lördag 25 augusti 2012

Riksrevisionen granskar Försvarsmaktens förmåga

Det här ska bli intressant. Riksrevisionen skall granska om Försvarsmakten klarar sina uppgifter utifrån ställda krav av Riksdag och Regering. DI
KlartSkepp! - - . .

2 kommentarer:

 1. Det hade ju varit intressant med en granskning av "om Försvarsmakten klarar sina uppgifter utifrån ställda krav av Riksdag och Regering"

  Men nu är det nog inte riktigt så

  L'ser man på RR webbplats:
  http://www.riksrevisionen.se/GRANSKNINGAR/Planering-och-uppfoljning/Pagaende-granskningar/Pagaende-granskningar/Forsvarsmaktens-bemanning-for-centrala-beredskapsuppgifter/
  så kan man nog konstatera att granskningen rör sig om:
  "att undersöka bemanningen av verksamhet som är av kritisk betydelse för centrala beredskapsuppgifter, däribland att kunna hävda den territoriella integriteten. I fokus för granskningen är marinen och flygvapnet, men även vissa delar av arméns beredskapsuppgifter. Granskningen ska föreslå åtgärder som på olika sätt kan öka effektiviteten i bemanningen.

  Men det kan nog bli intressant ändå.

  SvaraRadera
 2. Korrigering till tidigare inlägg
  Läste lite mer noggrant på RR webbplats

  I maj 2013 ska rapporten "Uthålligheten i Försvarsmaktens insatser" publiceras
  http://www.riksrevisionen.se/GRANSKNINGAR/Planering-och-uppfoljning/Pagaende-granskningar/Pagaende-granskningar/Inledd-granskning-Uthalligheten-i-Forsvarsmaktens-insatser/

  Detta kan ju bli intressant - fast det dröjer ju till mitten av nästa år.

  MEn då kan vi förhoppningsvis få svar på följande frågor:
  Har Försvarsmakten förmåga att uthålligt och effektivt genomföra insatser i den omfattning och med den inriktning som riksdagen och regeringen har beslutat om och har erfarenheter tagits om hand?
  Har regeringen gett Försvarsmakten tillräckliga förutsättningar att planera och genomföra en insatsverksamhet av hög kvalitet över tiden?

  SvaraRadera