lördag 11 augusti 2012

Uppdaterad 120818:Sjöfyllerilagen....OT

Lite OT, men jag kan inte hålla mig...
Suck och stön...
Efter uppropet (eller försök till upprop) av Ulf Brunnberg, Bert-Åke Varg, Sonja Alden m.fl. mot den nya sjöfyllerilagen läggs nu en effektiv, genomtänkt och koordinerad tung moteld i gammelmedia.
I en krönika i dagens DN (Kultursidorna) jämförs uppropsförsöket med amerikanska NRAs propaganda till rätten att bära vapen.
Motelden började med det klassiska säljknepet att ställa en ledande fråga med självklart svar t.ex. 'Vill du att färre människor ska dö till sjöss' eller 'Anser du att man ska få vara full på sjön'?
Sjöfyllerilagen innebär att samma gränser för fylleri gäller på sjön som på land dvs 0.2 promille får inte överskridas. Att sedan bilar passerar varandra i en relativ fart om 100-250 km i timmen tycks inte spela någon roll. Inte heller att dessa är bundna till en körbana på ca 2,6-3 meters bredd samt att bilarna ofta passerar mindre än en meter ifrån varandra.
De som har tagit körkort under de senaste tjugo åren vet att rörelseenergin ökar med kvadraten på hastigheten - alltså bilar som framförs i 110 km/h innehåller ungefär fyrfaldigt mer energi än motsvarande båt med samma massa som framförs i ca 30 knop.
Ok, men är det inte rätt att minska antalet dödsfall på sjön? Jovisst, men inom rimliga gränser.
Vad säger då statistiken (Thomasson)? Amerikansk statistik säger att 70% av alla olyckor sker i båtar kortare än sex meter, 85% av de omkomna bar inte flytväst, 90% var män och majoriteten av alla olyckor inträffade (håll i er nu) mindre än TRE meter från stranden!!!
Mot bakgrund av ovanstående ska vi se vilka befogenheter Kustbevakning och Polis utrustades med.... Man får utan misstanke om sjöfylleri stoppa båtar som är över tio meter och eller som går fortare än femton knop för nykterhetskontroll.
Vänligen förklara logiken i detta för mig! Snarare borde det vara förbjudet att vistas i liten båt vid strandkanten - så manliga fiskare verkar ligga risigt till... vänta bara...
Professor Hugo Tiberg (expert inom sjörätt) anser att lagen helt saknar legitimitet. Strafflättnader har dessutom införts för segelbåtar då, vad man kallar, "låg trafikintensitet", rådit vid tidpunkten för lagöverträdelsen.
Wikipedia
Uppdaterad med inlägg från Morgonsur:
Om sjöfylleri
Uppdaterad 120816
SVD
aftonbladet - Man fälldes för sjöfylla, frun kördeSVD förtydligande om tolkning av lagen. Inte bara den som styr kan behöva uppfylla nykterhetskravet.


KlartSkepp! - - . .

29 kommentarer:

 1. Analogt torde det då utgå straffrabbat för att onykter fisköra en bil några kilometer efter en lugn väg. Eller hel straffrihet för att onykter puttra mellan några fiskeställen på en moped. Eller att ta sig en liten punschskvätt i den varma chockladen när man rastar med skotern mellan två frusna sjöar för att pimpla.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som landkrabba måste jag säga att "uppropet" var en synnerligen patetisk läsning, och i mina ögon pinsam för de som undertecknat det.

   Kan man inte vara på sjön utan att ta sig en sup då är man mogen för "torken"!

   Det är inte mer besvärligt att planera sin verksamhet till sjöss än vad det är på backen - vill man festa då kan man inte köra, vill man köra då kan man inte festa. Svårare än så är det inte!

   Ingen har dött av att dricka Ramlösa istället för vin - däremot har det motsatta hänt ganska ofta.

   Det är inget konstigt i att kräva att de som kör båt är nyktra! Det inte av hänsyn till de som inte kan vistas på sjön nyktra utan av hänsyn till omgivningen.

   Minns jag inte helt fel så har väl fyra av tio som drunknar alkohol i kroppen...

   Radera
  2. Trident - vv se nedan.

   Jag instämmer i att "Uppropet" var patetiskt och att, i synnerhet Bert-Åke Vargs åsikt kanske inte var den smartaste.

   Lite skillnad är det ändå Trident med att köra bil (vv se inlägget). Dels så har man inte samlat ihop båttrafiken på 3-meter smala korridorer.

   Ska vi ta frågan om alkohol som sådan så hade alkohol inte varit tillåtet alls om den hade introducerats idag. Vi pratar om allt från misshandelsfall osv osv. Menar du då att erkänt farliga ställen typ Stureplan skulle torrläggas? Förbud mot att dricka hemma med frun (stor del av hustrumisshandeln sker till följd av alkohol)... Vi kan naturligtvis dra detta långt eller hur? Vi hamnar ganska snart i rent ideologiska frågor.

   Du nämner vidare att det är omgivningen som skall skyddas, men det är inte i så stor omfattning som omgivningen skadas. Det är snarare den egna båten/besättningen som åsamkas skador. Du nämner fyra av tio (jag tror att de är fler än så faktiskt...) och det är de själva som skadas/omkommer.

   Låt mig göra det fullständigt klart att jag inte är för obscena promilletal, men jag tror att gå upp till 0,5 (eller möjligen 0,8 som övriga Europa) inte skulle göra varken till eller från. De som har så pass dåligt omdöme att gå ut stoppar nog inte vanligtvis vid dessa promilletal.

   Vv se mitt inlägg nedan - det saknades inte lagrum att ta folk som uppträdde vårdslöst eller berusade innan den nya lagen trädde i kraft.

   Radera
  3. @Trident.Ta sig en sup? Frågan är ju oerhört mer komplex än så.
   Du skriver "svårare än så är det inte"
   Jaså? det var ju enkel lösning... Då läste du inte artikeln ens. Du är inte ett påläst,
   föreslår att du besöker min sajt, http://www.alltom02promillepasjon.se
   samt www.båtfolket.se så hoppas jag innerligt att du inser att detta handlar om mycket mycket mer än en sup.

   Radera
 2. J.K., jag tror faktiskt att man får viss straffrabatt genom att inte köra på uppenbart farliga ställen. Kör du för fort så får du i allmänhet straffrabatt om det sker på tider och platser där allmänheten inte utsätts för uppenbar fara, men låt oss inte dras ned i petimeterdiskussioner.

  Frågan är i grunden om det existerar ett problem? Förutsatt att lagstiftaren verkligen önskar reducera dödligheten så är det, utifrån statistiken, fel att enbart införa möjligheter till kontroll av enbart fartyg större än 10 meter och med en hastighetspotential över 15 knop. Det är som sagt vanligast att folk faller överbord i små (förmodligen långsamtgående) båtar i insjöar. Av 26 omkomna var 8 sysselsatta med fiske.

  http://www.sydsvenskan.se/sverige/farre-dodsolyckor-till-sjoss/
  "Den vanligaste olyckstypen är fall överbord från små båtar i mindre insjöar."

  Jag menar att man åtgärdar ett problem som inte finns - helt i analogi med Morgonur (se länk i uppdaterat inlägg) och därmed skapar brottslingar av "vanliga" Svenssons.

  Vad värre är att denna åtgärd inte är gratis för vårt samhälle. Hade vi haft oändliga resurser hade det inte varit något problem, MEN här sker det en suboptimering och resurser som bättre hade kunnat läggas på t.ex. suicidprevention går nu istället till att föra in ett helt nytt flöde av brottslingar som skall lagföras i våra redan hårt belastade domstolar.

  Med detta misstänker jag att orsaken till detta förslag kan härledas till att någon/några myndigheter fiskar efter större anslag och/eller att lagen i huvudsak bygger på ett moraliskt fundament.

  Vill man på allvar öka vattensäkerheten i samhället bör man förbjuda all typ av alkoholintag i anslutning till vatten (dvs även på strandremsan) samt ta bort storleks- och hastighetskravet på båt. Dessutom bör inte enbart skepparen omfattas av nykterhetskravet - det bör i så fall gälla samtliga ombord som kan riskera att ramla överbord på något sätt...
  Vidare bör flytväst vara ett lagkrav ombord samt vid vistelse i närheten av vatten.

  Flytvästkrav är något som Svenska Livräddningssällskapet är i färd med att lobba för. Frågan är hur det skulle se ut för att få någon verkan. Ska man ha den på sig ombord på, säg en finlandsfärja? Räcker det med att det finns en för varje person ombord, men att de inte behöver vara påtagna (då faller iofs logiken med att rädda de som faller överbord i små båtar i insjöar bort).

  Bara för att förtydliga det som Morgonsur säger så har det inte saknats lagrum för att lagföra någon som är oförmögen att framföra ett fartyg på ett säkert sätt. Vv se nedan.

  Uppsats Polisutbildningen vid Umeå Universitet
  http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:276507

  SvaraRadera
 3. ...forts med lite Lagparagrafer post-Sjöfyllerilagen


  20 kap. Straffbestämmelser
  2 § Den som brister i gott sjömanskap till förekommande av sjöolycka döms, om
  inte oaktsamheten är ringa, för vårdslöshet i sjötrafik till böter eller fängelse i
  högst sex månader.
  Är brottet grovt, skall dömas till fängelse i högst två år.

  3 § Den som tar sådan färdväg, håller sådan hastighet eller annars med fartyg
  färdas så att han i onödan stör omgivningen döms till penningböter

  Om sjöfylleri

  1 kap. Allmänt
  6 § Den som framför fartyg eller eljest på fartyg har uppgift av väsentlig
  betydelse för säkerheten till sjöss får inte fullgöra sin uppgift om han på grund
  av sjukdom, uttröttning eller påverkan av alkoholhaltiga drycker eller annat
  berusningsmedel eller av något annat skäl inte kan utföra uppgiften på ett
  betryggande sätt18.

  20 kap. Straffbestämmelser
  4 § Den som framför ett fartyg eller i övrigt på fartyg fullgör en uppgift av
  väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och då är så påverkad av
  alkoholhaltiga drycker eller något annat medel, att det kan antas, att han inte
  på ett betryggande sätt kan utföra vad som därvid åligger honom, döms för
  sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader.

  5 § Är ett brott som avses i 4 § att anse som grovt, skall dömas för grovt
  sjöfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall
  särskilt beaktas om
  1. gärningsmannen har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0
  promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,
  2. gärningsmannen annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något
  annat medel,
  3. den uppgift som gärningsmannen haft att fullgöra varit särskilt krävande
  med hänsyn till fartygets egenskaper eller andra omständigheter, eller
  4. framförandet av fartyget har inneburit en påtaglig fara för säkerheten till
  sjöss19.


  Så var var vi någonstans...? Moralpanik eller resursfiskande från myndigheter. Att det skulle vara för allmänhetens fysiska väl- och ve tvivlar jag starkt på.

  SvaraRadera
 4. Inte för att det har med detta att göra, men jag var just på Marindagen i Karlskrona. Dagen i Karlskrona började med att en vuxen man gav mig fingret. Jag svarade med att skåla med kaffekoppen. Och jag svär, två från olika båtar fristående sjömän blinkade tydligt med ena ögat till mig! I en båt hade någon satt upp en bild på Woody Harrelson på instrumentbrädan. Det förklarades för mig att det var för att en i besättningen liknade Harrelson. Låter som om någon var kär i mina öron. Just på den båten fanns inga tjejer, men det fanns på många andra. En slump? Jag vet inte vart världen är på väg? Men jag lärde mig nyttiga saker, inga hemligheter förstås. Tekniska saker!

  Mvh Roger Klang

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ha ha... Roger.

   Ja, det glädjer mig att du har besökt de sydöstra utposterna. Kul att du fick både love 'n hate!

   Marinen har kommit långt med sina HBT-frågor vilket ju är bra, eller hur ;-)

   Radera
  2. Så länge ni kommer överens sinsemellan bögar och straighta och gör ert jobb det bästa ni kan så ser jag inga problem med bögar i Marinen. Man måste nog ha en sense of humor, för det kan bli lite svettigt nära i trånga båtar. ;-) Woody Harrelson var ju kul.

   Roger

   Radera
 5. Jag läste samma artikel som du Klart Skepp men jag orkade inte bemöda mig med att bemöta den. Nu gör jag det i vart fall på ditt forum.

  1. Felet såväl JK som Trident gör här ovan är att man säger "ta sig en sup" som om det handlar att dricka sig långt mer än salongsberusad när vi pratar om 0.2 promille. Dvs friheten att få ta ett glas vin eller en öl till maten.

  2. När vi ändå är inne på promillehalter så kanske vi skall rekapitulera våra promillegränser för att framföra bil. Det finns rejält med forskning som tyder på att vid 0.5 promille börjar vårt omdöme trubbas av så pass att reaktionstiden påverkas negativt. Detta i samband med värsta tänkbara scenario - motorvägsfart på 120 km/h, filbyten och kraftig nederbörd - gör att vi riskerar att få ett ökat antal olycksfall. De flesta länder har därför satt sin promillegräns på 0.5 då detta är vad som vetenskapligt går att bevisa. Sverige valde att gå ännu hårdare fram och satte 0.2, vilket innebär att man i praktiken inte kan förtära någon alkohol alls och köra bil. Märk dock att 0.2 promille inte kan försvaras med forskning och vetenskap varför vi skulle kunna välja att kalla den morallag.

  Vad har då detta resonemang för koppling till båtlivet? Jo, återigen har vi nu hoppat över den vetenskapliga kopplingen och istället gjort den subjektiva kopplingen att det är lika farligt att framföra båt som bil under berusning. Det finns ingen vetenskap som stödjer detta! Varför är relativt lätt att förstå för den som är sjövan: Vi har stora ytor att röra oss på, det är lite trafik, det går långsamt och så vidare. Samma slutsats som remissinstanserna har dragit! Någon kommer nu att vilja göra en poäng med snabba motorbåtar, trånga farleder och alkohol vid dödsolyckor. Men faktum är att samtliga dessa dödsolyckor har skett med mycket höga promillehalter hos föraren - något som har varit åtalbart sedan Hedenhös och alltjämnt är det. Lagen är således den perfekta lösningen på ett problem som inte finns!

  3. Så klarar vi verkligen oss inte utan alkohol på sjön? Jo tack, alldeles utmärkt. För min egen del var det 8 år sedan jag tog mig en pilsner ute i skärgården. Men när ingen kan påvisa att det utgör en fara för vare sig mig själv eller någon annan vidhåller jag åsikten att vi nu stiftat en morallag som syftar till ren och skär populism på bekostnad av båtfolket. Jag vill kunna sitta på klipporna vid solnedgången och grilla en bit lax, dricka ett glas vitt vin och ändå få förtöja om min båt i den händelse vinden blåser upp på natten utan att bli klassad som en sjöfyllerist.

  Stellan T Brååk

  SvaraRadera
 6. Hej Stellan och tack för nyanseringen av frågan.

  Jag tror att pressen har givit sig den på att sätta en moralisk spinn på frågan t.ex. genom att trigga bilden av att sjöfolk alltjämt önskar supa sig "plakat" för att sedan ge sig ut och köra båt.

  Få saker kunde ju vara mer felaktiga.

  SvaraRadera
 7. Har ni som håller på att spricka av indignation över att behöva vistas på sjön nyktra några problem med att köra bil nykter?

  Eller tycker ni att det är ok att ge sig ut i trafiken salongsberusad eller mer...?

  Man BEHÖVER inte dricka, ingen TVINGAR någon att dricka, ingen DÖR av att avstå att dricka.

  Personligen måste jag erkänna att jag tycker att hela diskussionen är tramsig. Om jag någon gång skulle ge mig ut med båt så nog f..n skulle jag hålla mig nykter - både för min och andras säkerhet - men det är som sagt vad jag tycker.

  @Stellan T Brååk
  "Jag vill kunna sitta på klipporna vid solnedgången och grilla en bit lax, dricka ett glas vitt vin och ändå få förtöja om min båt i den händelse vinden blåser upp på natten utan att bli klassad som en sjöfyllerist."

  Om man kört bil till klipporna då? Kan man då köra hem och parkera cabben om det blåser upp till storm och regn även om man druckit vin? Är det ok?

  Avslutningsvis...

  NEJ - jag är INTE helnykterist men jag skulle aldrig i min vildaste fantasi framföra något som helst motordrivet fordon inkluderat båt salongsberusad!

  SvaraRadera
 8. Trident

  Eftersom vi inte riktigt möts med varför den nya lagen införts så handlar det om värderingar och inte logik eller motiv att faktiskt rädda liv. Ok, gott så.
  Kan vi säga att lagen således är en moral-lag?

  Vidare så finns det flera skillnader på sjön respektive fastlandet. En är t.ex. att man konstant behöver vara vaksam på väder och vind och hur dessa skiftar. Det betyder att om vinden vrider/friskar i så behöver man i många fall förtöja om då ankare osv inte klarar av hur mycket som helst.
  Att vid behov förtöja om vid ändrade förhållanden tyder alltså på ett gott sjömansskap och omsorg om sin båt och sin besättning.
  Den nya lagen riskerar att krimininalisera en sådan handling. Vill du verkligen jämföra detta med att parkera om en bil?

  Ok att du inte kör motorfordon alls berusad. Jag hoppas då att du då också kör gräsklippare spik nykter.

  Fortfarande handlar det inte om att vara plakat, men jag antar att du i sådant fall inte har något emot en nollgräns i trafiken heller?

  För att vara tydlig - Jag kör aldrig bil onykter och anledningen till detta är att det finns en reell risk att jag skadar någon annan eller mig själv... Inte för att det finns något moralförbud.

  SvaraRadera
 9. För min egen del handlar det om att sätta in båtliv i samma sammanhang som skoteråkning eller fiske ifrån stranden. Ja, jag skulle också kunna vilja sitta och ta en kask när jag sitter och pimplar eller skall jag då vara hänvisade till tegsnäsarna dom gångerna eller göra som alla andra och låta ungarna köra? Eller den goa känslan att kunna sitta i ett väderskydd med en lagom stark i handen när kvällsolen ligger på och vänta på att öringarna som ligger på glöden blir klar och när maten är uppäten så plockar man ihop och går den kilometer till vägkanten och sätter sig på moppen för att puttra hem.

  Är det ett problem med fylleri i trafiken? I viss mån är det det men hur ser det ut med de som kör illa? Har man druckit ett par glas vin till maten så inte fasen skall man ut och köra i 110 på motorväg men man skulle lika gärna kunna sätta sig och fisa iväg dom där kilometrarna efter skogsbilvägen hem till sin egen stuga men vad jag vet så har jag inte varit med om någon som beklagar sig. Det finns dom som accepterar och tar en kvällspromenad hem och sover och tar en morgonprommis och hämtar bilen dagen efter utan att beklaga sig. Det andra klientelet tar bilen och puttrar hem utan att beklaga sig. Det finns dock undantag som utan att tveka skulle kunna sätta sig och köra flera mil efter 90 - 110 väg och försöka hålla hastighetsgränsen men de är ändå så dåliga att köra bil vare sig de är nyktra eller fulla att de inte skulle få ha bil.

  Argumentet att man helt plötsligt skulle behöva lätta ankar för att förtöja är i mitt tycke som landkrabba ganska patetiskt då vi är vana att tänka före med att parkera bilen på rätt ställe redan innan, vi ställer undan skotern i lä och kapellar på om vi räknar med snö redan innan groggen blandas. Parkera båten med tanke på de eventualiteter du ändå kan parera för under kvällen och natten så slipper du då bli en brottsling.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. men snälla nån! Hur kan bara du jfr landbunden trafik med sjön!
   Omförtöjning..ja..håll dig till snöskotern för vindkantring vet du nog inte vad det är osv..

   Radera
 10. JK, jag fokuserar på ditt sista stycke om att det alltid skulle gå att prediktera vilka väderförhållande som kommer att råda natten igenom.

  Fråga vilken sjöfarare som helst - det går inte. Ibland kanske inte ens realtidsvädret stämmer då en åskby helt kan förändra förutsättningarna blixtsnabbt så att snabba beslut krävs. Jag har hyfsad erfarenhet av detta och ja, du uttrycker tyvärr ett landkrabbeperspektiv. Jag vet inte hur många gånger jag har sprungit upp i kalsongerna mitt i natten för att förtöja om - trots att jag noggrant har följt vädret.

  Till ordinarie kaj med väl dimensionerade bojstenar osv är det en helt annan femma än i en naturhamn MEN trots att jag litar någorlunda på min hemmahamn åker jag alltid ut inför en förväntad storm och kollar till förtöjningarna. Det kallas för sjömansskap och sunt förnuft.

  Alltså trots att jag förbereder mig för det värsta, men förväntar mig det bästa så går det inte att förutse alla eventualiteter. Det är som att säga till en fjällvandrare
  att vädret kommer vara soligt resten av dygnet - en erfaren fjällvandrare vet att vädret och moder natur är extremt svårpredikterat/d.

  Summa summarum: Båtar och fartyg låter sig sällan "parkeras" i naturhamnar. Beredskap för att förtöja om måste alltid finnas. I och med det sistnämnda så är det alltså till att alltid undvika alkohol på en båtsemester eftersom du aldrig vet när du kan tvingas kapa linorna och kasta loss.

  En bil står vanligtvis där du parkerade såvida inte en orkan eller tromb flyttar den. Ett fartyg är en helt annan femma och är beroende av skyddad infrastruktur för att ligga någorlunda säkert. Utan denna skyddade infrastruktur, t.ex. I naturhamnar är det bara till att inse en sak - här råder elementen över dig - inte tvärt om. Att tro något annat är befängt.

  SvaraRadera
 11. Det är ju det som är min poäng och vad jag vet så hanterar man en skoter som jag nämner i fjällen, om du inte kan råda över att det vädret växlar så gör åtgärder så att du slipper göra om.

  Bilen skall inte stå så att plogbilen inte kan ta sig fram eller ivägen där traktorföraren lägger undan snön. Vet jag inte vad det blir för väder så tar jag och ställer bilen på en parkeringsplats och inte heller i vägen för mig själv när jag skall försöka skotta undan snön.

  Precis på samma sätt är det med skotersemester, lite folköl till maten. Du kan knappast dricka dig något mer än mycket lite rund under fötterna för att vara säker morgonen efter. Har du planerat med ledkartor och bokat stugor efter resvägen så blir det till att hålla sig nykter, kliva upp i planerad tid och vara i form. Tråkigt? Ja kanske men det är ju inte för alkoholen man åker ut.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 12. JK, då missförstod jag dig till del.

  Man får naturligtivs göra de förberedelser som är möjliga, men sjö- och fjällfallet får man ha respekt för att naturen är den dominerande faktorn. Här måste verkligheten råda över kartan. Det innebär beredskap för omförtöjning.
  Det innebär också att om du dricker så mycket att du har förlorat förmågan hantera ditt fartyg säkert så är du omdömeslös.

  Återigen - det handlar inte om att festa och att "klippa till", men tar du två glas vi har du alltså i lagens mening gått över gränsen.

  Om nu resonemanget får ut på att man skall vara spik nykter tycker jag nog att det är konstigare att man har 0.2 promille. Varför inte noll? Signalen är ju annars att du kan dricka lite eller tänker jag fel? Nu polariserar jag
  Medvetet, men det går ju på detta sätt att vända på steken eller hur?

  Jag inser att det listigt uppspända resonemanget från förbudssidan ger ett svårt retoriskt läge för liberalerna. Va? Man ska ju inte festa och vara packad till sjöss. Nej, helt korrekt, men det finns grader även i helvetet :-)

  SvaraRadera
 13. Absolut men diskussionen gäller inte bara till sjöss utan nu har det även kommit dit. Jag förringar inte att det förekommer busliv och idiotisk skoterkörning där skillnaden mellan liv och död ligger någonstans vid 0.2 promille. Jag tar mig som exempel, anekdotiskt javisst men då jag inte är någon större drickare så skulle inte jag kunna hantera en skoter i 70 blås efter någon led med 0.2 promille. Har testat känslan av berusning och jämfört med en tillförlitlig alkomätare men det innebär inte att jag skulle kunna puttra på fram till stranden och ta en skön glidartur hem till stugan om jag kryddat den varma chokladen med lite punsch när jag suttit och försökt att lura några aborrar.

  Men konstigt nog så har jag inte sett några större diskussioner om det uppe i norr. Däremot har naturreservatsvansinnet brett ut sig och kraftfullt begränsat en del stugägares möjlighet att ta sig till och från sina stugor men inte heller det verkar det finns förståelse för utanför den snöbemängda ytan men nu när när man inför de alkoholbegränsningar som vi dras med ja då blir det kändisuppropp och gud vet vad.

  Jag finner det en smula otacksamt, vi har länge försökt att påverka den normativa lagstiftningen som drivs av nykterister och hälsonissar men med ljumt intresse utanför snögränsen. Men tack för stödet, kunde vi inte gjort gemensam sak tidigare?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 14. JK jag inser att frågan jag har tagit upp Lättare får fotfäste än de frågor som du nämner.
  Det verkar som om att när det finns för lite att göra så poppar allsköns begränsningsförslag upp lite varstans.
  Jag tycker att man bör försöka ha en övergripande syn på vilka åtgärder som tillför mest effekt för pengarna. Tyvärr har subjektiva morallagar fått allt större fotfäste i samhället.

  SvaraRadera
 15. En annan aspekt som ingen verkar bry sig något större om är effekten för de som bor i skärgården eftersom möjligheten att ta taxi, gå eller åka kollektivt hem är något mer begränsad än i t.ex. centrala stockholm.

  Rent generellt anser jag att lagar inte ska begränsa mer än vad som är försvarbart med tanke på konsekvenser och effekt. Dvs man ska inte stifta morallagar och de lagar som stiftas ska vara proportionerliga i sina inskränkningar och straff. Alternativet är att rättssystemet tappar legitimitet och därmed respekt och sin avskräckande effekt, vilket är extremt kontraproduktivt.

  Man kan inte lagstifta om allt oönskat eller olämpligt, det måste finns en gråzon mellan önskat/lämpligt och olagligt för att rättssystemet ska kunna fungera annars blir det paralyserat av skitärenden och den enda avskräckande effekten blir risken att åka fast eftersom det inte längre är en fråga om hur allvarligt beteendet är utan det blir mer slumpartat om det upptäcks eller inte.

  Dvs man är tillbaka till att man lika gärna kan ersätta hela lagboken med "brott mot folket, utan beviskrav och som bestraffas med döden och sen är det bara frågan om en polis råkar se en eller inte (eller att någon anger förstås).

  SvaraRadera
 16. Andreas

  Nej frågan om skärgårdsbefolkning har man helt offrat på moralaltaret. Därtill svårigheterna för sjökrogarna att bedriva verksamhet. Sjökrogar har F.ö. funnits i skärgården sedan 1600/1700-tal...

  Du har också rätt i den övergripande analysen om att för många morallagar i onödan belastar systemet och till slut inskränker medborgarnas liv och rörelseutrymme. Till slut återstår bara ögontjäneri om det inte finns vettiga motiv bakom lagarna.

  Ny lagstiftning bör ju inskränka livet så lite som möjligt för innevånarna.

  SvaraRadera
 17. Det här med båtliv brukar ju kallas för vår sista utpost med personlig frihet. Det funkar inget vidare. Alltför många glömmer att med friheten kommer ett ansvar att värna om densamma, att inte missbruka friheten.
  Jag har lämnat Sandhamn klockan ett en lördagsnatt med båt och har sett båtförare så fulla att de inte kan stå rakt. Men köra båt anses vara ok. Jag har väjt för fyllestyrningar som inte har en aning om vart de är eller att det finns båtar runt omkring dem.
  Om man har upplevt något av alla dessa dumheter tror jag att man hade på känn att en sjöfyllerilag skulle bli verklighet någon. För de som ville ha friheten struntade i ansvaret och så blev det lag istället. Starkt jobbat.

  Av samma skäl kommer vi snart se båtkörkort. Det är bara en tidsfråga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. hej ThomasL. Sommartid vistas jag mellan Smögen och Fjällbacka.
   Har aldrig någonsin på 26år sett någon på fyllan. Jag har statistiken på min sida.
   Jag kan tänka mig att du väjt för folk som stirrar ned i en häftig plotter, rena mördarmaskinen.

   Radera
 18. Thomas L.

  Visst finns det exempel på att folk missbrukar friheter, MEN uppträdandet som du beskriver ovan har alltid varit straffbart. Saken är nog den att det inte har funnits polis närvarande. Uppenbart vinglande går nog under "sannolik/skälig misstanke om brott" eller...?

  Visst kommer vi att få båtkörkort och flytvästobligatorium. Tyvärr tror jag att det finns starka lobbyorganisationer som ser en stark ekonomisk uppsida och lyckas använda nyttiga idioter i sitt värv.

  SvaraRadera
 19. Klart skepp:

  Sjöfylleri har funnits i sjölagen långt före den nu ändrade skrivningen. Här är den tidigare definitionen:

  Den som framför ett fartyg eller i övrigt på fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller något annat medel, att det kan antas, att han inte på ett betryggande sätt kan utföra vad som därvid åligger honom, döms för sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader.

  Tyvärr kommer man tillbaka till personliga ansvaret. Den tidigare skrivningen ställde faktiskt krav att man skulle tänka själv. Det krävs inte raketforskningsintelligens att förstå att vara berusad på sjön innebär att jag inte kan framföra min båt. För mig är det självklart, mer än två öl och min reaktionsförmåga är påverkad samt.
  Men för att folk ska förstå verkar man vara tvungen att ta till barnspråk: Nej du får inte köra båt full och med full menas mer än 0.2 promille. Då förstår män.
  Det är sorgligt och visst hade jag önskat att vi kunde haft kvar den tidigare skrivningen men missbrukas en lag så, blir det räfst och rättarting..

  SvaraRadera
 20. Läs Vitboken på www.båtfolket.se

  SvaraRadera
 21. Ingen är full vid ett glas vin. LAgen ska tillämpas så att samtliga ombord ska kontrolleras.
  den är världsunik.
  Den skjuter långt över målet.
  Försvarar av lagen anför demoniserande och bombastiska floskler, inga konkreta sakliga argument, utan är helt om sjön okunniga . De som drabbats av lagen är en minoritet som en om sjön totalt okunniga har kastat sig över tack vare indoktrineringen att man är "full" vid 1 glas vin och, tack vare att man uppfann/hittade på att sjöfylleriet är ett stort problem, det är tvärtom, det är inte ens mätbart.

  Ett bete många högg, inte minst politikerna. Skillnaden mellan de för lagen och de emot, att de emot lagen går inte på vad som helst utan ifrågasättande, är inte "fulla" vid 1glas vin, har båt, har inte ett surrealistiskt synsätt med inbillningen att landburen trafik och sjöliv är samma sak, är pålästa, utesluter demonisering och bombastiska avundsjuka floskler. (om inte jag för köra min snöskoter med en pilsner till maten så får inte du heller, så det så!) Jantelag.

  SvaraRadera
 22. Ett enat BåtSverige har nu tillskrivit regeringen att "gör om gör rätt"

  SvaraRadera