söndag 1 maj 2011

Iran claimar Persiska viken

En högt uppsatt iransk militär gör anspråk på hela Persiska Gulfen inklusive Bahrain och delar av Förenade Arab Emiraten.

Iran passar nu på att flytta fram sina positioner och tonläget i regionen höjs.

Man kan misstänka att upproren i Bahrain är underblåsta av Iran. eftersom upproren är Shiit-ledda. Shiiter är den dominerande inriktningen i Iran medan Sunni är dominerande i Bahrain och de andra "väst"-Gulf-staterna. Det är dock mycket känsligt att öppet vara kritisk mot Iran i dessa stater eftersom man fruktar inbördes motsättningar.

Detta resonemang kan också vändas....Den gröna revolutionen i Iran. Kan den möjligen ha varit underblåst av amerikanska aktörer så som CIA osv?

Det gäller nu att gräva lite djupare i konflikterna som pågår för att få ett mer komplett beslutsunderlag.

Klart Skepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar