onsdag 23 mars 2011

NATO-fartyg skall upprätthålla Libyenembargo.

Commander har analyserat resolution 1973. En uppgift som kommit i skymundan till förmån för belysningen av flygoperationerna, är koalitionens uppgift att upprätthålla ett vapenembargo. Detta sker naturligt genom att kontrollera SLOC (Sea Lines Of Communication) t.ex. genom att kalla upp och kontrollera fartyg - eventuellt genom att borda dem.

NATO-fartyg har nu fått denna uppgift enligt SVD.

Det är visserligen mindre spektakulärt sätt än att gå in och bomba xxxxxx ur Gadaffis luftvärn och flygvapen. Det kommer dock att vara en effektiv metod både politiskt och operativt. Man slipper reta upp arabförbundet mera och ger inte ryssar, kineser, turkar och tyskar mer vatten på sin kvarn.

Hade politikerna förstått hur man kan använda flottan hade vi kunnat ha några fartyg där för någon månad sedan - beredda att gå in i denna uppgift - utan att skapa något säkerhetspolitiskt rabalder. Snabba beslut verkar dock inte vara ett svenskt politiskt adelsmärke.

Gadaffis hot om att anfalla civila fartyg i Medelhavet hade också kunnat hanteras. Dessutom hade vi kunnat bistå i NEO-operationer.

Det är inte alltid bra att vara det tysta vapenslaget....

Klart Skepp! - - . .

6 kommentarer:

 1. Lite mer kvalificerat luftvärn på våra korvetter så hade det varit en mycket lämplig insats. Naturligtvis går det att lösa uppgiften i alla fall, men det ställer lite mer krav på stöd från andra.

  SvaraRadera
 2. Med tanke på upprättad NFZ torde lufthotet vara obefintligt för våra oskyddade fartyg. Så ett fartyg som vågar gå nära land och tillhörande bordningsstyrka skulle vi nog klara av att leverera. Men vad hjälper det om våra styrkor har R10-R30 när politikerna verkar ha R30-60 för att ens säga ja eller nej. SEDAN kan man börja förbereda insatsen.

  SvaraRadera
 3. @ Klart skepp och Anonym:
  Delar helt er uppfattning. Jämför med insatsen utanför Libanon -06 där HMS Gävle var på plats inom ramen för ett örlogsbesök i god tid innan politiskt beslut om insats, för att två dagar efter beslut vara operativ i insatsen. Det är så sjöstridskrafter skall utnyttjas och det hade även varit lämpligt i detta fall. Tyvärr verkar inte våra politiker ha den insikten.

  @ Wiseman:
  Korvetternas luftvärn är väl spantat att hantera anfall med flyg och sjömålsrobotar, när det gäller att skydda sig själv, särskilt i det skick Khadaffis flygvapen och sjöstridskrafter är nu. Problemet med brist på lv-robot är att de har svårt att skydda någon annan, men det är en annan fråga. Med rätt robot och sensorer kan man skydda delar av syd- eller mellansverige (eller Benghazi). Det som saknas på korvetterna är främst själva vapendelen. Dumsnålt? Javisst!

  / Commander

  SvaraRadera
 4. Commander och 12.59: Det var just "Benghazi-delen" som avsågs. Nu löser det sig ju som sagt med en NFZ.

  I "Här och nu"-scenariot som ju beskrivits om och om igen som fungerande "här och nu" hade Marinen redan haft fartyg på väg, på samma sätt som FV haft flygplan på väg, utifall det hade behövts. Att återta en beredskap nedåt i skala är alltid enklare och snabbare än att höja beredskapen.

  SvaraRadera
 5. @Wiseman och Anonym

  Jag instämmer fullt med Commender. Våra fartyg är mycket kompetenta att lösa ut luftförsvarsuppgift av sig själva samt i viss mån av andra om man ingår i en bra luftförsvarsformering. LV-robot medger lättare ett sk. Volymskydd Luftvärn som skulle kunna användas till att försvara stora områden.
  Jag tror att en och annan pilot från attacken har fått lomma iväg med svansen mellan benen efter att ytattacken och flyget hade de gemensamma Vänerövningarna där just luftförsvar övades.

  Jag möter ofta den här uppfattningen när jag talar med arméfolk som minns det gamla landbaserade eldrörsluftvärnet som bestod av en eller flera eldenheter kopplade till ett sikte. Utan att bli allt för teknisk i resonemanget kan man säga att eftersom armédelen var tvungen att mäta in och kompensera för parallaxfel samt ideligen nordorientera enheterna vid omgruppering så var kanske inte precisionen och responstiden den bästa. Jag var och besökte en av dessa arméenhter innnan de lades ned och... hur ska jag säga... det var en milsvid skillnad.

  Till exempel så är parallaxfel etc, ombord på fartyg, verifierade genom tekniska kontrollskjutningar dvs man vet alltid vart pjäsen står i förhållande till siktet. Fartygen har högkvalitativa gyron som inom x milliradioners noggranhet ger en vektor i rymden. Detta sammantaget med att man alltid är färdiggrupperad och vet hur systemen är kalibrerade vilket bidrar till en helt annan operativ effekt.

  Precisionen i systemen illustreras av det faktum att en visbykorvett var nere i Danmark för ett tag sedan och deltog i en LIVEX (Life (fire) Exercise). Där sköt man ned bägge dronerna (små radiostyrda flygplan) löporna efter varandra. När första dronen gick i drickat så trodde övriga deltagare att det var ren tur - när man sedan direkt sköt ned den andra så visste man att det var effekten av ett mycket bra system och en vältränad besättning. Övningsmomentet ställdes därefter in eftersom man hade förbrukat sin ranson av droner för den gången....

  Nog med genitaliemätning :-)

  Till frågan om R30 osv. Det är, i princip, ointressant för ett fartyg. Precis som Commander nämner så körde man, i Libanonfallet, ned ett fartyg med en besättning och genomförde ett örlogsbesök. Därefter bytte man besättning och gick in i skarp verksamhet. Två dagar - som sagt - efter politiskt beslut fattats var fartygen inne i insatsen. Genom att göra på detta sätt köper man sig tid politiskt och skapar ett handlingsutrymme.

  Ett fartyg har oftast sin RU (Reglementerade Utrustning) ombord och har man ytattackberedskap har man också robotar/ubåtsjakttorped ombord. Beroende på uppgift kanske man får lasta på mer robotar eller i övrigt ombestycka fartyget - det tar inte så lång tid. Vi pratar Skalman - huset finns alltid med.
  Bunkring, mat osv köps längs med vägen från skeppshandlare.

  Att vara med och upprätthålla ett embargo är inget nytt under solen. Done that - got the T-shirt.

  I enlighet med vad jag nämnde så är det inte lika politiskt känsligt att gruppera marinenheter bortom horisonten. Syns inte - finns inte.

  SvaraRadera
 6. Fast hur kör man ner en korvett till Medelhavet när besättningen ska lösa IBSS på Berga? :-(

  SvaraRadera