onsdag 19 oktober 2011

Allvarliga problem med HMAS Collins

Australien har allvarliga problem med sin ubåtsflotta. Mycket dyrt underhåll (105 AUS Dollar - per båt!), låg tillgänglighet med som mest/minst en båt av sex i operativ status och hög belastning på personalen.
Nu senast har man problem med den franska generatorn vilket kan innebära att man måste öppna upp tryckskrovet för att åtgärda felet. Här ser man vilket stort steg det är att etablera sig som ubåtsnation om man inte vill köpa färdiga båtar.

Defense Industry Daily


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar