fredag 25 mars 2011

Markoperationer i Libyen - says Russia

Ria rapporterar att en högt uppsatt rysk underrättelseofficer bedömer att koalitionsstyrkor skulle lansera en markoperation i April. Ehh har jag missat något här? Förmodligen är denna nyhet till för inhemsk rysk propagande. Ingen rök utan eld som bekant, men detta låter för bra för att vara sant.

Klart Skepp! - - . .

onsdag 23 mars 2011

Potentiella svenska marina resurser för "Added value" i Libyen

Bidrar med en beskrivning nedan över hur de marina resurserna skulle ha kunnat/kan användas nere i Libyen. Det verkar finnas en relativt stor okunskap om hur man kan använda ubåtar, korvetter osv bland gemene man. Här får nog marinledningen ta på sig ett ansvar att utbilda allmänheten eftersom det sällan sker av sig självt. Detta är än mer sant nu när vi har avvecklat totalförsvarsplikten.

Korvetter:
Uppgift: Skydda civil sjötrafik, Hindra fientliga flygföretag över hav och land i mån av räckvidd. Störa/Hindra återställande av kustnära fientliga flygfält (genom nattlig kustbeskjutning - jag vet inte hur långt in flygfälten ligger, men är de kustnära så är detta inte alls omöjligt), Upprätthålla embargo.

HMS Carlskrona:
Med tillförda mobila flygledartorn?
Uppgift: Beredd genomföra NEO, Störa/Hindra. FI flygföretag över hav, Leda Flygföretag (om de mobila flygledartornen nu går att använda ombord), Upprätthålla embargo
Övrigt: Härbärgera HKP samt stå för kvalificerad sjukvårdberedskap, bunker m.m.

(L10 - beroende på vad det nu blir för typ av fartyg - hade sannolikt varit guld att använda här...).

Dykgruppbåt
Uppgift: Spaning och landsättning av eldledare (A-dyk).
Uppgift för Eldledare - Leda in kustbeskjutning i syfte att hindra/störa återställande av militära flygfält.

Ubåt
Uppgift: Spana/rapportera
Om den hade kunnat bära Dykgruppbåt hade den kunnat bära med sig denna, nu hade den fått gå kustnära och signalspana samt genom optisk spaning detektera försök till att återställa flygfält i brukbart skick.

NATO-fartyg skall upprätthålla Libyenembargo.

Commander har analyserat resolution 1973. En uppgift som kommit i skymundan till förmån för belysningen av flygoperationerna, är koalitionens uppgift att upprätthålla ett vapenembargo. Detta sker naturligt genom att kontrollera SLOC (Sea Lines Of Communication) t.ex. genom att kalla upp och kontrollera fartyg - eventuellt genom att borda dem.

NATO-fartyg har nu fått denna uppgift enligt SVD.

Det är visserligen mindre spektakulärt sätt än att gå in och bomba xxxxxx ur Gadaffis luftvärn och flygvapen. Det kommer dock att vara en effektiv metod både politiskt och operativt. Man slipper reta upp arabförbundet mera och ger inte ryssar, kineser, turkar och tyskar mer vatten på sin kvarn.

Hade politikerna förstått hur man kan använda flottan hade vi kunnat ha några fartyg där för någon månad sedan - beredda att gå in i denna uppgift - utan att skapa något säkerhetspolitiskt rabalder. Snabba beslut verkar dock inte vara ett svenskt politiskt adelsmärke.

Gadaffis hot om att anfalla civila fartyg i Medelhavet hade också kunnat hanteras. Dessutom hade vi kunnat bistå i NEO-operationer.

Det är inte alltid bra att vara det tysta vapenslaget....

Klart Skepp! - - . .

Gates "..endast flotta och flyg aktuellt i framtida operationer"

Inför kadetter på West Point upprepade Robert Gates, amerikansk försvarsminister, att den som i framtiden rådde den amerikanske presidenten att sätta in markstyrkor i en större konflikt borde få huvudet undersökt. Det enda som kan vara aktuellt är således att skicka in flottan eller flyget. Artikel här.

Vad kommer att hända inom Svensk försvarspolitik? Sannolikt kommer inga klara besked, men det torde väl också luta åt detta håll med aspekt på vad som händer i närområdet. Klart Skepp! - - . .

tisdag 22 mars 2011

Staying Power - Libyen

Nedanstående är ett inlägg som jag förberedde för ca tre-månader sedan, men som aldrig blev utlagt. Jag lägger ut det nu eftersom det belyser en del risker för störningar i SLOC. //Klart Skepp Det pratas mycket om flyginsatserna i Libyen, men inte så mycket av de marina enheter som i mångt och mycket utgör en enabler för att kunna genomföra och upprätthålla en NFZ (No Fly Zone).

När jag tjänstgjorde ombord så gick det en historia om en SLO (Stridslednings Officer) som hade fått i uppgift att leda flyg inför en luftförsvarsövning. Enligt historien så kallar flyget (attacken) upp fartyget på radion och ber om instruktioner. Den stressade SLO:n som var belastad med många samtidiga uppgifter svarar "Vänta!" med påföljd att han får det avmätta svaret "Jag väntar i Mach 2". Ytterligare något en kort stund senare skall han ha fått ytterligare ett meddelande att attacken nu var över Gotland och beslutade sig för att avbryta och återvända hem.

Ovanstående illustrerar ganska så tydligt olikheterna mellan dessa två vapenslag i termer av att kunna ha en uthållighet i ett stridsområde.

I Libyen-caset så har det belysts, av bland annat Commander, möjligheten att framgruppera stridsfartyg. Detta skulle vi ha kunnat göra för flera veckor sedan. Ett stridsfartyg är normalt sett greppbart inom mycket kort tid. Det har vanligtvis någon typ av skarp RU (Reglementerad Utrustning) ombord och efter uppbunkring och förrådskomplettering kan det ge sig av inom en mycket kort tidsrymd.

Väl på plats kan man stanna ute på interntionellt vatten och invänta nödvändiga politiska beslut under en mycket lång tid. Under denna tid, eftersom man inte är synlig för lokalbefolkning, retar man inte upp några känslor osv på samma sätt som om man etablerar en landbas någonstans. Den amerikanska marinen och marinkåren har upprättat ett koncept kallat "Sea Basing" som går ut på att man upprättar en artificiell hamn bortom synräckvid från en kust där man avser genomföra operationer. Här grupperar man avancerad skjuvårdsresurs, mekresurs, bunkringsresurs osv.

I fallet med Libyen visade det sig att Gadaffi/Khadaffi hotade att anfalla civil sjötrafik - något som skulle kunna få stora konsekvenser för SLOC (SeaLines Of Communications) t.ex. för tankersjöfart. Tack och lov har ett antal nationer insett detta och har grupperat sina fartyg längs med den Libyska kusten.

Ett stridsfartygs stora hotbild är ubåtar, andra stridsfartyg och flyg. Det sistnämnda innebär att ett fartyg oftast har ett mycket kvalificerat eldledningssystem ombord.
I de svenska fallen har vi förlitat oss på eldrörsluftvärn. Låt mig bara förtydliga att ombord på ett fartyg så har man inga grupperingstider, eldenhet och sikte är fast grupperade och noggrant ensade med varandra. Man har inte, som i arméfallet, behov av att nordorientera sig då kvalificerade gyrosystem finns ombord som kontinuerligt matar in referensvärden till pjäs och sikte m.m.

Enligt information från en samövning med danskarna sköt en Visbykorvett ned två av de danska dronerna som ingick i övningen - i två på varandra följande löpor. När man sköt ned den första trodde övriga nationer att det var tur eftersom att skjuta ned en dron inte tillhör normalfallet, men vid påföljande löpa när ytterligare en sköts ned valde man att avbryta övningen eftersom man hade förbrukat budgeten för droner.
Således eldrörsluftvärn kan vara mycket effektivt, men ovanstående var en passus.

I anfallet mot Libyen användes Hangarfartyg samt kryssningsmissiler av bland annat Tomahawk-typ. De sistnämnda sannolikt avfyrade från ubåtar och ytstridsfartyg. Det pratas även om att genomföra kustbeskjutning med fartyg då de Libyska flygfälten ligger i ett pärlband längs med kusten. För att kunna genomföra detta behövs framgrupperade eldledare som riktar in elden mot rätt mål. Det är oerhört viktigt att inte råka få någon vådabekämpning av civila i området - det är iofs alltid viktigt.


Ryssland använder Libyenaffären som hävstång

Insatserna i Libyen har precis påbörjats och ett antal SEAD-insatser (Suppression of Enemy Air Defences) har genomförts med lyckat resultat, enligt den amerikanske befälhavaren på plats.

Ryssarna och kineserna lade som bekant ned sina röster i säkerhetsrådet vilket möjliggjorde FN-resolution 1973. Kritik förs nu fram av Ryssland, såväl som av Turkiet och Tyskland, över att insatserna är allt för långtgående. Arabförbundet anser sig förda bakom ljuset eftersom man anser sig inte ha godkänt denna grad av våldsanvändning och sällar sig därmed till kritikerna. Enligt källor backar nu UAE om sina löften om att insätta stridsflyg och säger att man endast kommer stödja med humanitär hjälp – förmodligen har man fått kalla fötter.

Den ryska ultranationalistiska  kändisen Zhirinovsky manar den muslimska världen till resning och har begärt att president Obama’s Nobelpris ska tas tillbaka. Zhirinovsky marginaliseras i ryska medier och kallas där för "färgstark". Inte desto mindre finns det ett syfte med att lyfta fram en politisk virrhöna i debatten eftersom han stretchar läsarnas mindset. Den som då kommer fram efteråt och lyfter fram ett normalt sett politiskt otänkbart budskap får då detta att låta acceptabelt.

President Putin kallar nu Libyeninsatsen för ett medeltida korståg. Han använder nu skickligt Libyen som motiv för att man behöver upprusta den ryska försvarsmakten – något man sedan länge måste ha haft i planen. Vad Putin inte nämner är att de satsningar som nu görs i Ryssland är av offensiv karaktär som t.ex. Mistralfartygen, hangarfartyg, Ivan Gren landstigningsfartyg, Lada-klass AIP-ubåtar etc etc.

Libyen har alla ingredienser för att utveckla sig till en politisk soppa och såväl som slagträ för hugade spekulanter.

onsdag 16 mars 2011

Mistralaffären går inte helt friktionsfritt

Jag är varje gång förundrad över hur en stor affär kan gå i lås. En hel massa krav, uttalade och outtalade, ska passa ihop med pengar, tid, strategi, kultur och känslor. Därför är det kanske inte konstigt att Mistralaffären gnisslar lite i fogarna då fransmännen nu har höjt priset med 35 MEuros. Ryssarna har tecknat ett upphandlingsavtal med ett företag och väntar på att fransmännen skall välja underleverantör. Hmm på något sätt luktar prishöjningen otillåten ersättning lång väg... Dessutom vill ryssarna att en licens och att samtliga ritningar skall ingå i priset, men fransmännen vill ha ytterligare 80 MEuro för detta paket.RIA
Det är som sagt ett mirakel när större affärer går ihop.

Affären verkar nu tappa stöd hos det franska folket RIA Klart Skepp! - - . .

fredag 4 mars 2011

Nederländsk helikopterbesättning tillfångatagen i Libyen

Enligt BBC har en nederländsk helikopterbesättning tillfångatagits i Libyen. Besättningen som tillhör den nederländska marinkåren, baserad ombord på stridsfartyget Tromp, ska ha tillfångatagits för några dagar sedan. Ärendet har hållits under nyhetsradarn i syfte att inte försvåra frigivningsförhandlingar. Helikoptern blev nedtvingad av libyska trupper då den troligtvis försökte evakuera någon typ av VIP - oklart vem, men det spekuleras om en diplomat. Klart Skepp! - - . .