måndag 6 augusti 2012

Johanne Hildebrand - ett felaktigt citat?

I SVD har Johanne Hildebrandt skrivit en kolumn om Sverige och NATO. I artikeln nämner hon om hur moderaternas taktik är att nedrusta försvaret så hårt att vårt enda alternativ är att gå med i försvarsorganisationen. Jag tror dock att hon har fått en sak om bakfoten, nämligen det att ÖB skulle ha föreslagit att lägga ned Marinen. Det han sade under Almedalsveckan var att det sannolikt skulle vara så att hela försvarsgrenar/funktioner riskerade att behöva läggas ned för att klara ekonomin. Här nämnde ÖB faktiskt alla tre försvarsgrenar som hotade.
Kanske bara en Freudiansk felsägning? :-)
KlartSkepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar