fredag 9 december 2011

Redan?

Den sista bastionen faller i den brittiska flottan. Nu tillåts kvinnor ombord på ubåtar. Redan...?
Inte för att vi ska slå oss för bröstet för mycket, men vi fick vår första kvinnliga ubåtschef för ett par år sedan. Defense News.

Klart Skepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar