torsdag 10 november 2011

NBG

I denna SVD-artikel ger M intrycket av att Sverige, med det nya försvaret, har fått fler soldater och sjömän. Ehh har jag missat något?
Dessutom påstår man att Försvarsmakten har en ekonomi i balans. Så är inte fallet med lån av nästa års budget, fast lånefinansierad konsumtion har ju varit legio i landet under de senaste decennierna, så varför inte också inom försvarsområdet? Den som står i skuld kanske är fri trots allt, men det påverkar åtminstone att marinen ställer in övningar.

Angående möjligheten att reducera kostnad för Logistik så delar jag S kritik på att det är lite flummigt, men vad viktigare är - Regeringen tar inte i frågan om hur att utföra detta utan skjuter ifrån sig ansvaret till myndigheten/myndigheterna. Det är som upplagt för problem.

Sedan spänner skribenterna bågen och försöker polarisera runt solidaritet och jämför med att pga av att (N)BG inte fanns så kunde folkmorden i forna Jugoslavien få fortgå. Nja alltså det var i första hand ett politiskt - inte ett militärt problem och det är fortfarande ett politiskt problem - med eller utan (N)BG. Vi i flottan ingick aldrig i NBG (visst mindre enheter som EOD-team ingick för att röja hamnar osv) och trots/tack vare detta så etablerades Atalanta-operationerna. Även Tchad-operationen utfördes utom NBG-ramen. Alla föregående markinsatser - även dessa utanför NBG-ram osv.

Låt oss inse att NBG var ett väsen avsett som ett transformations-"vehicle" för att gå från invasionsförsvar till insatsförsvar. Detta transformationsfordon har nu använts klart.

Om vi vill vara solidariska med balterna - låt oss då inte gå över ån efter vatten. Sverige borde genomföra fler övningar med balterna och fortsätta med det utbytesprogram med baltiska kadetter som vi i flottan (kanske fler försvarsgrenar?) genomförde under nittiotalet. Vi fortsätter med våra minröjningsinsatser i baltikum som nu är inne på andra decenniet (det räknades aldrig som en internationell insats eftersom operationen inte leddes av Swedint).

Nä, jag tror att herrar och damer skribenter får gå tillbaka på kammaren och fundera lite till...

Klart Skepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar