fredag 9 december 2011

Flygtekniker anmäld till PAN efter att ha vägrat åka till Affe

Då börjas det tas i med hårdhandskarna.SVD.

Klart Skepp! - - . .

13 kommentarer:

 1. Nu skall det bli intressant att se om ÖB besked att ingen skall tvingas att åka är underordnat FPAN:s domvärjo.

  Om det nu är så att FPAN klappar takten, så borde logiskt sätt ÖB hamna där som ställt missvisande löften i utsikt.

  Personal som vill åka får sparken (CI) och de som inte vill riskerar att gå samma väg. Lite schizofrent om ni frågar mig. Vem är med det upplägget inte i "pipen" för ett SMS?

  SvaraRadera
 2. Sumatra@

  Var har du fått "ÖBs besked att ingen skall tvingas åka" ifrån?

  SvaraRadera
 3. För alla som skrev på (om än under tvång och med en ytterst otäck känsla av utpressning grinande i hjärta och hjärna) och är läskunniga är tvånget i ens signatär odiskutabelt. Förstår inte debatten om vad ÖB sagt eller inte. Har du skrivit på har du. Då får du också ta konsekvenserna och göra rätt för dig. // Slefvfoerarmaestaren

  SvaraRadera
 4. Bäste Anonym 21:31

  Ursäkta dröjsmålet. Det tar en stund att röja runt och söka.

  ÖB i Officerstidningen 6/2010, sidan 4, vänsterspalten.

  http://www.officersforbundet.se/portal/pls/portal/docs/1/10044.PDF

  "Jag har ingen ambition, och det har ingen annan i organisationen,att tvinga folk. Varför ska jag bestiga berg när jag kan gå över en kulle? Det är normal personalplanering i dialog med den enskilde som gäller. Ingen kommer att tvingas."

  Fortsätter man läsa framgår det att ÖB förväntar sig att andra skall vara "raka". För min del är det just vad jag förväntar mig av landets Överbefälhavare. Vem minns förresten inte förre ÖB´s löfte till kadetterna om anställning. Inte fan fick de någon anställning.

  "Man kan inte både äta kakan och ha den kvar" säger ÖB vidare. Man kan inte både avskeda personalen och ha den kvar, säger jag.

  SvaraRadera
 5. Sumatra, det gäller å andra sidan att vara ärlig och säga att ÖB faktiskt definierade vad han anser vara godkänt att inte bli tvingad:

  "Har du hinder, fysiska, psykiska eller något
  annat problem just nu i din sociala situation
  som sätter käppar i hjulet, då är det så – och
  då ska vi ta hänsyn till det på ett adekvat sätt."

  Någon ifrån OF kommenterade det som att den som är fullt frisk och inte har några problem är kommenderingsbar. Att bara inte vilja kommer att tolkas som arbetsvägran. Allt i linje med arbetsrätten.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 6. Tack Sumatra.

  Det är av betydelse för alla anställda i FM att vi inom spelets regler vågar utmana den internationella arbetsskyldigheten, det kan ske bland annat genom att vi inte är frivilliga till till en insats eller till en förlängning av pågående insats. Enligt HKV direktiv skall då den anställdes ersättbarhet ytterst prövas i FM personalförsörjningsnämnd. Låt oss då tillsammans inom alla förband dra några ärenden till FM PFN så att ÖBs "ambition" blir tydlig, det tjänar alla i FM på övertiden.

  En arbetsgivare behöver ibland hjälp med att bli tydlig.

  Inte alltid frivillig

  SvaraRadera
 7. Flygtekniker åker inte till Affe - Big deal?

  Förre ÖB lovar anställning till kadetter men bryter löftet - Big deal!

  Nuvarande ÖB lovar att ingen skall tvingas åka men löftet bryts uppenbarligen - Big deal!

  Flygteknikern klarar sig nog men hur blir det med ÖB-institutionen i framtiden? Tänk om någon ÖB vill bli trodd i något viktigt sammanhang i framtiden. Då har vi problem med "track"-historiken.

  Det är här problemets kärna finns. Inte på F7 eller K3.

  Vågar man köpa en begagnad bil av en Överbefälhavare i framtiden? Blir man skojad då också?

  SvaraRadera
 8. Det var dåvarande Stf ÖB Berntsson som lovade YOP03-05 anställning. Om de inte anställdes skulle han simma över Karlbergskanalen.

  Han räddades av det mycket tveksamma arbetsförhållandet "anställd som reservofficer", dvs ett avtal utan någon som helst tjänstgöring eller ersättning.

  Yrkesofficersprogrammet var ett led till anställning och i FM:s all information till sökanden framgick det att utbildningen skulle leda till anställning som yrkesofficer. Det visade sig inte gälla.

  Därför borde ingen vara förvånad över att även detta generalsord inte gått att lita på.
  Lita aldrig på ett löfte i Försvarsmakten!

  SvaraRadera
 9. En officer på F7 har alltså anmälts till Försvarsmaktens Personalansvarsnämnd FPAN för kontraktsbrott då han försökt undvika att bli ivägskickad till Afghanistan genom att sjukskriva sig. FPAN består enbart av militärer, alla utsedda av ÖB i sann odemokratisk oordning och besluten fattas med enkel majoritet. Nämndens beslut om man har rätt att sjukskriva sig (för att undvika uppdrag i Afghanistan) kan överklagas till allmän domstol. FPAN kan enbart besluta om varning, löneavdrag, uppsägning eller avsked för den sjukskrivne. Vid skälig misstanke om tjänstefel, t.ex. att han inte är sjuk eller inbillat sjuk, som kan ge annan påföljd än böter har Försvarsmakten skyldighet att anmäla den anställde till åtal.
  Jag antar att den sjukskrivna officeren antingen får varning, löneavdrag, uppsägning eller avsked och hoppas att officeren överklagar till allmän domstol så att klokare, civila personer får litet att säga till om även om risken är att officieren friskförklaras där och tvingas iväg ändå. Man vet ju aldrig hur det kan gå i domstol.

  SvaraRadera
 10. Ledsen för sen publicering av inlägg. Jag hävdar incident i familj som skäl.

  SvaraRadera
 11. Förstår inte all uppståndelse kring detta, det var ju det här vi skrev på. Det kan omöjligt vara så att det bara var jag som kunde se det finstilta i kontraktet. Jag är inte det minsta förvånad att denna situation uppkommit, snarare är jag förvånad att den inte kommit tidigare. Detta är ju ett av huvudsyftena med kontraktet, att kunna peka ut folk till olika missioner dit det inte går att få frivilliga. Alla ni som besitter kompetenser inom smala områden, med endast ett fåtal experter, var oroliga, mycket oroliga...

  SvaraRadera
 12. @Anonym 11:41

  För det första så genomfördes obligatoriet med tveksamma förutsättningar. Löner och förmåner samt villkor för att skickas ut var inte fastställda. Hur ofta ska man kunna skickas ut? Ska man rent av kunna beordra någon att vara i Affe de nästkommande tre-fyra-fem åren?

  Mycket var oklart, MEN ÖB valde ändå att forcera igenom ärendet. Efter hand utkom tolkning av obligatoriet som nu alltså inte kan anses vara i linje med tidigare utfästelser.

  Vad som dock är allvarligare är den förtroendeskada som ämbetet riskerar att lida.
  Är trots allt Putin lika trovärdig som vår egen FML?

  SvaraRadera
 13. Risken att bli skjuten eller sprängd i luften är större i Afghanistan än I Sverige eftersom krig råder i Afg. Sverige stödjer den korrupta odemokratiska regeringssidan under diktator Karzai som har tappat kontrollen över landet. Afg är världens största producent av opium; >5500 ton/år. Opiumproduktion i Afg infördes under 80-talet av CIA och Barak Obama tillbringade tre år där med det ... tillsammans med Osama Bin Laden. När Taliban tog över makten förbjöds opiumproduktion. USA angrep Afg i november 2001 eftersom Taliban angavs skydda Osama Bin Laden som uppgavs ha förstört WTC-tornen i New York i september 2001, mha kapade flygplan. Det är emellertid omöjligt att förstöra WTC-torn med flygplan! Visa att jag har fel och vinn €1 000 000:-. http://heiwaco.tripod.com/chall.htm . Riktiga orsaken varför USA angrep Afg var sannolikt att återinföra opiumproduktionen och det är synd att Sverige stödjer det. Jag har stor förståelse för officeren som inte vill kriga i Afg. Svenska media anger att skol- och hälsosystemen förbättrats i Afg sedan 2001 men det är enbart propaganda att dölja verkligheten; krig och opium.

  SvaraRadera