfarande var ut funktion efter den uteblivna elden vid första anfallet. 
Ett fatalt misstag skulle det visa sig. HMS Coventry träffades av två bomber på babords sida som blåste ut apparatrummet, stridsledningscentralen och det främre maskinrummet. Bränder utbröt och fartyget började ta in vatten. 

Coventry efter de två bombträffarna på babordssidan


Bara 20 minuter efter träffen kapsejsade HMS Coventry och sjönk. 19 man dog och flera skadades. Under tiden som besättningen väntade på att räddas sjöng man ”Always look at the bright side of life” från Monty Python’s ”Life of Brian”.
Only in Britain....?

Coventry minuter innan hon slår runt och sjunker 
Coventry efter kantringen
Seismic Seconds Del 1 - YouTube
Seismic Seconds Del 2 - YouTube
Seismic Seconds Del 3 - YouTube

Man kan inte annat än att imponeras över den yrkesskicklighet och beslutsamhet med vilken britterna genomförde återtagandet av Falklandsöarna. De hade de ett fast och tydligt mandat med en orubblig politisk backning i Järnladyn - Mrs Thatcher.
Det är inte för inte som britterna har setts som en institution för det moderna sjökriget. Det är dessa erfarenheter som svenska flottan får sig tillgodo vid sina regelbundna övningar på FOST - Flag Officer Sea Training . FOST

FOST på YouTube

Att timme efter timme, dag efter dag sitta klistrad vid sin radarskärm och ha skärpan att upptäcka ekon som helt kort dyker upp ett-två kanske tre svep med radarn vid en "pop-up" av de argentinska flygplanen är helt enastående. Att dessutom kunna ha så hög operativ tillgänglighet långt hemifrån på systemen kräver också ett och annat. Teknikerns analytiska förmåga och iskyla, ovan, att snabbt fatta beslut om att starta om systemet är också häpnadsväckande.
HMS Coventrys chef, David Hart Dyke, skrev senare en bok Four Weeks in May: The Loss of HMS Coventry som undertecknad tyvärr inte har haft förmånen att få läsa... ännu...
Capt. Ret. David Hart Dyke
Enligt uppgifter i Coventry Telegraph kommer sänkningen av HMS Coventry att släppas som film i samband med 30-års jubiléet 2012 på Cannes filmfestival. Ni som har bokat lägenheterna i Antibes denna vecka - ni vet vad ni har att se fram emot. Filmen kommer att heta "Destroyer"

I sin bok ”Falklandskriget – 100 dagar” berättar amiral Woodward om både större och mindre skeenden. Denna kan jag varmt rekommendera.

Med detta vill jag passa på att tacka och önska alla läsare - och särskilt ni ute på post för Sverige - ett riktigt Gott Nytt År! 

GMY


Klart Skepp! - - . . 

Ryska atomubåten sänkt

Den brand som bröt ut i ställningar runt den uppdockade ryska atomubåten Jekaterinenburg, K-84, av Delta-4 klass, och som sedan spred sig till själva ubåten, ledde till att ryska myndigheter valde att sänka henne. Enligt uppgifter från de ryska myndigheterna är hon bara partiellt sänkt och ingen risk för radioaktivt läckage skall finnas. Se även Gyllenhaal
Norska Tv2
Video från RIA
Artikel RIA

Klart Skepp! - - . .

onsdag 28 december 2011

Lösning på mystisk skada på lastfartyg

För en dryg vecka sedan sökte ett lastfartyg nödhamn i Karlshamn efter att ha kolliderat med något. Skadan hade uppstått i fören och hade en mycket konstig form då den var cylindrisk med en diameter på uppskattningsvis 0,4-0,6 meter. Nu kommer en intressant nyhet, nämligen att det ska ha varit en tysk övningsrobot!? Trot om ni vill, men här är en länk SVD.

Klart Skepp! - - . .

Iran hotar ånyo att stänga Hormuz-sundet

Iran upprepar sitt hot att stänga Hormuz om man utsätts för sanktioner. "Inte en droppe olja kommer passera sundet" säger man från Iransk sida. I samband med detta har man genomfört mineringsövningar. Defense News

Klart Skepp! - - . .

Uppdatering - "Kotka"-fartyget

Defense News levererar en uppföljning över situationen med det brittisk-registrerade fartyget som kvarhållits i Kotka, Finland. Om man får tro finnarna så har många fel begåtts. Det kan antas att finnarna med detta gjort sig rätt impopulära hos både tyskar, amerikaner, kineser och sydkoreaner..- även om de kanske har rätt i sak.

Klart Skepp! - - . .

lördag 24 december 2011

Patriotrobotarna i Finland på väg till Kina?

Chefsingenjören har, som vanligt, gjort en eminent genomlysning av Kotka-affären med det brittisk-registrerade fartyget kvarhållet i Kotka.

Den som har försökt exportera ens den minsta skruv och mutter vet vilket omfattande regelverk med blanketter och klassningar hit och dit som man måste fylla i. Försöker man sedan exportera en vara med den högsta möjliga krigsmaterirlexportklassningen (phu långt ord) - Patriotrobotar - genom att ange dem som "Fyrverkeri", ja då är det mer än misstänkt. Inget land på rätt sida om gamla järnridån exporterar någonting utan amerikanernas godkännande.

Nu känns det som om man försöker sopa igen spåren genom att sprida ut en hel mängd med villospår (eller kanske något är det rätta spåret...?) nu senast har Kina och hamnen i Shanghai dykt upp som mottagare - något som kineserna givetvis dementerar. Defense News

Hade det inte varit julafton hade jag satt mig i soffan med en öl och lite popcorn för att följa spektaklet.

Apropå det, God Jul önskas alla läsare!

Klart Skepp! - - . .

Som man bäddar får man ligga

Efter diverse CIA-flygningar, där svenska staten vägrar fortfarande håller inne med information, har man nu lyckats få både USA och EU att göra fördömande uttalande om anti-terrorlagarna. SVD. Bra gjort!(?)

God Jul

Klart Skepp! - - . .

fredag 23 december 2011

Fungerande länk till Usv och piratbekämpning

USNI

Klart Skepp! - - . .

Konflikt över Falklandsöarna

Argentina, Uruguay och Brasilien har infört en blockad av fartyg till Falklandsöarna. Nu vill en Sjölord emeritus (fd chef på HMS Ardent där 22 man dog under kriget på 80-talet) skicka dit en atomubåt för lite "show of force". Telegraph

Klart Skepp! - - . .

Fullskaligt inbördeskrig i Irak?

Jaha då börjas det... Ord över amerikanernas agerande som skapat situationen är överflödiga. SVD

Klart Skepp! - - . .

Lösningen på robotlasten i Finland

SVD Det visade sig inte vara ett nytt Arctic Sea-fall. Däremot finns lite andra frågetecken över hur en sådan viktig last bara släppts vind för våg i fartygets händer utan kontroll av stuvning etc.

Klart Skepp! - - . .

torsdag 22 december 2011

USV mot pirater

Är USV:er (obemannade ytfarkoster) något som i framtiden kommer användas för att bekämpa pirater? Personligen tror jag att USV:er kommer att få stor betydelse för force protection, men utvecklingen går långsamt. US Naval Institute

Klart Skepp! - - . .

Sverige = Etiopien

Det höjs nu upprörda röster mot domen av de två svenska journalisterna, men faktum är att vi själva har varit med och bidragit till att skapa situationen genom att helt okritiskt anamma Bush Jr:s antiterrorlagar.

Jag var mycket kritisk till dem då och är kritisk till dem nu eftersom de uppmuntrar till en godtycklighet som i sin tur kan leda till ett missbrukande av lagen. Amerikaner, ryssar, etiopier m.fl. använder etiketten terrorist för att bli av med oönskade element. Inte bra...

Se även Realtid

Klart Skepp! - - . .

onsdag 21 december 2011

Kongsberg utökar kontrakt för Protector Remote Weapon Station

Kongsberg utökar sin försäljning av sin fjärrstyrda vapenplattform, Protector, Till Sverige och Norge. Defense Aerospace

Klart Skepp! - - . .

Finsk vapenförsäljning till Saudi Arabien inte helt förankrad (?)

Defence Talk

Klart Skepp! - - . .

(Arme)Officerstidningen har artikel om Visby

Officerstidningen har, för en gångs skull, en bra marinartikel om Visby-korvetterna och dess besättningar. Den påvisar den reducerade förmåga som blivit följden av diverse besparingsåtgärder genom åren samt riskerna med de kommande besparingar som måste göras i verksamheten. Vår ubåtsjaktförmåga t.ex. hänger idag på ett fåtal individer.

Klart Skepp! - - . .

Mystiskt vapenfynd ombord på lastfartyg i Kotka

SVD Robotar har hittats ombord på ett Isle of Man-registrerat fartyg. Mystiskt värre då inga exporthandlingar verkar existera. Arctic Sea igen?

Klart Skepp! - - . .

måndag 19 december 2011

Alarm-meddelande ang Sydkorea

SVD Kim Jong Il död. Japan och Sydkorea rustar. Man får hoppas att contingency-planerna är up to date.

Klart Skepp! - - . .

lördag 17 december 2011

Patria har fått finskt ok att exportera granatkastare till Saudi Arabien

Patria har fått ok av finska staten till export av granatkastare till Saudi Arabien. Inte så konstigt eftersom Patria, till stor del, ävs av finska staten. Defence Aerospace

Klart Skepp! - - . .

"Svenska" stridsbåtar sätts in i Bahrain

Defence Aerospace rapporterar att amerikanerna sätter in Stridsbåt 90 i Bahrain som force pretection.

Klart Skepp! - - . .

Om Stasi-spioner, SÄPO MM

I SVD idag framkommer att det enligt de tyska arkiven att Ersson aldrig har varit Stasi-agent.

Samtidigt som Sverige meddelar att arkiven ska förbli stängda meddelar Finland (SVD) att även deras arkiv ska förbli stängda.

Det finns många anledningar till att vara hemlig. Ett kan vara att dölja inkompetens. Jag tycker det är skamligt att det inte tas tag i frågan. Antingen lagför man individer som har utfört verksamhet åt främmande makt eller så avför man dem.
Av debatten att döma som har förts på nätet så går det uppenbarligen inte att släppa dessa öppna vind för våg, men kanske kan granskningen ske i något som liknar underrättelsenämnden. Någon måste granska med vilken kvalite Säpo har agerat så att det inte blir någon fortsatt godtycklig agentverksamhet som man får intrycket av. Det är inte rimligt att oskyldiga ska vara kvar i arkiven lika lite som att skyldiga inte lagförs.

Tyvärr tror jag att de politiska partierna är belastade så en kommission kan inte bestå av dessa om någon som helst trovärdighet ska kunna nås.

Klart Skepp! - - . .

torsdag 15 december 2011

Det hemliga kriget i östra Afrika

Kanske inte amerikanernas smartaste operation att bli tagna på bar gärning i Etiopien hävdandes vara Röda kors-personal.Army Times

Förutom detta så undrar jag varför svensk press inte uppmärksammar den upprensning som just nu genomförs av den kenyanska armen för att bli av med Al Shabab-element. Detta kommer förmodligen även att få påverkan på viss pirataktivitet.

Klart Skepp! - - . .

Ubåtsbyggnad "For Dummies"

RAND Corporation spikar fast ett antal tumregler för ubåtsbyggnation. Aviation Week

Klart Skepp! - - . .

FOI får uppdrag inom sensorteknik

FOI får uppdrag att på FoT-pengar genomföra uppdrag inom sensorteknik. För marinens del mot TAS (Towed Array Sonar) och sensorkamoflagetekniker. FOI

Klart Skepp! - - . .

Kinesiskt hangarfartyg fotograferat

Defense News

Klart Skepp! - - . .

Putin går från klarhet till klarhet

Putin går ut och säger att Khodorkovsky kan benådas om han blir president. Hmmm problematiskt, men det känns precis som - utpressning? Desperat sådan . RIA.

Klart Skepp! - - . .

tisdag 13 december 2011

Temperaturen höjs i Iran

Iran hotar ställa femton amerikaner och israeler inför rätta för spioneri. Detta kommer sannolikt att höja temperaturen en aning. Ryssarnas styrka beräknas inte vara i Medelhavet förrän runt nyår. Låg medelhastighet (11 knop mot ca 18 för en amerikansk Carrier group) gör sitt till SVD Var man lite för tidiga från iransk sida med detta utspel?

Klart Skepp! - - . .

måndag 12 december 2011

söndag 11 december 2011

Röjdykarjouren - Vad kan vi hjälpa till med?

SVD. Förmodad mina har spolats iland i Halland. Sorry guys, men det blir nog inte mycket av tredje advent...

GMY

Klart Skepp! - - . .

fredag 9 december 2011

Flygtekniker anmäld till PAN efter att ha vägrat åka till Affe

Då börjas det tas i med hårdhandskarna.SVD.

Klart Skepp! - - . .

DCNS-ubåtar till Brasilien färdigställs

Defense Aerospace.

De brasilianska ubåtarna från franska statens bolag DCNS sätts nu ihop. Man får hoppas att de inte läcker så som de Malaysiska båtarna gjorde. The Malay Mail.

Klart Skepp! - - . .

Frostigt Georgien

Georgien får actionplan för NATO-anslutning. Det lär inte tina upp relationerna mellan Ryssar och NATO. RIA

Klart Skepp! - - . .

Redan?

Den sista bastionen faller i den brittiska flottan. Nu tillåts kvinnor ombord på ubåtar. Redan...?
Inte för att vi ska slå oss för bröstet för mycket, men vi fick vår första kvinnliga ubåtschef för ett par år sedan. Defense News.

Klart Skepp! - - . .

Tysk-Spanskt vaktombyte i Adenviken

Defense News

Klart Skepp! - - . .

En analogi utgående från LOU

I SVD tar Anna Laestadius Larsson upp problemet med Lagen om Offentlig Upphandling kopplat till vårdskandalen med Carema.

Hon sätter i artikeln huvudet på spiken när det gäller hur lagen på lång sikt egentligen riskerar att eliminera konkurrens, hur dåliga avtal med ej kvantifierbara eller mätbara krav tecknas samt de regelmässiga överklagandena som vissa företag sysslar med.

Jag kan inte lagen i detalj, men jag tror att den i grunden skulle kunna fungera så som det förmodligen var avsett om man bara såg över praxis och hur myndigheter förmår använda lagen till att ställa relevanta krav - OCH följa upp desamma.

Tyvärr får man det man beställer. Det gäller också för de upphandlande myndigheterna. Om man premieras som uppköpare att handla till lägsta pris - utan tanke på kvalite eller vad som är bäst och billigast i längden - ja då får vi fortsatt dessa, i bästa fall, mediokra lösningar.

Kommunerna har i detta fall en tung uppgift då de inte har en stor och tung upphandlarorganisation att stötta sig på. Jag är inte förvånad över att man har skrivit fluffiga krav så som "bra vård" osv som när bläcket torkat inte är värt ett dyft för leverantören.

Ett annat betungande arbete för kunden är också att följa upp kontrakten. Detta görs ofta inte tillräckligt bra vilket innebär att det blir fördyringar/försämringar i verksamheten. Det sistnämnda utnyttjas ofta av oseriösa företag.

Summa summarum - Se över praxis, ställ krav på upphandlarorganisationen (kostnad över tid samt relevant kvalite) och följ upp avtalen (ofoget med regelmässiga överklaganden har jag tyvärr ingen bra lösning på).
Fungerar inte ovanstående så bör en justering av lagen vidtas.

Klart Skepp! - - . .

onsdag 7 december 2011

Frankrike hotar lägga ned produktion av Rafale

Defense News. Kommer fransmännen att kasta in handduken?

Uppdaterad 111209. Gick lite fort i rubriken. Rafael skall naturligtvis vara Rafale. Tack Anonym...


Klart Skepp! - - . .

Pentagonrapport - 400 USD/gallon i Afghanistan

Fill'er up!Green Autoblog

Klart Skepp! - - . .

Ryssarna ökar export med 11%

RIA.

Ryssarna har en målsättning att öka exporten av krigsmateriel med 11%.
Vi ser nu stor expansion i Sydostasien och Mellanöstern - t.ex. sjömålsrobotar till Syrien. Något måste man ju finansiera sin försvarsbudget med. Lista från SIPRI över försvarsbudgetar.

Kortsiktigt tror jag i alla fall inte att man kommer att stänga av gas t.ex. i Nordstream eftersom det skulle slå mot ovan nämnda budget. Paradoxen är total eftersom EU är nu med och finansierar det ryska försvaret genom gas-pengar...

Klart Skepp! - - . .

måndag 5 december 2011

Två FOI-projekt får pris

Två FOI-projekt inom undervattensområdet får pris av Kockums Jubileumsfond. FOI.

Klart Skepp! - - . .

Ubåtsmuseum i Karlskrona

I torsdags förra veckan beslutades det om att Marinmuseum i Karlskrona skall inrätta ett ubåtsmuseum för Hajen och Najad (av Näcken-klass). Najad spelade en huvudroll i U-137 (S-363) incidenten under åttiotalet. NyTeknik.

Klart Skepp! - - . .

söndag 4 december 2011

Iransk "leverage"

Det kanske är bäst att bunkra full nu eftersom Iran hotar dubbla priserna på olja. Hoppla - kunde man ha räknat ut detta tidigare kanske...? SVD.

Klart Skepp! - - . .

Marinhistoria

Att Mars och Svärdet hittats har rapporterats tidigare. SVD publicerar idag en lite utförligare artikel om vraken och frågor om enentuell bärgning. Låt oss hoppas att vraken inte plundras.

Klart Skepp! - - . .

Fyra nya ryska isbrytare

Logiskt nog, i och med den arktiska kapprustningen, så bygger ryssarna nu fyra nya isbrytare. RIA.

Klart Skepp! - - . .

Rysk propaganda och desinformationsmaskinen går på högvarv

RIA.
RIA m.fl. publicerar nu flera artiklar som misskrediterar interna medborgarorganisationer.
Läser man andra smårubriker parallellt så handlar det t.ex. om en pedofildömd amerikan som har förgripit sig på en rysk minderårig balettdansör osv osv (OBS! pedofili är ett avskyvärt brott, men det råkar bara "dyka" upp inför valet?). mönstret är tydligt.

Se även Kalle Kniivilä. Tack för länken Oplatsen!

Klart Skepp! - - . .

lördag 3 december 2011

Norge får en första leverans av NH90

Den 30e November fick Norge en första leverans av NH90 i sjövariant. Denna har förmåga till ASW (autonom och joint), ASuW och SAR.

Till skillnad från den svenska "sjövarianten" kan denna enkelt fälla ihop huvud- och stjärtrotor vilket underlättar hangarering mm.

Länk.

Klart Skepp! - - . .

Archer operativ i Singapore

Den modifierade Västergötland-ubåten som sålts till Singapore, som nu går undet namnet Archer, är nu operativ i Singapore. Defense Aerospace.

Jag har förresten fått lite kritik för att mina inlägg ofta är korta och att de ibland bara innehåller en länk till annan websida.
Vad kan jag säga - min tid är tyvärr ändlig och jag fokuserar därför på att varje dag scanna ett stort antal källor på nätet. Syfte med detta är att bevaka olika, för svensk försvarsdebatt, intressanta händelser.

Det står naturligtvis var och en helt fritt att välja att själv bevaka den rikhaltiga flora med källor som finns på nätet. Att följa denna blogg är således helt frivilligt.

QRU?

Klart Skepp! - - . .

onsdag 30 november 2011

Saab säljer 22 Gripar till Schweiz!

Goda nyheter för Sverige och Saab då man har lyckats sälja 22 Gripar till Schweiz. SVD
Nu ska det tilläggas att detta inte är bekräftat från officiellt håll ännu. Tydligen skall det vara en presskonferens senare under onsdagen.

Klart Skepp! - - . .

söndag 27 november 2011

Roande läsning om Juholt

Peter Wolodarski på DN går från klarhet till klarhet när han i dagens DN går igenom Håkan - drogade barnsoldater - Juholts alla turer där han farit med osanning.
Mannen framstår närmast som en mytoman. Till och med blekingska kommunpolitiker (inte bara S) som har Juholt att tacka för mycket efter FB04 börjar skruva på sig.

Klart Skepp! - - . .

Upptrappning i Syrien - Uppdaterad 111128

Första advent till ära så har jag för en gång skull lagt till bilder. Håll till godo!

Det amerikanska hangarfartyget CVN 77 - USS George H.W. Bush är på plats utanför Syrien. Ombord på USS Bush finns 70 stycken jakt/attack flygplan.

USS George H.W. Bush, CVN 77


Samtidigt har man i sin "Carrier group" tre robotkryssare och fem robotjagare plus, antar jag, sedvanliga två attackubåtar. Jag misstänker att USS Florida eller några av hennes tre systerfartyg med sina Tomahawks och sina Seal-teams befinner sig i området Modifierade Ohio-ubåtar.

USS Florida, SSGN 728 (med Swimmer Delivery Vehicle - SDV akter om tornet)

USS Port Royal (CG-73), Ticonderoga Robotkryssare

Syftet är att etablera ett skyddande paraply över Israel, Turkiet och Jordanien mot den syriska hämnd som uttalades för de sex piloter som dödades i ett bakhåll i torsdags Debka.com. Dessutom har amerikanerna erbjudit sig att stå till tjänst om Arabförbundet beslutar om en no-fly-zone över Syrien.

Ryssarna har samtidigt stationerat tre stridsfartyg mitt emot Tartous. Dessutom är ryssarnas enda hangarfartyg, Admiral Kuznetsov , är på väg till området och beräknas vara där i mitten på nästa vecka.

Admiral Kuznetsov


Den amerikanska ambassaden i Damaskus råder sina medborgare att undvika att vistas i Syrien. Turkiet har också bett sina medborgare att, om möjligt, undvika att vistas i området.

En farlig eskalering i Syrien alltså. Gammelmedia är naturligtvis inte med i matchen.

Se även Debka.comPrison Planet

Uppdaterad 111128


Bloggen Försvar och Säkerhet gör analysen att de rapporterade lägena på amerikanska  respektive ryska hangarfartyg ovan sannolikt inte är korrekt.

Här är en bild från Strafor daterad 111123 som visar på CVN 77 rutt efter samövningar med 5e Flottan. Enligt officiella amerikanska hemsidor är hennes uppgift att stödja 6e flottan (Europa)Admiral Kuznetsov komme sannolikt inte att vara i Medelhavet förrän i mitten på december.


Klart Skepp! - - . .

lördag 26 november 2011

Logistisk uppförsbacke i Pakistan

Efter att NATO anföll en pakistansk militärpostering stänger nu pakistanierna försörjningslederna till Afghanistan. RIA. Detta kommer att medföra stora problem för försörjningen till ISAF-styrkorna.

Klart Skepp! - - . .

torsdag 24 november 2011

Bra att spara på robotar?

När HMS Westminister genomförde operationer utanför Libyen var hon endast utrustad med fyra Sea Wolf robotar av 32 möjliga. Sea Wolf avfyras i par vilket skulle ha inneburit möjlighet att avslå max två anfall. Notera att Libyen sannolikt hade en mängd Surface-to-Surface robotar. Think Defence

Uppdaterat 111127
Har på förekommen anledning uppdaterat rubriken.

Det känns som om ett cyniskt spel att riskera besättningarna genom att inte ge dem tillräckligt med ammunition för att kunna försvara sig fullt ut. I och för sig kanske underrättelseläget medgav denna nedprioritering, men UND-rapporter har ju inte alltid visat sig vara tillförlitliga genom historien.


Klart Skepp! - - . .

tisdag 22 november 2011

Brittiska ubåtsjakthelikoptrar får flygförbud

38 st helikoptrar av Merlin-typ beläggs med flygförbud då ett test inte gav önskat utfall. Nu påbörjas ett omfattande detektivarbete att spåra komponenter. Sparade man kanske lite väl mycket på underhållsanalysen tro?This is Cornwall.


Amerikanerna ser sin ubåtsstyrka som strategiskt viktig

Efter att Miljöpartiet försölte lägga ned det svenska ubåtsvapnet är det befriande att se att politikerna fått upp förståndet. Amerikanerna konfirmerar sin strategiska syn på sitt ubåtsvapen i följande artikel Defense Aerospace. Vidare berättar de om hur USS Florida banade vägen för flygoperationerna genom att sätta in en anfallsväg med 90 st Tomahawks för att slå ut luftförsvaret åt flyget. USS Florida har även möjlighet att ta dolt sjösätta Seal-teams med Swimmer Delivery Vehicles - något jag anar gjordes för att reka mål.

Klart Skepp! - - . .

Tio nya ryska konventionella ubåtar till Östersjön och Svarta Havet år 2020

RIAsamtidigt som A26 (kanske) är klar kommer ryssarna att ha (fem?) nya diesel-elektriska ubåtar i Östersjön.


Dessa är utrustade med 18 torpeder/torpedminor samt 8 SAM (Surface-to-Air Missiles MANPADS). Man kommer att ha förmåga att engagera mål på land samt på och under ytan. Det börjar bli lite väl svettigt nu - med rysk LV-täckning in över Ronneby och ubåt med landattackförmåga.

SA-24 "Grinch" SAM

Vilken förvarning kommer vi ha om dessa (som dessutom mättar vårt eget ubåtsvapen med en numerär av minst 2:1) igångsätter ett anfall mot strategiska punkter med t.ex. kryssningsrobot samt genomför en framskjuten minering med torpedminor? TMS-projektet (Torped-Mina-Sensor) är ju nerlagt så där finns inget att hämta.

Om vi har tur kommer vi att få tillgång till landbaserad HKP14 ( OBS - inte en ren sjöversion, utan en sjömodifierad landversion) tills dess, men med vilka UV-vapen om man får fråga? Förmågemässigt kanske vi är på banan fem-tio år senare avseende koordinerad ubåtsjakt med HKP och Ytstridsfartyg? Det är fem-tio år - för att inte säga tjugo år - försent!


Klart Skepp! - - . .

Serviettkontrakt?

Medie- och Reklambranschen upphandlas hej vilt. Minns värdegrundsenkäterna. DI.

Klart Skepp! - - . .

måndag 21 november 2011

Rheinmetall levererar första Kodiaken till Sverige

Lite OT för denna blogg, men efter att flottan har blivit sänkt är det dags att gräva ned sig. Defense Aerospace.;-)

Klart Skepp! - - . .

söndag 20 november 2011

Raketost

Ett fransk-ryskt samarbete runt "high tech rockets" håller på att utformas.RIA.

Klart Skepp! - - . .

Seal genomför dolda operationer i Somalia

Här kommer en liten historia om hur US Seals genomför en dold operation från ubåt. Army Times.
Jag skrev för en tid sedan, i ett mixat fantasyperspektiv, om hur man skulle kunna använda ubåt i insatsen i Libyen.

Vissa delar i detta inlägg var avsett att driva tanken mot vad som skulle kunna göras och andra var mer här-och-nu förmågor.

I kommentarerna till detta innlägg framfördes bland annat uppfattaningen om att infiltration från sjösidan var omöjlig/onödig trots att de flesta flygbaserna och viktiga städer i Libyen ligger som ett pärlband utmed kusten.

För information så befann sig ubåten "Florida" utanför den libyska kusten och besköt landmål med Tomahawks. Vad alla kanske inte vet är att just "Florida" är modifierad för att ta Navy Seals och deras Swimmer Delivery Vehicles. Skulle förvåna mig mycket om inte Seals var inne Libyen. Likaså tror jag att en del av de SAS-soldater som var inne kan ha landstigit via brittiska ubåtar. Britterna håller dock på sekretessen och namnger inte vilka av deras ubåtar som har varit på plats.

Låt mig avsluta med att nämna att A26 kommer att ha en förstorad tub (diameter knappa 2 meter) i fören för att dolt kunna sjösätta specialförband, obemannade farkoster etc. Vad är vår ambition här? Är vi tillbaka på gammalt hederligt flottan A-dyk?

Klart Skepp! - - . .

fredag 18 november 2011

Marininspektören balanserar på slak lina

Igår släppte Försvarsmakten utredningsresulat av ubåtsjaktinsatsen i Göteborgs skärgård och Marininspektören gör ett gott jobb som lyckas balansera på en relativt slak lina.

Jag inledde denna blogg med att utlova en analys över ubåtsjakterna. Minst sagt korkat - för trots att jag har haft ett naturligt intresse under min tid i flottan hade jag ingen aning om hur invecklad och infekterad frågan var och hur många olika grupperingar med respektive drivkrafter som fanns.

Många rapporter och många böcker senare samt efter djupa analyser börjar jag kunna särskilja ett och annat. Generellt kan man väl säga att många som uttalar sig i frågan oftast är dåligt pålästa om än det ena och än det andra t.ex. inom minkfrågan, U-137, larvbandsspår och budgetubåtar. Förhoppningsvis kommer jag att kunna redovisa detta i en artikelserie här inom kort, men tiden är som bekant en ändlig resurs.

Jag har medvetet valt att inte höra mig för om Göteborgsincidenten, men man kan väl säga som så att Sverige och svenska politiker nog inte skulle vilja ha en bekräftelse på ett främmande ubåtsintrång. Det visar debatten tydligt rörande de föregående ubåtsjakterna.

Den djupa klyfta som uppstod mellan blocken efter Bodströmaffären och Bildts ubåtskommission lever fortfarande kvar vilket man tydligt kan skönja i inlägg på Newsmill. Detta gör att det är ett guldläge för främmande makt att gå in och reka i svenska vatten. Marinen har oerhörda beviskrav på sig och skulle det gå snett kan man alltid hävda felnavigering eller tekniska problem.

Om vi ska sätta något i en kontext så har britterna i alla fall haft påhälsning av rysk ubåt, men det kan ju aldrig hända i Sverige - eller hur?

Hur som helst - bra balanserat MI!

Se även. SVD, Commander,

Klart Skepp! - - . .

US Army har accepterat leverans av den fjärde svenska Black Hawken

Enligt Defense News. Länk inte upplagd pga seg uppdatering av DN-hemsida.


tisdag 15 november 2011

Rheinmetall öppnar kontor i Stockholm

Defence Aerospace.

Klart Skepp! - - . .

Förstatligande av europeiska försvarsindustrier

Den tyska staten köper nu upp 7,5% av den europeiska försvarsjätten EADS. Hmm undrar hur det går med den sk konkurrensen nu när EADS, DCNS, Patria m.fl. har mer eller mindre inslag av statsägande.Defence Talk.

Klart Skepp! - - . .

En skitsak på Bush

Krånglande toalettsystem ombord på hangarfartyget George H.W. Bush orsakar problem. Hampton Roads.

Klart Skepp! - - . .

Svärdet återfunnet

SVD meddelar att skeppet Svärdet återfunnits. Hon gick under i samma slag där regalskeppet Kronan förliste år 1676.

Flottan leddes av Riksamiralen Lorentz Creutz (utan erfarenhet från sjökrigföring och förmodligen utan någon som helst sjövana). Creutz vägrade att överlämna det operativa befälet till den erfarne Amiralen, Claes Uggla.

Vid sammanstötning med danska flottstyrkor "lyckades" Creutz med bedriften att missuppfatta ett varningsskott från Claes Uggla som en uppmaning att vända. Vändningen gjordes tvärt i hård vind vilket ledde till att vatten trängde in genom de öppna kanonportarna. Detta ledde i sin tur till att en tänd lunta föll ned i krutdurkarna och Kronan exploderade - till danskarnas stora förvåning.

Näst i befälsordningen, Amiralen Claes Uggla, tog befälet men blev snart omringad och sänkt. Övriga svenska fartyg flydde därefter fältet.

Klart Skepp! - - . .

söndag 13 november 2011

Iranska robotar över Sverige

DN.
I dagens DN tar man upp hotet från iranska kärnvapenbestyckade missiler. I sammanhanget tas NATO's missilförsvar upp, bland annat i grafiken. Tyvärr utelämnas de ryska Iskander-batterierna med räckvidd långt in i Sverige. Lite märkligt att inte redovisa totalbilden.
Observationsplatsen.

Klart Skepp! - - . .

torsdag 10 november 2011

Lite mer om spanjorernas nya ubåtar S-80

Defense industry daily.

Det spanska varvet Navantia, som bygger spaniens nya ubåtar 4 st S-80 med formodad landattackförmåga (Tomahawk), väntas bli 1-2 år sena med leveranserna beroende b.la. på den ansträngda budgeten. 4 ubåtar finns som option, men denna förväntas nog inte att utlösas pga den finansiella situationen.

Klart Skepp! - - . .

ThyssenKrupp i mutskandal

Kockums och HDW ägare, ThyssenKrupp, misstänks vara inblandade i mutskandaler rörande ubåtsförsäljningar i Grekland, Turkiet och Sydkorea. Defense-Aerospace.

Klart Skepp! - - . .

Nya ryska ubåtskontrakt

RIA meddelar att ryssarna nu tecknat kontrakt för byggnation av Yasen och Borey-klassubåtar. En av designfirmorna, Malakit, designade en av de ubåtar som förmodligen har rätt mycket erfarenhet av inträngning i grunda skärgårdsvatten, Prject 865, Piranha.

Klart Skepp! - - . .

Al Qaida har kontroll över libyska vapen

Defense News

Klart Skepp! - - . .

US Navy Seal - Usama bin Ladin - got the T-shirt

Telegraph publicerar en story om hur Seal Team 6 avrättade bin Ladin. Tydligen är en bok på väg.

Klart Skepp! - - . .

NBG

I denna SVD-artikel ger M intrycket av att Sverige, med det nya försvaret, har fått fler soldater och sjömän. Ehh har jag missat något?
Dessutom påstår man att Försvarsmakten har en ekonomi i balans. Så är inte fallet med lån av nästa års budget, fast lånefinansierad konsumtion har ju varit legio i landet under de senaste decennierna, så varför inte också inom försvarsområdet? Den som står i skuld kanske är fri trots allt, men det påverkar åtminstone att marinen ställer in övningar.

Angående möjligheten att reducera kostnad för Logistik så delar jag S kritik på att det är lite flummigt, men vad viktigare är - Regeringen tar inte i frågan om hur att utföra detta utan skjuter ifrån sig ansvaret till myndigheten/myndigheterna. Det är som upplagt för problem.

Sedan spänner skribenterna bågen och försöker polarisera runt solidaritet och jämför med att pga av att (N)BG inte fanns så kunde folkmorden i forna Jugoslavien få fortgå. Nja alltså det var i första hand ett politiskt - inte ett militärt problem och det är fortfarande ett politiskt problem - med eller utan (N)BG. Vi i flottan ingick aldrig i NBG (visst mindre enheter som EOD-team ingick för att röja hamnar osv) och trots/tack vare detta så etablerades Atalanta-operationerna. Även Tchad-operationen utfördes utom NBG-ramen. Alla föregående markinsatser - även dessa utanför NBG-ram osv.

Låt oss inse att NBG var ett väsen avsett som ett transformations-"vehicle" för att gå från invasionsförsvar till insatsförsvar. Detta transformationsfordon har nu använts klart.

Om vi vill vara solidariska med balterna - låt oss då inte gå över ån efter vatten. Sverige borde genomföra fler övningar med balterna och fortsätta med det utbytesprogram med baltiska kadetter som vi i flottan (kanske fler försvarsgrenar?) genomförde under nittiotalet. Vi fortsätter med våra minröjningsinsatser i baltikum som nu är inne på andra decenniet (det räknades aldrig som en internationell insats eftersom operationen inte leddes av Swedint).

Nä, jag tror att herrar och damer skribenter får gå tillbaka på kammaren och fundera lite till...

Klart Skepp! - - . .

Varken eller...

SVD Hemtagning av Afghanistanstyrkan påbörjas, men får kritik. Jag instämmer i densamma. Jag anser att vi bör påbörja den totala avvecklingen tidigare. Vilken framåtriktad kraft kommer styrkan att ha om den nu decimeras? Jag gissar att idag är det kanske en tredjedel av styrkan som är inriktad mot aktiviteter utanför campen - resten är i en stödjande roll (obs - inte därför mindre värd, men likväl inte framåtriktad).
I pressmeddelande från Försvarsministern framgår att han anser att läget i Afghanistan har förbättrats. Jag håller inte med och det står i kontrast till det som nämns i SVD's artikel ovan.

Klart Skepp! - - . .

Öppnande av arkiven

Sådär ja, nu ställer sig även M bakom öppnandet av arkiven. SVD.

justitieministern önskar förslag på hantering av ärendet. Jag har ett.....
inled en rättsprocess mot berörda individer (om inte brottet förräderi/spioneri är preskriberat förstås). De som då frias, frias och de som döms får lämplig påföljd.
Hur har vi hamnat här som nation, att det är ok att förråda landet och att man endast i undantagsfall straffas? Mycket märkligt.

Klart Skepp! - - . .

tisdag 8 november 2011

C vill öppna Stasi-arkiv

Nu ansluter sig C till de som vill öppna för insyn i Stasi-arkiven. SVD.
Jag är mest intresserad av vilka frågor som inflytelseagenter har drivit. Det kan nog bli rackarns pinsamt när det upptäcks att vissa individer har utnyttjats som "nyttiga idioter".

Klart Skepp! - - . .

Ryssarna bygger upp sin ubåtsnumerär längs med Nordost-passagen

RIA.
Ryssarna följer sin nya doktrin till punkt och pricka genom att etablera en ubåts-"task force" längs sin norra gräns.

Klart Skepp! - - . .

EU ska upprätta en försvarspolitisk Task Force

Defense News.
EU inrättar en försvarspolitisk Task Force. Hmmm.. Vad kommer detta att innebära? Kommer Battlegroups att kunna sättas in och bli operativa relativt de transformations"vehicles" de är idag? Jag är tveksam, men låt oss se.

Klart Skepp! - - . .

Track record över den franska flottans insatser i Libyen

Aviation Week.
skribenten fick för sig att hangarfartyget Charles de Gaulle inte var med i operationen... Se kommentarerna (som trots allt inte avrättar henne offentligt).

Klart Skepp! - - . .

Rysk provokation

Defense News rapporterar att ryssarna provocerar och flyger onödigt nära gränserna i baltikum.

Klart Skepp! - - . .

måndag 7 november 2011

GAS! GAS!

SVD.
Nja fullt så akut som ett gaslarm kanske denna nyhet inte uppfattas som av gemene man. Den ryska gasledningen Nordstream öppnas med diverse potentater närvarande.
Roligt uttalande om att när (Nordstream)projektet väl fick prata med "experter" desto mer rationell blev dialogen. Menar de att politikerna osv. är inkompetenta? Jag är på vissa sätt benägen att hålla med :-)
Skriv ut och klistra igen detta: Ryssarna kommer inom fem år att regelmässigt använda Nordstream som hävstång i politiska diskussioner med (Väst)Europeiska länder. Take it to the bank.

Klart Skepp! - - . .

Sanningen kommer fram

SVD.
I Danmark kommer det nu fram att närings- och tillväxtministern, Ole Sohn, ska ha tagit emot Stora bidrag från KGB nästan ända fram till Sovjetunionens kollaps.
Jag efterlyser offentliggörande av de svenskar i ledande ställning som tagit emot liknande bidrag. Det pågår en debatt om offentliggörandet av Stasi-arkivdetaljer just nu.
Syftet är inte så mycket att hänga ut dessa människor som person utan snarare för att kunna spåra vilka influens- och opinionskampanjer som lanserats över tid.
Kan vi ha blivit påverkade i ubåtsfrågan?, kärnkraften?, NATO-medlemskap? etc...
Vågar regeringen? Man vet aldrig vilka lik man kan hitta i denna garderob.

Klart Skepp! - - . .

torsdag 3 november 2011

Ryssarna fortsätter exportera vapen till Syrien

Ryssarna stoppar inte vapenexport till Syrien. Nya sjömålsrobotar exporteras.RIA

Klart Skepp! - - . .

Mer uppgradering av systemen i Finland

Defense News berättar lite mer om anskaffning av SSM-system, raket- samt 155mm artilleri.

Klart Skepp! - - . .

onsdag 2 november 2011

Finland köper Stinger Manpads

Finnarna verkar vara i köpartagen. Först riggas det för kryssningsmissiler och nu Stinger Manpads. Finnarna är pragmatiska i sina val. Bästa kill/buck-ratio och en bössa i vart hem verkar vara ledstjärnan. Inga flashiga funktioner här inte.Defense-Aerospace.

Klart Skepp! - - . .

Finland ett steg närmare att köpa amerikanska kryssningsmissiler till sina F-18

Finland är ett steg närmare att köpa amerikanska kryssningsmissiler till sina F-18.Defense Industry Daily.
KEPD350 eller RBS15 Mk3 verkar tyvärr inte vara med i spelet.

Klart Skepp! - - . .

söndag 30 oktober 2011

När avsluta Afghanistaninsatsen?

Gamle Thage G m.fl. ställer frågan om när Afghanistaninsatsen bör avslutas. Jag ogillar en del av skribenterna till artikeln, men de har en poäng. När ska insatsen avslutas? Ju förr desto bättre anser jag. Insatsen har aldrig haft något definierat "End-state", mål eller syfte annat än att visa solidaritet med amerikanerna. Nu när bin Ladin avrättats (för övrigt ett folkrättsbrott) är målet uppfyllt för amerikanerna. Ursäkta mig, men av vilken anledning är vi kvar?

Klart Skepp! - - . .

Anna Politovskaja - ny polisman anklagad för inblandning

En ny misstänkt finns för mordet på Anna Politovskaja. Frågan är bara vem man vågar lita på i den ryska skendemokratin. RIA.

Klart Skepp! - - . .

onsdag 26 oktober 2011

Norge köper nya räddningshelikoptrar

Norge ska ersätta sina Sea King räddningshelikoptrar med 16 stycken nya helikoptrar och har gått ut på upphandling. NH90, Eurocopter EC-225 och Sikorsky S-92 är favoriter.

Jag gissar på S-92 av transatlantiska skäl.TU.no.

Klart Skepp! - - . .

ÖB: Försvaret behöver mer pengar

DI
Ursäkta mig för min sexistiska analogi, men sover Dolly Parton på rygg? Hursomhelst det är bra att ÖB tar bladet från munnen. Hear hear!

Uppgifterna om att försvarsmateriel ständigt blir dyrare kanske, till del, kan vara ett resultat av demonstratorstrategin.

Om man köper färre system så åtnjuter man ingen serieeffekt. Kan det ligga någon sanning i detta? Köper man t.ex. 600 Draken så slås icke återkommande ingenjörsarbete ut på fler enheter jämfört om man köper 204 Gripen. Ja, något sånt. ..

Klart Skepp! - - . .

tisdag 25 oktober 2011

Japan sätter in trupper i södra Sudan

Apropå Sossarnas utspel om ingenjörstrupp i södra Sudan meddelar nu Japan att de sätter in 300-350 ingenjörssoldater i regionen. Japan Times Dags att slipa på japanskan?
Hai!

Klart Skepp! - - . .

måndag 24 oktober 2011

Glonass

Lite om Glonass. Enligt uppgift har nya Iphone 4S redundans med Glonass. RIA.


lördag 22 oktober 2011

Flygförbud för F22.. igen

Även om detta är en marinblogg är det svårt att undvika flygrelaterade frågor, särskilt om man ser det ur ett systemperspektiv.

Således är det viktigt vad som händer med F22 och F35 eftersom dessa projekt riskerar att urholka budgeten för andra vapengrenar.
I Norge diskuterar/diskuterade (?) man neddragningar inom ubåtsvapnet för att kunna ha råd med F35 - knappast klokt, men ändå.
Saker hänger ihop. Vi behöver bara titta tillbaka på vårt eget JAS-projekt för att förstå saken. Nu gick det ju bra, men det fick avsevärd påverkan på övriga försvarsgrenars tillvaro.

Därför är det oroande att amerikanerna ånyo tvingas införa flygförbud för F22 Defense News.

F35B (vertikal-landande som Harriern) har varit satt under stor press pga tekniska svårigheter och avsevärda fördyringar. Hög risktagning verkar ha gett utdelning. Man har, med två enheter, övat landningar mot USS Wasp under flera veckor. Virginian Pilot.Artikeln är, på klassiskt amerikanskt "shit-vi-är-satta-under-luppen-bäst-vi-rapporterar-något-positivt" maner helt utan något negativt inslag.

Klart Skepp! - - . .

torsdag 20 oktober 2011

En rysk "Lärka"?

RIA.

Klart Skepp! - - . .

Stora tyska försvarsneddragningar

Defense News meddelar om stora tyska försvarsneddragningar under kommande år. De verkar dra ned på arme- och flygresurser.
"Ze navy" verkar klara sig lite bättre såvida några av de NH90-helikoptrar som avbeställs (runt 40 stycken) inte är i sjöoperativ variant.

Dessutom frigör man medel för att kunna hantera kostnaderna för yrkesförsvaret då löner och förmåner inte varit tillräckliga. Minskning av militär personal med 35 000 personer och drygt 10 000 civila planeras. Dessutom pensioneras personal över 50 år. Extra medel till personalförmåner skjuts till med succesivt 2, 2.5 och 3 miljarder de kommande åren. Yrkesförsvar är inte billigt...

Klart Skepp! - - . .

Långt Kanadensiskt kontrakt

Kanade tillkännager ett 20-årigt varvskontrakt (!) med Irving Shipyards, som kommer att få ta hand om lejonparten av framtida kanadensiska fartygsbyggen.Defense News.

Klart Skepp! - - . .

onsdag 19 oktober 2011

Allvarliga problem med HMAS Collins

Australien har allvarliga problem med sin ubåtsflotta. Mycket dyrt underhåll (105 AUS Dollar - per båt!), låg tillgänglighet med som mest/minst en båt av sex i operativ status och hög belastning på personalen.
Nu senast har man problem med den franska generatorn vilket kan innebära att man måste öppna upp tryckskrovet för att åtgärda felet. Här ser man vilket stort steg det är att etablera sig som ubåtsnation om man inte vill köpa färdiga båtar.

Defense Industry Daily


Fransmännen säljer fartyg til... Grekland (?!)

Tyskarna är inte så glada på fransmännen, då de senare säljer fartyg till grekerna. Nu ska det vara så att fransmännen inte kräver någon betalning på fem år, men ändå. Det finns ett uttryck "There is no such thing as a free lunch". Det gäller även här.
Der Spiegel.

Klart Skepp! - - . .

tisdag 18 oktober 2011

Nu skruvas tumskruvarna åt (Gas)

Nu börjar utpressningsperioden för gaspriser att inträda. Detta modus operandi är typiskt för den ryska energipolitiken. Denna gång får Europa känna på detta. Alla som sagt att rysk gas inte är en riskaffär säkerhetspolitiskt - hand upp! RIA. Detta är iofs lite att skjuta sig i foten avseende Nord- och South Stream.

Klart Skepp! - - . .

måndag 17 oktober 2011

Putin kör en "Juholt"

Putin förnekar att Ryssland har Sovjetunionen som slutmål för sin expansion. Ungefär som när Juholt blev tillfrågad om han ville bli S-ledare "Nähä då för det är jag allt för ostrukturerad". Juholt ljög bara till hälften. RIA.

Klart Skepp! - - . .

USS Philippine Sea besöker Georgien

RIA meddelar att en amerikansk robotkryssare genomför gemensamma övningar med Georgiska flottstyrkor. Ryssarna är inte glada... Klart Skepp! - - . .

Rysk långvågig mobil radar

RIA rapporterar om ett nytt långvågigt mobilt radarsystem.
Dessa system riskerar att göra vissa sk. Stealt-plattformar obsoleta. Framförallt buggfixade plattformar med mycket radarabsorbenter, t.ex. som den amerikanska B2-an.

Klart Skepp! - - . .

lördag 15 oktober 2011

Uppdaterad: Lite bakgrund om australiensarnas nya ubåtsplaner

Defense-Aerospace.

Uppdaterad 111019
Nu verkar det som om Scorpene (fransk) och S-80 (spansk) har eliminerats i upphandlingen i Australien.
Då återstår bara Kockums A26 och HDW:s 214 i tävlingen. Australien kan också (teoretiskt sett åtminstone) bygga egna ubåtar. Man har sökt amerikansk hjälp. Problemet är att det väl var en femtio-sextio år sedan amerikanerna byggde konventionella ubåtar sist. Var skulle man dessutom få tag i ett AIP-system?

Defense Industry Daily

En sak till... I förra refererade artikeln anmärkte man från Australiensisk sida att man skulle klara patrulleringssträckor på minst 2 x 5000 nm. Vill bara påpeka att den tyska WW2-båten, typ XXI, var designad för 15 000 nm. Visst det var en dykbåt, men ändå...

Klart Skepp! - - . .

Ryssarna oroade över europas tredje energipaket.

2007 införde Eurooa nya energiregler som separerade nätoperatörer från leverantörer mm. Implementeringen oroar ryssarna då de har en vertikalintegrering av sin energi"marknad" med statliga Gazprom. Medvedev gör nu ett utspel där han anser att Ryssland måste vidta åtgärder. RIA. Lattedrickande svenska journalister rapporterar inte om det rysk-europeiska energispelet. Energi kommer ju från två hål i väggen!?


Inte bara Juholt...

... gör bort sig. Den brittiske försvarsministern, Liam Fox, avgick igår efter att ha tagit med sig sin vän på officiella uppdrag. Defense News.Fox visar däremot, tvärtemot Juholt, på den goda smaken att avgå. Ny försvarsminister blir Philip Hammond.

Klart Skepp! - - . .

fredag 14 oktober 2011

Juholt och FB04

Mycket runt Juholt nu, men det förvånar mig att S-politiker i Blekinge hugger Juholt i ryggen i dagens DN. han var trots allt mannen som styrde om resurser till Blekinge i och med FB04.BLT.


Stigande vinster för SAP

SAP, aka Shut up And Pay, Slow And Painful eller helt enkelt Hitlers hämnd You Tube, som PRIO baseras på, uppvisar en hyfsad vinst (det borde IBM också göra med en arme av konsulter inne i projektet). SAP ökar intäkterna med 14 procent enligt DI.

Klart Skepp! - - . .

Utlösande av brandsläckningssystem på rysk atomubåt dödade besättningsmän

Fartygschefen och maskintjänstchefen ombord på den nya ryska atomubåten K-152 Nerpa, står inför krigsrätt för att ha utlöst det fasta brandsläckningssystemet ombord. 20 dödades, mestadels civila, och 21 skadades när en blandning av Freon och Trikloretylen avgavs av brandsläckningssystemet under provturer med ubåten. De anhöriga är rasande över att kaptenen och chiefen har friats efter att ha utlöst systemet utan anledning och hotar att överklaga domen. Samtidigt påstår civila arbetare att dessa två individer offras till förmån för att skydda industriintressen. RIA.
YouTube

Klart Skepp! - - . .

torsdag 13 oktober 2011

RBS-70NG

Mer internationella nyheter rörande Sverige. Denna gång om det uppgraderade RBS-70NG systemet.
Defense-Aerpspace.

Klart Skepp! - - . .

Internationella nyheter om Sveriges köp av Black Hawk

Defense Industry Daily ger en inblick i den svenska Black Hawk-affären.
Sverige blir den andra nationen i Europa (den första är Österrike) att operera Black Hawk.
I artikeln frågar man sig om Sverige kommer att välja att få en speciell CSAR och MEDEVAC-version som aldrig förr exporterats eller om man själv kommer att utföra denna specialmodifiering. Jag tror på det sistnämnda. Således blir det en MOTS - Modified Off The Shelf.

Klart Skepp! - - . .

onsdag 12 oktober 2011

Lite om de ryska marina uppgraderingarna...

Intressant från "Russian Military Reform"

Klart Skepp! - - . .

Patria i korruptionsmål

Defense-Aerospace meddelar att Patria har belagts med mutbrott
Patria är leverantör till de nya svenska stridsfordonen som är under införande. Patria har också tidigare skött en stor del av det svenska helikooterunderhållet. Stora delar av detta har nu dock tagits över av Saab.

Klart Skepp! - - . .

Udaloy i konvojtjänst i Adenviken

Ryssarna kör nu sin första konvoj i Adenviken med en Udaloy-jagare. Skaplig "firepower" får man nog säga. Ryssarna har ju inte direkt varit sparsamma med våldsanvändningen tidigare, så vore jag en somalisk pirat skulle jag plugga på fartygssiluetter - snarast.
RIA.

Klart Skepp! - - . .

tisdag 11 oktober 2011

Nederländerna skickar fler VPD-team

Aviation Week.
Nederländerna avser utöka sin närvaro i Adenviken till femtio team från nuvarande sex. Nederländerna är en stor sjöfararnation och är beroende av att SLOC fungerar.

Klart Skepp! - - . .

Insatschefen Emeritus ny SL-chef

SVD Anders Lindström blir ny SL-VD.

Tips - undvik att hamna på hans "skit-lista".

Klart Skepp! - - . .

torsdag 6 oktober 2011

Syrien-Israel-Iran-Turkiet-Ryssland

RIA Oj Oj, nu drar det ihop sig ordentligt. Syrien skall ha hotat att anfalla Israel. Detta dementeras av ryssarna, som dock som av en händelse har börjat flytta sina marinstyrkor till området. Iran och Turkiet finns naturligtvis med på ett hörn.

Klart Skepp! - - . .

Mina och torped röjda utanför Libyen

Defense-Aerospace rapporterar att en brittisk minjakt har röjt en mina och en torped utanför Torbruk. Frågan är var torpeden kom ifrån?

Klart Skepp! - - . .

onsdag 28 september 2011

Ryssland befäster sig i Georgien

Ryssland etablerar baser i Georgiens bägge utbrytarrepubliker under en initial tidsperiod på 49(!!!) år med option på ytterligare 15 år. Då var det klart...
RIA.

Klart Skepp! - - . .

EU-kommissionen genomför razzia mot Gazprom-dotterbolag

På grund av misstankar om olaga prissamarbete genomförde EU-kommissionen en "gryningsräd" mot tio olika Gazprom-dotterbolag.RIA. Det ska bli intressant att se vad man kom fram till.

Klart Skepp! - - . .

Inga LV-system till Iran

Ryssarna följer FN-beslut om exportförbud av viss materiel till Iran. I och med det har man nu beslutat sig för att återbetala iranska medel för LV-systemet S-300.RIA.


Klart Skepp! - - . .

måndag 26 september 2011

Leverans av RBS 15 Mk3 till tyska marinen

Den tyska marinen tog leverans av sin RBS15 Mk3 den 22:a September. I Mk3 har man byggt in landattackförmåga.Defense-Aerospace.

Klart Skepp! - - . .

Polarstation Zebra SP-39

Ryssarna etablerar en ny drivande polarstation i Arktis med mål att ta fram bevis för att kunna göra anspråk på området. En strategiskt ryskt målsättning.RIA.

Klart Skepp! - - . .

Första ryska Yasen (Proj 885) löper ut för sjöprover

Aviation Week rapporterar att den första ubåten, Severodvinsk, av Yasen-klass (Proj 885) är nu löper ut för sjöprover. Denna ubåt är en multirole kärnkraftsdriven attackubåt och anses vara ett svar på den amerikanska Seawolf-klassen.
Den är 120 meter lång, deplacerar 17 000 ton och är god för 31 knop. Skrovet är tillverkat i lågmagnetiskt stål. Severodvinsk har - förutom ordinarie sjömålskapacitet - också landattacksförmåga.

Klart Skepp! - - . .

söndag 25 september 2011

Att skapa en brasa

För att få något att brinna krävs bränsle, syre och värme. Tag bort någon av dessa komponenter och vi släcker en begynnande eld.

I en upprättandet av en försvars/anfallsförmåga behövs analogt Tid, Pengar och Politiskt ambition. Ryssland har nu säkrat den sista pusselbiten i och med Putins och Medvedjevs Potemkinkuliss av demokrati. Man har nyttjat tiden och har pengarna (under ytterligare uppbyggnad med västliga medel via Nord- och South stream).

Europa har förbrukat sin Tid till nonsensaktivitet till följd av Terrorkriget, har inga Pengar och ingen Politisk ambition.

Check mate - Ned ridå....

Klart Skepp! - - . .

fredag 23 september 2011

Varde Ljus!

E=mc2
Lite OT kanske, men forskare i CERN verkar ha nått upp i hastigheter över ljuset a omöjligt enligt Einstein. Ja vi lever sannerligen i nya tider...SVD.

Klart Skepp! - - . .

torsdag 22 september 2011

De tio dyraste flygplanen/helikoptrarna i världen

Military Photos. Klart Skepp! - - . .

Pakistan släpper hög al Qaida-ledare

En hög al Qaida-ledare som var bin Ladin i Tora Bora-grottorna under 2001 släpps av Pakistan.
Detta kanske inte förbättrar den Amerikansk-pakistanska relationen precis. Iofs innebär nog en amerikansk "Reset" efter bin Ladin att man miskar fokuset på al Qaida. Long war journal.

Klart Skepp! - - . .

lördag 17 september 2011

fredag 16 september 2011

S-400 luftvärnssystem i samövning med Vitryssland

RIA låter meddela att det ryska luftvärnssystemet S-400 kommer att användas i samövning med Vitryssland. Är detta ett svar på amerikanernas basering av radarsystem i Turkiet samt etableringen av missilskyddssystem i forna Östeuropa? det har ju knorrats lite tidigare.

Klart Skepp! - - . .

torsdag 15 september 2011

fredag 9 september 2011

Ryska provokationer

Två ryska bombare flyger runt Japan. Till på köpet passar man på att lufttanka under uppdraget som varar i 19 timmar. Totalt tio jaktplan från både Japan och Sydkorea följde de ryska planen.Japan Times
Är detta ett sätt att hålla upp normalbilden i området och dra uppmärksamhet från sitt verkliga mål och syfte (Arktis?).
Ryssarnas sätt att fortsätta ockupera Kurilerna är ett annat. När Medvedev nyligen besökte öarna så väckte detta ont blod hos japanerna. Japaner är kända för sin artighet, men vid detta tilltag undslapp man sig att detta var "en oförlåtlig skymf". RIA.

Klart Skepp! - - . .

Marinbloggen live på måndag

Blev precis underrättad om att marinbloggen kommer att gå "Live" nu på måndag den 12:e Sept.
Adressen är blogg.forsvarsmakten.se/marinbloggen
Välkommen in i matchen!
Bravo Zulu.

Klart Skepp! - - . .

torsdag 8 september 2011

Ett diplomatiskt - dra åt...

RIA.
Det nationella övergångsrådet tackar Ryssland för att inte ha använt sitt veto i Säkerhetsrådet och säger att "Ryssland besitter en särskild plats i det Libyska folkets minnen". En väldigt het plats i sydligare breddgrader måhända?

Klart Skepp! - - . .

Pirater Pirater

Times uppmärksammar pirataktiviteterna i Väst Afrika.

Klart Skepp! - - . .

måndag 5 september 2011

Kina erbjöd Khadaffi vapen

SVD.
Många är de som debatterar brott mot FN-resolution 1973 i Libyenkonflikten. Ofta granskas NATO-insatsen i höga ordalag. Jag förutsätter att detta tilltag ovan genererar en formidabel folkstorm hos vänstern.... om man nu ska vara sina ideal trogna.

Let the games begin!!

Klart Skepp! - - . .

Det kan bli kalla vintrar framöver

Sverige kommer nu att vara beroende av rysk gas. Bäst att investera i pälsmössa och Koma-rock.
SVD.

Klart Skepp! - - . .

lördag 3 september 2011

Rysslans och Ukraina i nya gasbråk

RIA Även den pro-ryske Yanukovich Verkar nu ha fått nog av den ryska gasmaffian. det gäller ju att lösa saker nu, innan vintern änländer.

