torsdag 16 maj 2013

Australien och Sverige kommer överens om ubåtsteknologi

länk.
Australien och Sverige skriver avtal om ubåtsteknik. Detta indikerar sannolikt en ökad möjlighet för Kockums i strävan mot att få kontrakt på nya australiensiska ubåtar(12 st).


KlartSkepp! - - . .

torsdag 9 maj 2013

Nu får det vara nog - SMBs Nautiska Bokklubb

Jag sitter här med ett bokpaket från SMB som jag i vanlig ordning har glömt avbeställa. 

Då jag är med i både SMB och dess tillknutna underavdelning "Nautiska bokklubben" måste jag avbeställa två bokpaket. 

I SMBs bokpaket för föregående månad återfanns två spännande böcker "Försvaret av Stockholm under kalla kriget" och "Svenska försvarets grövsta kanoner". Den sistnämnda med ett slagskepp/pansarskepp på omslaget.

Vad kan man då förvänta sig av SMBs Nautiska bokklubbs paket - Jo, Sjöfartsminnen 1 - Minnen av ångbåtar 1937-2008 (!) På allvar nu går jag ur efter att det mer och mer glider över på civil sjöfart. Även om den marina arenan är strategisk på ett helt annat sätt, med bevarande av SLOC (Sea Lanes of Communication) så blir det lätt Off Topic.
Kvalitén är milt sagt ojämn. Mycket märkligt när det finns en hel mängd intressant litteratur med marint perspektiv. 

Några exempel nedan:

Die Kampfschwimmer der Volksmarine

Kurt Shultze

Waffen der Verzweiflung: Deutsche Kampfschwimmer und Kleinst-U-Boote im Zweiten Weltkrieg

Lawrence Paterson

Dark Waters:An Insider's Account of the NR-1:The Cold War'sUndercoverNuclear Sub: An Insider's Account of the NR-1 The Cold War's Undercover Nuclear Sub

Lee Vyborny & Don Davis

Secrets of the Conqueror: The Untold Story of Britain's Most Famous Submarine


Commandos from the Sea: Soviet Naval Spetsnaz in World War II (Naval Institute Special Warfare Series)


Midget Submarines of the Second World War (Shipshape)

Paul Kemp

Blind Man's Bluff: The Untold Story Of American Submarine Espionage

Sherry Sontag, Christopher Drew

Project Azorian: The CIA and the Raising of K-129

Norman Polmar, Michael White

'FOUR WEEKS IN MAY: THE LOSS OF ''HMS COVENTRY''

David Hart Dyke

Blood on the Shores

Viktor Leonov

Seapower: A Guide for the Twenty-First Century (Cass Series: Naval Policy and History)

Geoffrey Till
 

KlartSkepp - - . .IB-affären 40-år efteråt - Diskussion mellan Gunnar Ekberg och Peter Bratt på Södertörns högskola 22 Maj

http://www.ogaora.se/2013/04/16/ib-affaren-40-ar-efterat/

Gunnar Ekberg (fd IB-agent) och Peter Bratt (journalisten som tillsammans med Jan Guillou avslöjade IB) möts som vänner 40 år efter avslöjandet och analyserar IB.

Intressant!

KlartSkepp - - . .

Utflyktsmål om ni befinner er i Malmö - Esse Non Videri - Ubåten U3

För er som är intresserade av att se insidan på en riktigt gammal dykubåt (alltså en ubåt som går mestadels på ytan, men som dyker inför anfall och för att undkomma hot), rekommenderas att besöka musei-ubåten U3.
U3 ligger på Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen 7, Malmö och det finns möjligheter till guidade visningar ombord av några av de ubåtsmän som har seglat på henne. 
Besökt gärna hemsidan för mer information (bilder ovan hämtade från hemsidan)

Alaaaarmmm!


KlartSkepp - - . .

Kommentarer till Anna Ek, Svenska Freds, inlägg "Efter ryska påsken kommer fruktsallad

I ett blogginlägg av Anna Ek Svenska Freds - Efter ryska påsken kommer fruktsallad kommenterar Ek bland annat två övningar; POMOR-13 (ref Barents Observer) (pågår just nu) där norrmän och ryssar samövar samt en kommande övning FRUKUS 2013 (ref Barents Observer) där Frankrike, UK, USA och Ryssland samövar.

Genom att samöva drar Ek slutsatsen att man på något sätt har ingått en allians och att svenska förespråkare för en återtagning av svensk försvarsmakt nu skulle se sig huggna i ryggen. Fullt så långt kan man nog inte dra sina slutsatser. Om man förenklar världen till svart och vitt så skulle man kunna göra det, men tack och lov är världen inte sådan utan det finns lite fler gråskalor att spela på.

Låt mig ta några exempel i relativ nutid.

Partnership for Peace (som är ett NATO-initiativ eller rättare sagt det var Amerikanerna som genom NATO initierade PfP) skapades för att inkludera stater från fd. Sovjetunionen.
Ryssland är sedan 1994 medlem av PfP. Tanken var då, som nu, att inkludera så många stater som möjligt i ett fredsinitiativ för att om möjligt desarmera potentiella krishärdar.

Under PfP-paraplyet skapades diverse övningar bland annat BALTOPS där ryska marina enheter nu har varit ett kontinuerligt inslag under nästan 10-15 år. Jag har själv gått i formation med ryska fartyg under dessa "övningar". Jag sätter övningar inom situationstecken, för som övningar betraktat var de - åtminstone i de tidiga dagarna - helt värdelösa. Det var svårt att få alla att förstå engelska och de mest rudimentära uppgifterna, så som att gå i formation efter varandra och svänga på samma ställe, gick åt pipan. MEN hör och häpna detta gjorde inget eftersom det viktigaste var, just det, att träffas och snacka skit med varandra över en, eller vanligtvis flera, öl.

Andra initiativ som Sverige till exempel genomför med ryska marinen är att det efter Kursk-olyckan 2000, initierades ett samarbete runt ubåtsräddning. Det var faktiskt så att Sverige erbjöd ryssarna att använda vår Ubåtsräddningsfarkost URF i räddningsarbetet vid Kursk-olyckan och om jag inte minns fel så stod den beredd att lastas på strategiskt transportflyg vid Skavsta, men ryssarna avböjde hjälp.
Detta initiativ till samarbete dog abrupt 2008 i och med det bryska svenska uppvaknandet från den eviga freden då ryssarna invaderade Georgien.
Här återfinns en Expressen-artikel och lista på alla Svensk-Ryska samarbeten som stoppades till följd av den ryska invasionen av Georgien (se även lista nedan)

Det här ställs inI Ryssland
- Stabssamtal.
- Besök av en delegation från Sveriges markstridskrafter för erfarenhetsutbyte om chefsutbildning.
- Besök av en delegation från Livgardet för erfarenhetsutbyte avseende fredsfrämjande verksamhet.
- Besök av en delegation till Moskvas militära högskola
- Besök av en svensk delegation till ryska marinen för arbetsmöte för att utarbeta förslag till ett svenskt-ryskt memorandum om ubåtsräddning.
- Svenskt örlogsbesök.

I Sverige

- Besök av chefen för de ryska flygstridskrafterna.
- Besök av chefen för Leningrads militärområde.
- Besök av en delegation från en gardesmarininfanteribrigad.
- Besök av en delegation från försvarsministeriet för erfarenhetsutbyte om militärjuridik.
- Besök av en delegation från en motorskyttebrigad i Leningrads militärområde för att förbereda en övning.
- Besök av en delegation från försvarsministeriet för överläggningar om utkastet till det rysk-svenska avtalet om ubåtsräddning.
- Besök av en delegation för överläggningar om ett gemensamt projekt för skydd mot kemiska, biologiska och radiologiska stridsmedel.
- Ryskt örlogsbesök.

Källa: Försvarsmakten (TT)

Vidare har vi haft ett antal ryska flottbesök i Sverige.På armésidan vet jag att det genomfördes två övningar i Boden kallade Snöflingan 1 och 2. Snöflingan 2 genomfördes innan mars månad 2008 och torde ha varit den sista innan Georgienkriget utbröt i augusti samma år.

På flygsidan har vi t.ex. Open Skies Treaty där 34 länder ingår, däribland Ryssland. Samarbetet syftar till att erbjuda en rustningskontroll där spaningsflygningar över valt territorium kan företas med kort varsel.

Putins grepp hårdnar både på inrikes- såväl som utrikesarenan. Gamla sovjetiska metoder dammas av.
Den ryska doktrinen handlar helt klart om att säkra energiförsörjning och då utgör Arktis ett strategiskt viktigt område. En klar indiciekedja är (den påstådda) placeringen av rysk flagga från en bemannad ubåt på havsbottnen i Arktis. En annan är etableringen av Arktiska brigad(er). 
Norge har på ett mjukt sätt försökt att förhålla sig till den arktiska kapplöpningen och har lanserat ett koncept för ett nordiskt samarbete mot övervakning av nordområdet. Den sk. Stoltenbergrapporten detaljerar tankarna och ligger sannolikt bakom tankarna på en nordisk försvarsunion - den som Sverige ensidigt bekänt sig till.

Alltså - Åter till Anna Ek's resonemang.... Bara för att man inte delar alla synvinklar betyder inte detta att man inte bör ha tät kontakt t.ex. genom övningar. Jag skulle snarare vilja påstå det motsatta. För att minska gapet bör man ha en så tät kontakt som möjligt. Det fanns en anledning till att heta linjen mellan USA och dåvarande Sovjetunionen etablerades.Summering:
Genom olika typer av samövningar - allt från cocktailpartyn och rena övningar har man försökt inkludera Ryssland. För svensk del så signalerar "Ryska Påsken" samt de aggresiva anflygningarna mot HMS Orion, en sak. Ryssland kommer att utnyttja "Hard Power" att backa upp sin Soft Power" med. Se t.ex. kartan nedan där delar av Sverige ingår i rysk intressesfär som uttrycktes av general Makarov i juni 2012.Sverige kommer aldrig att vara ett hot för Ryssland, men vi måste ha tillräcklig egen "Hard Power" för att undvika att skrämmas till tystnad. I dagsläget har vi inte det och det gör oss uppenbart tandlösa i vissa frågor. Sedan innebär inte det att vi inte ska stå upp för ryska människorättsorganisationer osv. Nyckeln till framgång handlar om att spela på flera instrument samtidigt - det som Wiseman ofta refererar till som DIME (Diplomati, Information, Militär och Ekonomi).

Tro inte för en sekund att ökade svenska försvarsanslag skulle utgöra ett hot mot Ryssland. Vi skulle väl aldrig komma på tanken att deklarera delar av ryskt territorium som svensk intressesfär? Vi är helt defensiva vilket torde vara uppenbart för alla och envar.


KlartSkepp - - . .

onsdag 8 maj 2013

Bloggen uppdaterad med länkar till... flera bloggar

Försvarsblogg-scenen har formligen exploderat och detta blir pinsamt uppenbart för undertecknad när jag uppdaterar blogglistan på min ömt snusande blogg. För den som hänger med på Twitter så är jag betydligt mer aktiv där. 140 tecken räcker dock sällan till och då är det gött att ha en blogg.

Den uppmärksamma noterar verkligt färska och heta bloggar så som t.ex. "Jägarchefen" och "Tillfälligt skeppsbrott" i listan. Välkomna in i debatten!

Sedan till en, för vissa, konstig sak... Svenska Freds blogg, som drivs av Anna Ek, ingår numer också i listan. Varför det kan man fråga. Svaret är enkelt, kritiska frågor driver utvecklingen framåt. I dagsläget anser jag dock att det finns en hel del saker som vi måste korrelera för att få en gemensam och nyttig dialog och jag hoppas på att kunna återkomma till detta i mina inlägg.

Nåväl jag har lovat bot och bättring. Därför laddar vi 57:an och öppnar ihållande eld.

"Beredskapsläge Styrbord 90"
"Färdig-Färdig.... Salva!"


Klart Skepp - - . .