söndag 26 augusti 2012

Spekulation om Gripen-finansiering

Det är, som många bloggare och även SVD, DI m.fl. högst oklart hur investeringen i 40-60 nya Gripenplan skall finansieras. Undertecknad spekulerar i om finansieringen till del kan täckas av de minskade kostnader som väntas i och med hemdragningen av styrkan från Afghanistan? Jag inbillar mig att detta skulle frigöra ett utrymme på gissningsvis 1.5-2 miljarder årligen. Det saknas därmed - utan att ta in övriga materielprojekt - ca en miljard årligen och då har jag inte täckt in inflationen.
Som sagt en spekulation.

KlartSkepp! - - . .

Kostnad för Gripen NG - 90 miljarder

Försvarsministern "Kostnaden för Gripen NG - 90 miljarder". Nu har hon iofs angivit livscykelkostnaden som det verkar NyTeknik. Fortfarande förstår jag inte hur den lilla anslagsökningen ska kunna täcka kostnaderna utan att påverka försvarsgrenarna negativt.
KlartSkepp! - - . .

lördag 25 augusti 2012

Riksrevisionen granskar Försvarsmaktens förmåga

Det här ska bli intressant. Riksrevisionen skall granska om Försvarsmakten klarar sina uppgifter utifrån ställda krav av Riksdag och Regering. DI
KlartSkepp! - - . .

Regeringen - Köper 40-60 nya JAS

I natt släpptes nyheten att Regeringen har beslutats sig för att köpa nya JAS (40-60 st). Enligt SVD kommer pengar att tillföras försvarsbudgeten. Regeringen uppger att beslutet inte ska påverka försvarsgrenarna, men det tror jag vad jag vill om. De tillskjutna pengarna för 2013 och 2014 är i sammanhanget att betrakta som kaffepengar (300 resp 200 mSEK). Regeringen uppger att samordningen med Schweiz-affären ger erforderliga besparingar.
Jag är något tveksam.... Dessutom uttryckte Schweiz här om veckan att man inte ville genomföra utvecklingen av nya JAS NG med staten Sverige eftersom man ansåg att det skulle bli billigare att köpa direkt av Saab.
Naturligtvis släppte man nyheten precis natten till lördagen....
KlartSkepp! - - . .

fredag 24 augusti 2012

Uppdaterad: Ovanligt intelligent - Ofog inbjudna till övning

SVD. Det här var ju ovanligt intelligent faktiskt.


Uppdaterat: Wiseman - Nyttiga idioter. Jag står fast vid att vid att detta var ett smart drag. Ofog skjuter sig nu i foten genom att avvisa den öppna handens väg.


KlartSkepp! - - . .

Alkohol-talibanismen når Landstinget

I dagens DN återfinns rapportering om att Landstingsanställda nu regelbundet kommer att utsättas för stickprovskontroller av nykterhet. Gränsen är 0.2-promille. Detta gäller samtliga t.ex. städare, datatekniker m.fl. Glöm kvällar för stadsanställda på Karlssons...Ja, ja jag säger som sjöfylleri-talibanerna "-Man måste inte dricka" alls....
Trevlig helg!
KlartSkepp! - - . .

fredag 17 augusti 2012

Nu snackar vi coola brudar...

Gruppen FEMEN har idag sågat ned ett minneskors över Stalin, till stöd för Pussy Riot. Rysslands Röst.I like...
KlartSkepp! - - . .

Pussy Riot har befunnits skyldiga

Enligt Rysslands Röst har nu Pussy Riot befunnits skyldiga. Exakt vilket straff som utdöms är oklart.

Detta kanske kan få upp ögonen på svenska allmänheten om vad som är på gång på andra sidan Östersjön, fast jag är tveksam.
KlartSkepp! - - . .

torsdag 16 augusti 2012

Försvars- och säkerhetspolitiskt upprop!

Försvars- och säkerhetspolitiskt upprop!
Ända sedan den så kallade strategiska ”time-outen” som den då sittande regeringen medvetet valde att ta i samband med försvarsbeslutet 2000, så har Försvarsmakten i ett högt tempo monterats ned och stora delar har helt avvecklats. När detta beslut fattades ansåg man att det inte längre fanns något militärt hot mot Sverige.
På grund av detta beslut består en stor del av Försvarsmakten i dag av förbandstyper i singular med mycket begränsad förmåga att verka över mer än en mindre geografisk yta i händelse av kris eller krig. När den sittande regeringen tillträdde efter valet 2006 trodde många att säkerhets- och försvarspolitiken skulle ses över och förstärkas. Resultatet visar nu tydligt att så blev inte fallet. Försvars- och säkerhetspolitiken har till synes hamnat än längre ner på den politiska agendan. Detta trots att det nu återigen byggs upp en avsevärd militär kapacitet i Östersjöområdet där det satsas enorma summor på militär uppbyggnad och upprustning samtidigt som sociala områden som vård, skola och omsorg får stå tillbaka.
ÖB har den senaste tiden tydligt påvisat att Försvarsmakten måste tillföras ytterligare medel ur statsbudgeten för att ens kunna bibehålla den nuvarande mycket begränsade insatsorganisationen bortom 2015. Regeringen har tyvärr uppvisat ett stort ointresse i denna för Sverige mycket viktiga fråga. ÖB har i samband med detta även påpekat att den omdebatterade uppgraderingen av JAS 39 Gripen inte kan genomföras inom nuvarande ekonomiska ram utan att det kommer att medföra stora konsekvenser för Försvarsmakten, där avveckling av försvarsgrenar skulle kunna bli en tvungen åtgärd för att hålla sig inom nuvarande budgetram.
Det svenska försvarsanslaget är idag det lägsta i Norden med 1,15% av BNP och har kontinuerligt sjunkit sedan 80-talet. Detta är en konsekvens av att inga ekonomiska satsningar har gjorts inom politikområdet samt att anslaget inte har kompenserats fullt ut för ökade kostnader under många år, vilket i praktiken inneburit en anslagsminskning sett över tiden. Detta exemplifieras av att materielanslaget i praktiken halverats sedan 2006.
Försvar- och säkerhetspolitik kräver ett kontinuerligt handfast ledarskap som inte enbart gömmer sig bakom framtida utredningar. Omvärldsläget i stort, och militär kapacitetsuppbyggnad i vårt närområde måste analyseras löpande och generera justeringar av den förda säkerhetspolitiken, och i förlängningen även av försvarsanslaget.
Vi anser att regeringen nu måste ta sitt ansvar för Sveriges säkerhet inte bara i teorin, utan även i praktiken. Regeringen måste således tillföra Försvarsmakten de ekonomiska medel som krävs, och som ÖB tydligt påpekat, för att kunna upprätthålla en acceptabel försvarsförmåga.
Vi anser dessutom att frågan om ett NATO-medlemskap måste lyftas till debatt och att en luftförsvarsutredning för perioden 2020-2040 måste genomföras till skillnad från den nu planerade som endast avser att behandla tiden bortom 2040.
Undertecknat/
Chefsingenjören, driver försvarsbloggen http://chefsingenjoren.blogspot.se/
Cynisk, driver försvarsbloggen http://cynismer.blogspot.se/
Hans Jakobsson, driver den militärhistoriska bloggen http://hjak.se
J.K Nilsson, driver försvarsbloggen http://insatsen.blogspot.se/
Kaj Karlsson, författare och bloggare http://www.aldabergr.se
Lars Gyllenhaal, författare och bloggare: http://larsgyllenhaal.blogspot.se/
Lars Wilderäng, författare och bloggare http://cornucopia.cornubot.se/
Morgonsur, driver bloggen http://morgonsur.wordpress.com/
Observationsplatsen, driver försvarsupplysningsbloggen http://oplatsen.wordpress.com/
Signatory, driver bloggen Gripen News http://gripennewsthread.blogspot.se/
Skipper, driver försvarsbloggen http://navyskipper.blogspot.se/
Wiseman, driver försvarsbloggen http://wisemanswisdoms.blogspot.se/
För att påvisa för regering, riksdag, försvarsutskott och försvarsberedning att det är hög tid att ta frågor rörande säkerhets- och försvarspolitik på allvar så vill vi även tipsa dig som läsare om möjligheten att skriva under detta upprop: http://upprop.nu/IALB i syfte att visa ditt stöd för dessa viktiga frågor. Skribenterna ovan har ingen koppling till det länkade uppropet.


KlartSkepp! - - . .

onsdag 15 augusti 2012

Norge överväger att avbeställa NH90 till förmån för Seahawk

Tu.no skriver idag att eftersom NH90-programmet är över sex år försenat så funderar man på att bryta kontraktet med NH-Industries. Som alternativ funderar man på att istället köpa Seahawk (MH-60R)

Hmm - kanske kan vi då byta våra till NH90 i sjöversion istället och få ihopfällbar rotor m.m. NH90 NFH (NATO Frigate Helicopter).


Kanske någon som vill ha några specialare av version NH90 TTH nu när Armén/Flyget har fått Blackhawk... Eller kanske ska vi också ställa in leveranser och köpa Seahawk - eller ännu bättre några Wildcats.


Ja,ja drömma kan man ju - eller hur?

tisdag 14 augusti 2012

Uppdaterad: Akula patrullerade utanför USAs kust - oupptäckt

Rysslands Röst meddelar att en rysk attackubåt skall ha patrullerat utanför USAs kust - oupptäckt - i ca en månads tid.
Akula betyder för övrigt haj. Wikipedia.
Uppdaterad
Gyllenhaal
RIA - Pentagon dementerar uppgifter om Akula. Rysk talesman varken bekräftar eller förnekar.


KlartSkepp! - - . .

Putin inför internet-censur

Rysslands har en tydlig kurs på väg 180-grader tillbaka till Sovjetmetoderna. Svartlistning av internetsidor är ett exempel. Ett dokument som svartlistar websidor har skapats. Listan hålls hemlig för att inte riskera att ge onödig publicitet åt desamma. RIA.
KlartSkepp! - - . .

måndag 13 augusti 2012

Amerikansk jagare kolliderar med tanker i Hormuz

CNN en amerikansk jagare ur femte flottan kolliderade igår med en tanker. Ingen stridsaktion ligger bakom olyckan.Porter ligger nu i hamn i Förenade Arabemiraten för att utvärdera skadan.
Försvårande för situationen är att jagaren fick skadan på styrbordssidan. På haven gäller högerregeln.KlartSkepp! - - . .

Något har hänt i media... Säkerhetspolitisk rapportering ökar

Jag vet inte om det är inbillning, men det verkar som att traditionella medier har ökat den säkerhetspolitiska bevakningen något.

Det rapporteras om ökning av flyg i Ryssland och som nu om situationen i Sydostasien (SVD).

Är det inbillning eller nedprioriterar man nöjesrapporteringen? Jag tror det när jag ser en långsiktig trend.
KlartSkepp! - - . .

söndag 12 augusti 2012

Ryska flygvapnets hundraårsdag

Idag är det ryska flygvapnets tur att fira hundraårsjubilemum. Som av en händelse är det också fyraårsjubileet av slutet på krigshandlingarna i Georgien.

Rysslands Röst
KlartSkepp! - - . .

Iranier kör "false flag"-operation

... Bokstavligen...DI
KlartSkepp! - - . .

Gammelmedia får upp farten.... Putin beställer flyg och helikoptrar

SVD får upp farten i sin säkerhetspolitiska rapportering - låt vara från låga nivåer :-)

Putin låter meddela att man ska anskaffa 600 nya flygplan och 1 000 nya helikoptrar. Samtidigt kommer äldre flygplan att genomgå moderniseringsprogram. Detta kommer alltså att ske under den kommande tioårsperioden (jag tolkar det till 2020 utifrån övriga planer).
KlartSkepp! - - . .

lördag 11 augusti 2012

Putin planerade Georgien-kampanjen flera år i förväg

Medvedev verkar nu ha blivit avpolleterad i och med att ett antal generaler nu har gått ut och sågat Medvedevs beslutsförmåga vid Georgien-kriget.

Vidare berättar också Putin att kriget varit planerat åratal i förväg.. Putin bekräftar alltså vad många påtalat, nämligen att de ryska "fredsfrämjande" trupperna i själva verket tränade det sydossetiska hemvärnet.
dIVERSe
KlartSkepp! - - . .

Uppdaterad 120818:Sjöfyllerilagen....OT

Lite OT, men jag kan inte hålla mig...
Suck och stön...
Efter uppropet (eller försök till upprop) av Ulf Brunnberg, Bert-Åke Varg, Sonja Alden m.fl. mot den nya sjöfyllerilagen läggs nu en effektiv, genomtänkt och koordinerad tung moteld i gammelmedia.
I en krönika i dagens DN (Kultursidorna) jämförs uppropsförsöket med amerikanska NRAs propaganda till rätten att bära vapen.
Motelden började med det klassiska säljknepet att ställa en ledande fråga med självklart svar t.ex. 'Vill du att färre människor ska dö till sjöss' eller 'Anser du att man ska få vara full på sjön'?
Sjöfyllerilagen innebär att samma gränser för fylleri gäller på sjön som på land dvs 0.2 promille får inte överskridas. Att sedan bilar passerar varandra i en relativ fart om 100-250 km i timmen tycks inte spela någon roll. Inte heller att dessa är bundna till en körbana på ca 2,6-3 meters bredd samt att bilarna ofta passerar mindre än en meter ifrån varandra.
De som har tagit körkort under de senaste tjugo åren vet att rörelseenergin ökar med kvadraten på hastigheten - alltså bilar som framförs i 110 km/h innehåller ungefär fyrfaldigt mer energi än motsvarande båt med samma massa som framförs i ca 30 knop.
Ok, men är det inte rätt att minska antalet dödsfall på sjön? Jovisst, men inom rimliga gränser.
Vad säger då statistiken (Thomasson)? Amerikansk statistik säger att 70% av alla olyckor sker i båtar kortare än sex meter, 85% av de omkomna bar inte flytväst, 90% var män och majoriteten av alla olyckor inträffade (håll i er nu) mindre än TRE meter från stranden!!!
Mot bakgrund av ovanstående ska vi se vilka befogenheter Kustbevakning och Polis utrustades med.... Man får utan misstanke om sjöfylleri stoppa båtar som är över tio meter och eller som går fortare än femton knop för nykterhetskontroll.
Vänligen förklara logiken i detta för mig! Snarare borde det vara förbjudet att vistas i liten båt vid strandkanten - så manliga fiskare verkar ligga risigt till... vänta bara...
Professor Hugo Tiberg (expert inom sjörätt) anser att lagen helt saknar legitimitet. Strafflättnader har dessutom införts för segelbåtar då, vad man kallar, "låg trafikintensitet", rådit vid tidpunkten för lagöverträdelsen.
Wikipedia
Uppdaterad med inlägg från Morgonsur:
Om sjöfylleri
Uppdaterad 120816
SVD
aftonbladet - Man fälldes för sjöfylla, frun kördeSVD förtydligande om tolkning av lagen. Inte bara den som styr kan behöva uppfylla nykterhetskravet.


KlartSkepp! - - . .

torsdag 9 augusti 2012

Bokrekommendation - Döden från djupet

Sommaren har tyvärr inte haft karaktären av slappande och läsande. Däremot är jag glad över att jag tog mig tiden att läsa boken "Döden från djupet" av en av de få överlevande tyska ubåtskaptenerna, Herbert Werner.

Werner var med under större delen av kriget, från glansdagarna 1940-41 till kapitulationen 1945. Werner lyckades överleva ett haveri som sänkta den första ubåten han mönstrade ombord på samt ett stort antal sjunkbombsattacker.

Boken ger en bra bild över hur den strategiska arten som sjökriget ofta utgör. Tyst och långt ifrån allmänhetens blickar höll det tyska ubåtsvapnet sånär på att svälta ut Europa ända tills amerikanerna blandade sig i leken. Werner kände i slutänden av kriget ett personligt ansvar att göra sitt yttersta för att sänka tonnage för att kunna bespara de tyska städerna från flyganfall och avancerande landstyrkor.

Boken ger också en inblick i vad de tekniska utvecklingarna betydde för ubåtsvapnet - allt från snorkeln till signalspaning och hur dessa teknologier ledde till taktikanpassningar över tid.

Det är bitvis olidliga umbäranden som besättningarna tvingades utstå och förlusterna uppgick till mellan 85-93% (!!!).... och ja, de åt på vit duk :-)

För mig som 'ytattackare' så har det givit mig nya insikter i ubåtsmiljön. Hatten av!

Boken finns att köpa på SMB - länk. Dessutom har SBM en särskild ubåtssida länk.

måndag 6 augusti 2012

Flottan på Facebook

Just nu finns det en underbar grupp 'Flottan' på FB. I det närmaste en nekrolog över det tysta vapenslaget med många, för oss youngisar, okända gamla historier.
KlartSkepp! - - . .

Johanne Hildebrand - ett felaktigt citat?

I SVD har Johanne Hildebrandt skrivit en kolumn om Sverige och NATO. I artikeln nämner hon om hur moderaternas taktik är att nedrusta försvaret så hårt att vårt enda alternativ är att gå med i försvarsorganisationen. Jag tror dock att hon har fått en sak om bakfoten, nämligen det att ÖB skulle ha föreslagit att lägga ned Marinen. Det han sade under Almedalsveckan var att det sannolikt skulle vara så att hela försvarsgrenar/funktioner riskerade att behöva läggas ned för att klara ekonomin. Här nämnde ÖB faktiskt alla tre försvarsgrenar som hotade.
Kanske bara en Freudiansk felsägning? :-)
KlartSkepp! - - . .

Kineserna beställer isbrytare

Kineserna har lagt en beställning på en 110-meters isbrytare som skall byggas på Aker Arctic i Finland. Tu.no.
KlartSkepp! - - . .

söndag 5 augusti 2012

Uppdaterad: Rysk landstigningsövning (igen) i vårt närområde

Nu på onsdag den 8e augusti kommer ryssarna att genomföra landstigningsövning i Kaliningrad. Flyg kommer att öva skydd för landstigningen.
RIA.

Uppdatering

Russia’s Baltic Fleet battleships and combat aircraft will take part in large-scale tactical drills in the country’s westernmost exclave of Kaliningrad on August 8 to land marines in rough terrain. The drills will be held at the Baltic Fleet’s Khmelyovka firing range ahead of the celebration of the Russian Air Force centennial on August 12 and will involve 500 servicemen, warships, support vessels, combat aircraft and gunships.

During the drills, Su-27 multi-role fighter jets will provide air cover for the fleet’s battleships in the area of marine landing. Su-24 Fencer tactical bombers will simulate the delivery of air strikes on the ground targets of the potential enemy. The battleships involved in the military exercises will practice air defense operations in interaction with the fleet’s aviation.

Helicopters of the fleet’s naval aviation will land combat engineers to make passages through minefields in the area of troops landing. The large amphibious assault ships Alexander Shabalin and Kaliningrad will engage in a combat, with the use of supporting fire, to land two assault companies. The fleet’s transport planes will also drop paratroopers in the rear of the potential enemy. During the drills, marines will practice the seizure of a sea shore and its defense.

Weapons & Technology

Således verkar det vara en ganska så avancerad övning med många samverkande komponenter.KlartSkepp! - - . .

lördag 4 augusti 2012

Brittiska flottan investerar i obemannat

Britterna planerar att använda obemannade farkoster för ASW och ASuW. Redan idag används UUV i Gulfen. Defense-Aerospace.
KlartSkepp! - - . .

Ryska flottstyrkor förrådskompletterar i Syrien

Enligt RIA är en rysk flottstyrka bestående av enheter från Norra- och Östersjöflottan eventuellt på väg att angöra Tartus i Syrien för förrådskomplettering. I styrkan finns tre landstigningsfartyg.

Den Syriska oppositionen har uttryck oro över det ryska 'hamnbesöket'.
KlartSkepp! - - . .

torsdag 2 augusti 2012

Lite om den spanska ubåten S-80

Spanjorerna bygger just ny fyra nya ubåtar av typen S-80 på varvet Navantia. Navantia har ett avtal med det statliga franska bolaget DCNS om samarbete inom ubåtsområdet. Defense Industry Daily.
KlartSkepp! - - . .