Klart Skepp! - - . .

Del två i jakten på Anna Politovskajas mördare

En rysk polis-överste sitter anhållen för mordet på Anna Politovskaja. Han hade anlitat ett gäng med Tjetjener som han efter mordet naturligtvis offrade genom att sätta dit dem. Nu översten själv anhållen - frågan är nu vem som är överstens uppdragsgivare. Katten på råttan...
RIA.

Klart Skepp! - - . .

EADS-mutor vid försäljning av Eurofighter

Defense News. Klart Skepp! - - . .

onsdag 31 augusti 2011

Iran skickar ubåtar till Röda Havet

I februari i år skickade Iran två stridsfartyg in i Medelhavet, vilket naturligtvis skickade ut provokativa signaler till väst och i allra högsta grad till Israel.
I Juni i år skickades kilo-ubåtar till Röda havet för att samla in "data".
Nu är det dags igen, Iran vill ånyo skicka Kilo-ubåtar till Röda Havet.

i sin långsiktiga plan har man för avsikt att skicka ubåtar till Atlanten (!?). Syftet med detta är oklart, men man kan ju spekulera i att Iran vill kunna utöva påtryckning på hela västvärlden genom att hota Sea-Lines-Of-Communication (SLOC) eller varför inte sätta några ciggarrer i några oljeplattformar?

Israel har reagerat på det senaste tilltaget, genom att besluta att skicka in två "Robot"båtar till Röda Havet.

Se artikeln i Defense News. Fortsättning följer....

Klart Skepp! - - . .

måndag 29 augusti 2011

Gripen i Bulgarien

Defense Aerospace.

Klart Skepp! - - . .

Möjligt att Turkiet vill samutveckla nytt stridsflyg med Sverige

Defense News meddelar att Turkiet överväger att utveckla eget stridsflyg med antingen Sydkorea eller Sverige. Turkiet använder idag gamla F4, F16 och är också med i F35-programmet. En av anledningarna till utvecklingsprogrammet är att försöka minska det amerikanska beroendet..

Klart Skepp! - - . .

fredag 26 augusti 2011

No guts - No glory

Flera gärningsmän attackerade FSB-kontor i Dagestan. RIA.

Klart Skepp! - - . .

Mer om markoperationer i Libyen

SVD kommer med fler uppgifter om specialoperationerna i Libyen. Dessa ska inte ha skett under NATO-flagg. Enligt utsago skall specialstyrkorna utbildat rebellerna -sannolikt gick offensiven lite långsamt. Om uppgiften stämmer har rebellerna också utbildats i krigets lagar. Mycket viktigt för att inte orsaka framtida konflikter baserat på de djupa sår som skulle kunna bli svåra att läka.

Klart Skepp! - - . .

Ryssland och Kina portade i Libyen

Företrädare för det libyska övergångsrådet låter meddela att Ryssland och Kina inte är intressanta handelspartners längre. Även fast ryssarna försökte reparera sitt misstag i slutfasen av den militära revolutionen får man nu alltså pariastämpeln på sig.

Klart Skepp! - - . .

Finland - Inget NATO-medlemskap inom överskådlig tid

Defense News


torsdag 25 augusti 2011

Superkaviterande fartyg

Superkavitation blev allmänt känt i samband med Kursk då den ryska superkaviterande torpeden Shkval, god för 200 knop, skulle testas. Genom att skapa en gasbubbla för om, i detta fall torpeden, kan friktionen drastiskt reduceras.

Nu har en konstruktionsfirma försökt sig på att använda sig av superkavitation på en sk SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull) farkost.
Problemet är att lyckas producera tillräckligt med luft för att upprätthålla en intakt gasficka framför skroven (på ett energieffektivt sätt). SWATH-farkoster är oerhört tåliga för sjö då de liksom skär igenom vågorna - dock finns en begränsning på våghöjd.

Dock yras det som vanligt om stealthegenskaper baserat på att skrovet form (massor med potentiella spikar kan skönjas enbart genom en snabb granskning).

Klart Skepp! - - . .

SAS i Libyen - Uppdaterad med rätt källhänvisning

Det är väl ingen som höjer på ögonbrynen över att SAS varit insatta i Libyen, men nu skriver SVD om det.

onsdag 24 augusti 2011

Svensk marktrupp till Libyen

Enligt Defense News skall Reinfeldt ha gått ut och lovat marktrupp till Libyen i en nordisk insats ( NBG?). Innehåller detta någon substans?

Klart Skepp! - - . .

Rysk fd polischef anhållen för mordet på Anna Politkovskaya

En rysk fd överstelöjtnant inom den ryska poliskåren har anhållits för mordet på den ryska journalisten och författaren Anna Politkovskaya. RIA.
Anna skrev kritiskt om den ryska regimen och var en av de mest kända regimkritikerna för oss i väst.

Klart Skepp! - - . .

lördag 20 augusti 2011

Red Arrows i krash i Bournemoth under flyguppvisning

Enligt The Guardian har en olycka inträffat med ett av Red Arrows flygplan under flyguppvisning. Planet skall ha ha kraschat i floden utanför Throop Mill. Civila försökte rädda piloten genom att dyka I floden. Vi får hoppas på det bästa. Flyguppvisningen verkar ha fortsatt trots krashen.

Klart Skepp! - - . .

Ytterligare Fransk-Ryskt samarbete

...nu inom gyro-området. Defence Aerospace.

Klart Skepp! - - . .

fredag 19 augusti 2011

Gorbatchev attackerar Putin

I en intervju för BBC här refererad till i RIA anklagar Gorbatchev Putin för att "kastrera" den ryska demokration. Gorbatchev menar vidare att Putins önskemål om stabilitet hotar förnyande och nytänkande i det ryska samhället.
av kommentarerna ser man dock att Gorbatchev inte verkar ha många sympatisörer. De flesta verkar anse att tiden med brödköer var bättre eftersom det möjliggjorde Rysslands stormaktspolitik. Rysslands kollaps för 20 år sedan har lämnat djupa sår i självkänslan i det Ryska samhället. Putins upprustning av krigsmakten och uppenbara härskarmentalitet ses oftast som positivt i Ryssland.

Klart Skepp! - - . .

HKP-14 "affären" nu i internationella medier

Defense-Aerospace tar upp nyheten om ministerstyret vid valet av NH90-helikoptern i början av 2000-talet. FMV förutsåg förseningarna och fördyringarna.
Allan Widmans förslag att cancellera NH90 nämns också. Frågan är då vilken helikopter som marinen skall kunna nyttja för ubåtsjakt?
Nu ska vi dock trösta oss med att alternativet till NH90, Sikorsky S-92, som valdes av kanadensarna också har råkat ut för betydande förseningar och fördyringar.

Klart Skepp! - - . .

onsdag 17 augusti 2011

RSS Archer (modifierad Västergötland) anlände till Singapore

Nu har den första modiferade Västergötlandklass-ubåten, RSS Archer, anlänt till Singapore.
Projektet har varit kraftigt försenat från Kockums sida. Länk.

Klart Skepp! - - . .

Von Sydow och helikoptrar

Redan när jag hörde om beslutet att köpa NH Industries helikopter tyckte jag att något var mycket konstigt. SVD.

Klart Skepp! - - . .

lördag 6 augusti 2011

Fransmännen drar hem hangarfartyg från Libyen

Fransmännen drar hem sitt hangarfartyg "Charles de Gaulle" från libyenoperatiinen av underhållsskäl. På sant politiskt maner lovar man att operationerna inte ska påverkas. Det tror jag vad jag vill på.

Klart Skepp! - - . .

Italiensk fregatt attackerad

Bloggrannen Brezjnev's blogg rapporterar här om att en italiensk fregatt attackerats med ryskt robotsystem utanför libyens kust.

Klart Skepp! - - . .

fredag 29 juli 2011

Sex nya Kilo-ubåtar till Svarta Havsflottan

RIA rapporterar att Svarta Havsflottan kommer att tilldelas sex nya Kilo-ubåtar .

Klart Skepp! - - . .

onsdag 27 juli 2011

Fyra nya kinesiska hangarfartyg planerade

Associated Press.
Kineserna verkar nu planera fyra stycken helt nya hangarfartyg.

Klart Skepp! - - . .

Räddade Taiwan ett amerikanskt spaningsplan?

Defence News rapporterar att det är sannolikt att Taiwanesiska jaktplan avvisade två kinesiska Su-27or och hindrade därmed sannolikt dem från att genskjuta ett amerikanskt spaningsflygplan. Både Taiwan och Usa varken bekräftar eller förnekar att så skulle kunna vara fallet, men amerikanerna har i alla fall tagit upp fallet med att sälja 66 stycken F16 C/D till Taiwan.

Klart Skepp! - - . .