söndag 1 maj 2011

NATO styrkor jobbar med att neutralisera sjöminhotet utanför Misrata

Enligt vad jag tidigare rapporterat så är det nu bekräftat att Kadaffi-trogna styrkor har minerat farleden/er ca 2-3 km ut från Misrata. Enligt uppgift i The Sydney Morning Herald har RIB/gummibåtar med fartygsminor sänkts i farlederna.

Minspaning och kontinuerlig svepning av lederna lär nu komma att behövas (man behöver kontrollera alla plattformar som potentiellt skulle kunna lägga ut minor. Tack och lov verkar Khadaffi inte ha tillgång till plattformar som dolt skulle kunna lägga ut minor t.ex. med ubåt).

Om jag minns rätt så kallas den funktion som hanterar sjömin-information inom NATO för AWNIS. Trots att jag samgrupperat med dem minns jag inte vad förkortningen står för Allied Warning någonting. Om jag också minns rätt är det deras uppgift att koordinera säker passage igenom minfält för civil trafik, t.ex. genom att avdela minlotsar osv. Det finns även en annan minfunktion inom NATO som arbetar tätt med AWNIS. Möjligen har jag sammanblandat de två. Någon läsare som kan bekräfta, komplettera eller korrigera?

Denna nyhet har knappt fått något uppslag alls i media trots att det kan utvecklas till en allvarlig situation för rebellerna i allmänhet, och den humanitära situationen i synnerhet.

Utan att mer i detalj veta vilket artilleri Khadaffitrogna styrkor förfogar över (förutom raketartilleri) så innebär 2-3 km ut i farleden att man sannolikt kan försvara mineringen med artilleri, dessutom sannolikt understött av eldledare.

Klart Skepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar