lördag 31 december 2011

Finnarna utökar undersökningen runt Thor Liberty

Trots att tyskarna kontaktat finnarna för att reda ut ärendet med den skeppning av explosiver och Patriotrobotar som fastnade i finska tullen, så utvidgar nu finnarna undersökningen.Defense News

Klart Skepp! - - . .

fredag 30 december 2011

Flera Galten RG32M från BAE i Sydafrika

Defence Aerospace

Klart Skepp! - - . .

Sänkningen av HMS Coventry snart som film - ett ovanligt långt inlägg


Med anledning av den friktion som på nytt uppstått runt ögruppen Falklandsöarna/Malvinas tänkte jag göra slag i saken och publicera en ovanligt lång  artikel - för att mig vill säga.... Julledigheten har, som vanligt, inte varit lugn, men jag har länge velat lyfta upp denna specifika händelse som utspelade sig under några minuter i maj 1982. Jag har försökt att anstränga mig lite utöver det vanliga, så håll till godo!


Detta är historien om HMS Coventrys sänkning den 25e maj, 1982.
HMS Coventry, D118, var en Typ 42-jagare, sjösatt den 21 juni 1974. Hon var beväpnad med en 4,5" (114 mm) Mk8-pjäs, 2 st 20 mm Oerlikon akan samt 22 st Sea Dart-robotar som erbjöd möjlighet till ett gott LV-skydd med räckvidd på upp till 56 km. Utöver detta var hon utrustad med torpeder och remskastare
Coventry befann sig denna ödesdigra dag tillsammans med huvuddelen av styrkan utanför San Carlos på Öst Falkland.
HMS Coventry Type 42 Jagare - D118
Befälhavaren för hela styrkan, amiralen ”Sandy” Woodward, var djupt bekymrad och irriterad över att landstigningen vid San Carlos, som han ansåg, tog allt för lång tid. Omkring 4000 man skulle komma att sättas i land vid denna operation kallad ”Operation Sutton”. Amiralens nervositet är förståelig då han var långt hemifrån med mycket tunna försörjningslinjer och liten möjlighet till att kunna få hjälp om något skulle gå snett. Varje minut som man var exponerad för luftanfall ökade risken.
Amiralen "Sandy" Woodward

Operation Sutton hade börjat den 21 maj och man hade redan dagen efter lyckats etablera ett brohuvud. Amiralen skulle också, förutom Coventry, denna dag, den 25 maj komma att få uppleva en kännbar logistisk förlust i och med sänkningen av lastfartyget MV Atlantic Conveyor. Sänkningen innebar förlusten av ett stort antal helikoptrar, flygplatsmateriel samt tält. Förlusten av helikoptrarna, som var tänkta att öka på mobiliteten för landstyrkorna, blev kännbar.


Innan den 25e maj hade den brittiska flottan förlorat mycket av sitt LV-skydd till följd av sänkningen av HMS Sheffield (Typ 42) den 4e maj, HMS Ardent (Typ 21) den 22 Maj samt HMS Antelope (Typ 21) den 24 maj m.m.

Det var av denna anledning nu upp till HMS Coventry och HMS Broadsword (Typ 22) att med sina Sea Dart och Sea Wolf-robotar, 4,5” pjäser samt 20 mm Oerlikon-kulsprutor att skydda brohuvudet vid San Carlos – den sk ”Bomb Alley” mot flyganfall.


Då Coventrys Sea Dart-system huvudsakligen var utformat för att bistå med långräckviddigt luftvärnsskydd över öppet hav hade hennes 909-eldledningsradar problem med att verka kustnära i den roll som hon hade beordrats inta av amiral Woodward. Coventrys fartygschef, David Hart Dyke, försökte flera gångar att resonera med amiralen över ”Secure Voice”, men fick ordern – ”Stanna på din post!”


Amiralen visste mycket väl om de begränsningar och faror som han utsatte Coventry för. I realiteten hade han nog bestämt sig för att Coventry och Broadsword fick utgöra skenmål i syfte att, till varje pris, skydda brohuvudet. Ett kallt men sannolikt nödvändigt beslut.

Den 25e maj var den argentinska nationaldagen och hela styrkan insåg att denna dag skulle komma att innebära hårda strider och man förberedde sig så gott man kunde.

Vid 9-tiden på morgonen blev styrkan utsatta för ett första anfall och Coventry lyckades skjuta ned en A-4B Skyhawk med en välrikad Sea Dart. Vid 12-tiden vad det dags igen och ånyo lyckades Coventry att skjuta ned en Skyhawk med en av sina robotar.


Vid det tredje anfallet runt 15-tiden fick luftförsvarsofficeren på Coventry en tidig varning av ankommande flyg ca 160 km från väst. Tyvärr förlorade man sedan dessa då de argentinska planen flög in lågt över land. Fartyget var fullt stridsberett när fyra ekon plötsligt lösgjorde sig från land. Coventry låste på med sina system, men tappade låsning på grund av den bakomliggande landmassan trots att hon lät sin eldledningsradar ligga och svepa i rätt bäring.Broadsword lyckades dock bättre och låste på med sin eldledningsradar varefter man förberedde sig på att avfyra sina Sea Wolf-robotar.


De argentinska flygplanen flög i tät rote-formering och eldledningsradarn på Broadsword tolkade dessa som ett och samma mål. När sedan planen kom närmare och radarn kunde urskilja bägge planen lades två nya mål ut, men det gamla målet låg fortfarande kvar i eldledningsdatorn och spökade. Hotutvärderingsalgoritmen i eldledningsdatorn lottade detta spök-mål som det farligaste vilket ledde till att systemet tog över och låste på detta, icke existerande, mål. När man försökta radera det gamla målet (som hade ersatts av de två verkliga ekona) låste sig plötsligt datorn.

Eldledningsteknikern (Syten nuförtiden – Klart Skepp anm.) påbörjade omedelbart, och helt kallt, med att starta om systemet genom att flippa över en hel räcka switchar och vred, men hann inte genomföra hela proceduren innan anfallet var över. De två argentinska planens anfall resulterade otroligt nog ”bara” i att en bomb träffade Broadswords flygdäck – och helikoptern -, men akter om hangaren.
Resterna av HMS Broadswords helikopter efter träff av argentinsk bomb den 25e maj
Nästa anfallsvåg kom in 1 minut och 28 sekunder senare. Ombord på Broadsword hade man nu analyserat vad som hade gått fel första gången och hade på något sätt lyckats fixa till felet – en enastående prestation.


Ombord på Coventry försökte man ånyo att låsa på med 909-radarn kunde fortfarande inte få låsning mot bakgrunden. Man att avfyrade en Sea Dart i nöd-mode, man hoppades nog att den skulle störa de anfallande piloterna.

Coventry avfyrar Sea Dart. Foto taget från Broadsword under anfallet den 25 Maj

Bild från "gun-camera" på en argentinsk Dagger vid anfall den 24 maj
Broadsword hade just fått igång sina system efter omstarten och hade nu god följning under, vad man uppfattade som, ”lång” tid. Systemet fungerade helt klanderfritt och gick automatiskt över i rätt mode. Nu väntade man bara på att planen skulle komma in på rätt avstånd och följde anfallet i tv-kameran som var slavad till siktet.
Air Force Grupo de Caza A-4P (A-4B) Skyhawks.
Kapten Pablo Carballo tv och Löjtnant Carlos Rinke th.


Då Broadswords system inte hade fungerat första gången gav luftförsvarsofficeren på Coventry sin fartygschefen informationen att de nu fick klara sig på egen hand. Conventry, som gick för om något babord om kurslinjen med front mot de anfallande flygplanen, försökte nu göra sig till en svårare måltavla genom att vänta bredsidan till.
Det kan låta konstigt, men då argentinarna hade problem med armeringen av sina bomber så hade det visat sig vara bästa taktiken för att få bomberna att studsa över fartyget istället för att landa på fartyget. Detta underlättades alltså om man vände bredsidan emot istället för att riskera att en bomb studsade längs med hela fartygets längd för att med stor säkerhet träffa bryggan eller någon annan vital del.


Ombord på Broadsword såg man med spänning de anfallande argentinska planen på tv-kameran när helt plötsligt, till allas fasa, en stor siluett av Coventry tornade upp sig i bild och därmed också bröt låsningen. Eld upphör beordrades och man tvingades hjälplöst se på när Coventry anfölls.


Coventry, som hade gjort en styrbordsgir rätt in i Broadswords siktlinje för Sea Wolf, trodde felaktigt att Broadswords system fortfarande var ut funktion efter den uteblivna elden vid första anfallet. 
Ett fatalt misstag skulle det visa sig. HMS Coventry träffades av två bomber på babords sida som blåste ut apparatrummet, stridsledningscentralen och det främre maskinrummet. Bränder utbröt och fartyget började ta in vatten. 

Coventry efter de två bombträffarna på babordssidan


Bara 20 minuter efter träffen kapsejsade HMS Coventry och sjönk. 19 man dog och flera skadades. Under tiden som besättningen väntade på att räddas sjöng man ”Always look at the bright side of life” från Monty Python’s ”Life of Brian”.
Only in Britain....?

Coventry minuter innan hon slår runt och sjunker 
Coventry efter kantringen
Seismic Seconds Del 1 - YouTube
Seismic Seconds Del 2 - YouTube
Seismic Seconds Del 3 - YouTube

Man kan inte annat än att imponeras över den yrkesskicklighet och beslutsamhet med vilken britterna genomförde återtagandet av Falklandsöarna. De hade de ett fast och tydligt mandat med en orubblig politisk backning i Järnladyn - Mrs Thatcher.
Det är inte för inte som britterna har setts som en institution för det moderna sjökriget. Det är dessa erfarenheter som svenska flottan får sig tillgodo vid sina regelbundna övningar på FOST - Flag Officer Sea Training . FOST

FOST på YouTube

Att timme efter timme, dag efter dag sitta klistrad vid sin radarskärm och ha skärpan att upptäcka ekon som helt kort dyker upp ett-två kanske tre svep med radarn vid en "pop-up" av de argentinska flygplanen är helt enastående. Att dessutom kunna ha så hög operativ tillgänglighet långt hemifrån på systemen kräver också ett och annat. Teknikerns analytiska förmåga och iskyla, ovan, att snabbt fatta beslut om att starta om systemet är också häpnadsväckande.
HMS Coventrys chef, David Hart Dyke, skrev senare en bok Four Weeks in May: The Loss of HMS Coventry som undertecknad tyvärr inte har haft förmånen att få läsa... ännu...
Capt. Ret. David Hart Dyke
Enligt uppgifter i Coventry Telegraph kommer sänkningen av HMS Coventry att släppas som film i samband med 30-års jubiléet 2012 på Cannes filmfestival. Ni som har bokat lägenheterna i Antibes denna vecka - ni vet vad ni har att se fram emot. Filmen kommer att heta "Destroyer"

I sin bok ”Falklandskriget – 100 dagar” berättar amiral Woodward om både större och mindre skeenden. Denna kan jag varmt rekommendera.

Med detta vill jag passa på att tacka och önska alla läsare - och särskilt ni ute på post för Sverige - ett riktigt Gott Nytt År! 

GMY


Klart Skepp! - - . . 

Ryska atomubåten sänkt

Den brand som bröt ut i ställningar runt den uppdockade ryska atomubåten Jekaterinenburg, K-84, av Delta-4 klass, och som sedan spred sig till själva ubåten, ledde till att ryska myndigheter valde att sänka henne. Enligt uppgifter från de ryska myndigheterna är hon bara partiellt sänkt och ingen risk för radioaktivt läckage skall finnas. Se även Gyllenhaal
Norska Tv2
Video från RIA
Artikel RIA

Klart Skepp! - - . .

onsdag 28 december 2011

Lösning på mystisk skada på lastfartyg

För en dryg vecka sedan sökte ett lastfartyg nödhamn i Karlshamn efter att ha kolliderat med något. Skadan hade uppstått i fören och hade en mycket konstig form då den var cylindrisk med en diameter på uppskattningsvis 0,4-0,6 meter. Nu kommer en intressant nyhet, nämligen att det ska ha varit en tysk övningsrobot!? Trot om ni vill, men här är en länk SVD.

Klart Skepp! - - . .

Iran hotar ånyo att stänga Hormuz-sundet

Iran upprepar sitt hot att stänga Hormuz om man utsätts för sanktioner. "Inte en droppe olja kommer passera sundet" säger man från Iransk sida. I samband med detta har man genomfört mineringsövningar. Defense News

Klart Skepp! - - . .

Uppdatering - "Kotka"-fartyget

Defense News levererar en uppföljning över situationen med det brittisk-registrerade fartyget som kvarhållits i Kotka, Finland. Om man får tro finnarna så har många fel begåtts. Det kan antas att finnarna med detta gjort sig rätt impopulära hos både tyskar, amerikaner, kineser och sydkoreaner..- även om de kanske har rätt i sak.

Klart Skepp! - - . .

lördag 24 december 2011

Patriotrobotarna i Finland på väg till Kina?

Chefsingenjören har, som vanligt, gjort en eminent genomlysning av Kotka-affären med det brittisk-registrerade fartyget kvarhållet i Kotka.

Den som har försökt exportera ens den minsta skruv och mutter vet vilket omfattande regelverk med blanketter och klassningar hit och dit som man måste fylla i. Försöker man sedan exportera en vara med den högsta möjliga krigsmaterirlexportklassningen (phu långt ord) - Patriotrobotar - genom att ange dem som "Fyrverkeri", ja då är det mer än misstänkt. Inget land på rätt sida om gamla järnridån exporterar någonting utan amerikanernas godkännande.

Nu känns det som om man försöker sopa igen spåren genom att sprida ut en hel mängd med villospår (eller kanske något är det rätta spåret...?) nu senast har Kina och hamnen i Shanghai dykt upp som mottagare - något som kineserna givetvis dementerar. Defense News

Hade det inte varit julafton hade jag satt mig i soffan med en öl och lite popcorn för att följa spektaklet.

Apropå det, God Jul önskas alla läsare!

Klart Skepp! - - . .

Som man bäddar får man ligga

Efter diverse CIA-flygningar, där svenska staten vägrar fortfarande håller inne med information, har man nu lyckats få både USA och EU att göra fördömande uttalande om anti-terrorlagarna. SVD. Bra gjort!(?)

God Jul

Klart Skepp! - - . .

fredag 23 december 2011

Fungerande länk till Usv och piratbekämpning

USNI

Klart Skepp! - - . .

Konflikt över Falklandsöarna

Argentina, Uruguay och Brasilien har infört en blockad av fartyg till Falklandsöarna. Nu vill en Sjölord emeritus (fd chef på HMS Ardent där 22 man dog under kriget på 80-talet) skicka dit en atomubåt för lite "show of force". Telegraph

Klart Skepp! - - . .

Fullskaligt inbördeskrig i Irak?

Jaha då börjas det... Ord över amerikanernas agerande som skapat situationen är överflödiga. SVD

Klart Skepp! - - . .

Lösningen på robotlasten i Finland

SVD Det visade sig inte vara ett nytt Arctic Sea-fall. Däremot finns lite andra frågetecken över hur en sådan viktig last bara släppts vind för våg i fartygets händer utan kontroll av stuvning etc.

Klart Skepp! - - . .

torsdag 22 december 2011

USV mot pirater

Är USV:er (obemannade ytfarkoster) något som i framtiden kommer användas för att bekämpa pirater? Personligen tror jag att USV:er kommer att få stor betydelse för force protection, men utvecklingen går långsamt. US Naval Institute

Klart Skepp! - - . .

Sverige = Etiopien

Det höjs nu upprörda röster mot domen av de två svenska journalisterna, men faktum är att vi själva har varit med och bidragit till att skapa situationen genom att helt okritiskt anamma Bush Jr:s antiterrorlagar.

Jag var mycket kritisk till dem då och är kritisk till dem nu eftersom de uppmuntrar till en godtycklighet som i sin tur kan leda till ett missbrukande av lagen. Amerikaner, ryssar, etiopier m.fl. använder etiketten terrorist för att bli av med oönskade element. Inte bra...

Se även Realtid

Klart Skepp! - - . .

onsdag 21 december 2011

Kongsberg utökar kontrakt för Protector Remote Weapon Station

Kongsberg utökar sin försäljning av sin fjärrstyrda vapenplattform, Protector, Till Sverige och Norge. Defense Aerospace

Klart Skepp! - - . .

Finsk vapenförsäljning till Saudi Arabien inte helt förankrad (?)

Defence Talk

Klart Skepp! - - . .

(Arme)Officerstidningen har artikel om Visby

Officerstidningen har, för en gångs skull, en bra marinartikel om Visby-korvetterna och dess besättningar. Den påvisar den reducerade förmåga som blivit följden av diverse besparingsåtgärder genom åren samt riskerna med de kommande besparingar som måste göras i verksamheten. Vår ubåtsjaktförmåga t.ex. hänger idag på ett fåtal individer.

Klart Skepp! - - . .

Mystiskt vapenfynd ombord på lastfartyg i Kotka

SVD Robotar har hittats ombord på ett Isle of Man-registrerat fartyg. Mystiskt värre då inga exporthandlingar verkar existera. Arctic Sea igen?

Klart Skepp! - - . .

måndag 19 december 2011

Alarm-meddelande ang Sydkorea

SVD Kim Jong Il död. Japan och Sydkorea rustar. Man får hoppas att contingency-planerna är up to date.

Klart Skepp! - - . .

lördag 17 december 2011

Patria har fått finskt ok att exportera granatkastare till Saudi Arabien

Patria har fått ok av finska staten till export av granatkastare till Saudi Arabien. Inte så konstigt eftersom Patria, till stor del, ävs av finska staten. Defence Aerospace

Klart Skepp! - - . .

"Svenska" stridsbåtar sätts in i Bahrain

Defence Aerospace rapporterar att amerikanerna sätter in Stridsbåt 90 i Bahrain som force pretection.

Klart Skepp! - - . .

Om Stasi-spioner, SÄPO MM

I SVD idag framkommer att det enligt de tyska arkiven att Ersson aldrig har varit Stasi-agent.

Samtidigt som Sverige meddelar att arkiven ska förbli stängda meddelar Finland (SVD) att även deras arkiv ska förbli stängda.

Det finns många anledningar till att vara hemlig. Ett kan vara att dölja inkompetens. Jag tycker det är skamligt att det inte tas tag i frågan. Antingen lagför man individer som har utfört verksamhet åt främmande makt eller så avför man dem.
Av debatten att döma som har förts på nätet så går det uppenbarligen inte att släppa dessa öppna vind för våg, men kanske kan granskningen ske i något som liknar underrättelsenämnden. Någon måste granska med vilken kvalite Säpo har agerat så att det inte blir någon fortsatt godtycklig agentverksamhet som man får intrycket av. Det är inte rimligt att oskyldiga ska vara kvar i arkiven lika lite som att skyldiga inte lagförs.

Tyvärr tror jag att de politiska partierna är belastade så en kommission kan inte bestå av dessa om någon som helst trovärdighet ska kunna nås.

Klart Skepp! - - . .

torsdag 15 december 2011

Det hemliga kriget i östra Afrika

Kanske inte amerikanernas smartaste operation att bli tagna på bar gärning i Etiopien hävdandes vara Röda kors-personal.Army Times

Förutom detta så undrar jag varför svensk press inte uppmärksammar den upprensning som just nu genomförs av den kenyanska armen för att bli av med Al Shabab-element. Detta kommer förmodligen även att få påverkan på viss pirataktivitet.

Klart Skepp! - - . .

Ubåtsbyggnad "For Dummies"

RAND Corporation spikar fast ett antal tumregler för ubåtsbyggnation. Aviation Week

Klart Skepp! - - . .

FOI får uppdrag inom sensorteknik

FOI får uppdrag att på FoT-pengar genomföra uppdrag inom sensorteknik. För marinens del mot TAS (Towed Array Sonar) och sensorkamoflagetekniker. FOI

Klart Skepp! - - . .

Kinesiskt hangarfartyg fotograferat

Defense News

Klart Skepp! - - . .

Putin går från klarhet till klarhet

Putin går ut och säger att Khodorkovsky kan benådas om han blir president. Hmmm problematiskt, men det känns precis som - utpressning? Desperat sådan . RIA.

Klart Skepp! - - . .

tisdag 13 december 2011

Temperaturen höjs i Iran

Iran hotar ställa femton amerikaner och israeler inför rätta för spioneri. Detta kommer sannolikt att höja temperaturen en aning. Ryssarnas styrka beräknas inte vara i Medelhavet förrän runt nyår. Låg medelhastighet (11 knop mot ca 18 för en amerikansk Carrier group) gör sitt till SVD Var man lite för tidiga från iransk sida med detta utspel?

Klart Skepp! - - . .

måndag 12 december 2011

söndag 11 december 2011

Röjdykarjouren - Vad kan vi hjälpa till med?

SVD. Förmodad mina har spolats iland i Halland. Sorry guys, men det blir nog inte mycket av tredje advent...

GMY

Klart Skepp! - - . .

fredag 9 december 2011

Flygtekniker anmäld till PAN efter att ha vägrat åka till Affe

Då börjas det tas i med hårdhandskarna.SVD.

Klart Skepp! - - . .

DCNS-ubåtar till Brasilien färdigställs

Defense Aerospace.

De brasilianska ubåtarna från franska statens bolag DCNS sätts nu ihop. Man får hoppas att de inte läcker så som de Malaysiska båtarna gjorde. The Malay Mail.

Klart Skepp! - - . .

Frostigt Georgien

Georgien får actionplan för NATO-anslutning. Det lär inte tina upp relationerna mellan Ryssar och NATO. RIA

Klart Skepp! - - . .

Redan?

Den sista bastionen faller i den brittiska flottan. Nu tillåts kvinnor ombord på ubåtar. Redan...?
Inte för att vi ska slå oss för bröstet för mycket, men vi fick vår första kvinnliga ubåtschef för ett par år sedan. Defense News.

Klart Skepp! - - . .

Tysk-Spanskt vaktombyte i Adenviken

Defense News

Klart Skepp! - - . .

En analogi utgående från LOU

I SVD tar Anna Laestadius Larsson upp problemet med Lagen om Offentlig Upphandling kopplat till vårdskandalen med Carema.

Hon sätter i artikeln huvudet på spiken när det gäller hur lagen på lång sikt egentligen riskerar att eliminera konkurrens, hur dåliga avtal med ej kvantifierbara eller mätbara krav tecknas samt de regelmässiga överklagandena som vissa företag sysslar med.

Jag kan inte lagen i detalj, men jag tror att den i grunden skulle kunna fungera så som det förmodligen var avsett om man bara såg över praxis och hur myndigheter förmår använda lagen till att ställa relevanta krav - OCH följa upp desamma.

Tyvärr får man det man beställer. Det gäller också för de upphandlande myndigheterna. Om man premieras som uppköpare att handla till lägsta pris - utan tanke på kvalite eller vad som är bäst och billigast i längden - ja då får vi fortsatt dessa, i bästa fall, mediokra lösningar.

Kommunerna har i detta fall en tung uppgift då de inte har en stor och tung upphandlarorganisation att stötta sig på. Jag är inte förvånad över att man har skrivit fluffiga krav så som "bra vård" osv som när bläcket torkat inte är värt ett dyft för leverantören.

Ett annat betungande arbete för kunden är också att följa upp kontrakten. Detta görs ofta inte tillräckligt bra vilket innebär att det blir fördyringar/försämringar i verksamheten. Det sistnämnda utnyttjas ofta av oseriösa företag.

Summa summarum - Se över praxis, ställ krav på upphandlarorganisationen (kostnad över tid samt relevant kvalite) och följ upp avtalen (ofoget med regelmässiga överklaganden har jag tyvärr ingen bra lösning på).
Fungerar inte ovanstående så bör en justering av lagen vidtas.

Klart Skepp! - - . .

onsdag 7 december 2011

Frankrike hotar lägga ned produktion av Rafale

Defense News. Kommer fransmännen att kasta in handduken?

Uppdaterad 111209. Gick lite fort i rubriken. Rafael skall naturligtvis vara Rafale. Tack Anonym...


Klart Skepp! - - . .

Pentagonrapport - 400 USD/gallon i Afghanistan

Fill'er up!Green Autoblog

Klart Skepp! - - . .

Ryssarna ökar export med 11%

RIA.

Ryssarna har en målsättning att öka exporten av krigsmateriel med 11%.
Vi ser nu stor expansion i Sydostasien och Mellanöstern - t.ex. sjömålsrobotar till Syrien. Något måste man ju finansiera sin försvarsbudget med. Lista från SIPRI över försvarsbudgetar.

Kortsiktigt tror jag i alla fall inte att man kommer att stänga av gas t.ex. i Nordstream eftersom det skulle slå mot ovan nämnda budget. Paradoxen är total eftersom EU är nu med och finansierar det ryska försvaret genom gas-pengar...

Klart Skepp! - - . .

måndag 5 december 2011

Två FOI-projekt får pris

Två FOI-projekt inom undervattensområdet får pris av Kockums Jubileumsfond. FOI.

Klart Skepp! - - . .

Ubåtsmuseum i Karlskrona

I torsdags förra veckan beslutades det om att Marinmuseum i Karlskrona skall inrätta ett ubåtsmuseum för Hajen och Najad (av Näcken-klass). Najad spelade en huvudroll i U-137 (S-363) incidenten under åttiotalet. NyTeknik.

Klart Skepp! - - . .

söndag 4 december 2011

Iransk "leverage"

Det kanske är bäst att bunkra full nu eftersom Iran hotar dubbla priserna på olja. Hoppla - kunde man ha räknat ut detta tidigare kanske...? SVD.

Klart Skepp! - - . .

Marinhistoria

Att Mars och Svärdet hittats har rapporterats tidigare. SVD publicerar idag en lite utförligare artikel om vraken och frågor om enentuell bärgning. Låt oss hoppas att vraken inte plundras.

Klart Skepp! - - . .

Fyra nya ryska isbrytare

Logiskt nog, i och med den arktiska kapprustningen, så bygger ryssarna nu fyra nya isbrytare. RIA.

Klart Skepp! - - . .

Rysk propaganda och desinformationsmaskinen går på högvarv

RIA.
RIA m.fl. publicerar nu flera artiklar som misskrediterar interna medborgarorganisationer.
Läser man andra smårubriker parallellt så handlar det t.ex. om en pedofildömd amerikan som har förgripit sig på en rysk minderårig balettdansör osv osv (OBS! pedofili är ett avskyvärt brott, men det råkar bara "dyka" upp inför valet?). mönstret är tydligt.

Se även Kalle Kniivilä. Tack för länken Oplatsen!

Klart Skepp! - - . .

lördag 3 december 2011

Norge får en första leverans av NH90

Den 30e November fick Norge en första leverans av NH90 i sjövariant. Denna har förmåga till ASW (autonom och joint), ASuW och SAR.

Till skillnad från den svenska "sjövarianten" kan denna enkelt fälla ihop huvud- och stjärtrotor vilket underlättar hangarering mm.

Länk.

Klart Skepp! - - . .

Archer operativ i Singapore

Den modifierade Västergötland-ubåten som sålts till Singapore, som nu går undet namnet Archer, är nu operativ i Singapore. Defense Aerospace.

Jag har förresten fått lite kritik för att mina inlägg ofta är korta och att de ibland bara innehåller en länk till annan websida.
Vad kan jag säga - min tid är tyvärr ändlig och jag fokuserar därför på att varje dag scanna ett stort antal källor på nätet. Syfte med detta är att bevaka olika, för svensk försvarsdebatt, intressanta händelser.

Det står naturligtvis var och en helt fritt att välja att själv bevaka den rikhaltiga flora med källor som finns på nätet. Att följa denna blogg är således helt frivilligt.

QRU?

Klart Skepp! - - . .