tisdag 15 november 2011

Svärdet återfunnet

SVD meddelar att skeppet Svärdet återfunnits. Hon gick under i samma slag där regalskeppet Kronan förliste år 1676.

Flottan leddes av Riksamiralen Lorentz Creutz (utan erfarenhet från sjökrigföring och förmodligen utan någon som helst sjövana). Creutz vägrade att överlämna det operativa befälet till den erfarne Amiralen, Claes Uggla.

Vid sammanstötning med danska flottstyrkor "lyckades" Creutz med bedriften att missuppfatta ett varningsskott från Claes Uggla som en uppmaning att vända. Vändningen gjordes tvärt i hård vind vilket ledde till att vatten trängde in genom de öppna kanonportarna. Detta ledde i sin tur till att en tänd lunta föll ned i krutdurkarna och Kronan exploderade - till danskarnas stora förvåning.

Näst i befälsordningen, Amiralen Claes Uggla, tog befälet men blev snart omringad och sänkt. Övriga svenska fartyg flydde därefter fältet.

Klart Skepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar