lördag 17 december 2011

Om Stasi-spioner, SÄPO MM

I SVD idag framkommer att det enligt de tyska arkiven att Ersson aldrig har varit Stasi-agent.

Samtidigt som Sverige meddelar att arkiven ska förbli stängda meddelar Finland (SVD) att även deras arkiv ska förbli stängda.

Det finns många anledningar till att vara hemlig. Ett kan vara att dölja inkompetens. Jag tycker det är skamligt att det inte tas tag i frågan. Antingen lagför man individer som har utfört verksamhet åt främmande makt eller så avför man dem.
Av debatten att döma som har förts på nätet så går det uppenbarligen inte att släppa dessa öppna vind för våg, men kanske kan granskningen ske i något som liknar underrättelsenämnden. Någon måste granska med vilken kvalite Säpo har agerat så att det inte blir någon fortsatt godtycklig agentverksamhet som man får intrycket av. Det är inte rimligt att oskyldiga ska vara kvar i arkiven lika lite som att skyldiga inte lagförs.

Tyvärr tror jag att de politiska partierna är belastade så en kommission kan inte bestå av dessa om någon som helst trovärdighet ska kunna nås.

Klart Skepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar