torsdag 9 augusti 2012

Bokrekommendation - Döden från djupet

Sommaren har tyvärr inte haft karaktären av slappande och läsande. Däremot är jag glad över att jag tog mig tiden att läsa boken "Döden från djupet" av en av de få överlevande tyska ubåtskaptenerna, Herbert Werner.

Werner var med under större delen av kriget, från glansdagarna 1940-41 till kapitulationen 1945. Werner lyckades överleva ett haveri som sänkta den första ubåten han mönstrade ombord på samt ett stort antal sjunkbombsattacker.

Boken ger en bra bild över hur den strategiska arten som sjökriget ofta utgör. Tyst och långt ifrån allmänhetens blickar höll det tyska ubåtsvapnet sånär på att svälta ut Europa ända tills amerikanerna blandade sig i leken. Werner kände i slutänden av kriget ett personligt ansvar att göra sitt yttersta för att sänka tonnage för att kunna bespara de tyska städerna från flyganfall och avancerande landstyrkor.

Boken ger också en inblick i vad de tekniska utvecklingarna betydde för ubåtsvapnet - allt från snorkeln till signalspaning och hur dessa teknologier ledde till taktikanpassningar över tid.

Det är bitvis olidliga umbäranden som besättningarna tvingades utstå och förlusterna uppgick till mellan 85-93% (!!!).... och ja, de åt på vit duk :-)

För mig som 'ytattackare' så har det givit mig nya insikter i ubåtsmiljön. Hatten av!

Boken finns att köpa på SMB - länk. Dessutom har SBM en särskild ubåtssida länk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar