fredag 20 maj 2011

Länk - Commander: Marin insats inom tio dagar

Commander analyserar tidsaspekterna för en svebsk marininsats.

Jag delar att det går att lösa detta avsevärt mycket snabbare än vad regeringen gör gällande. Jag vet inte om MTS har fått stallorder att stalla detta till tre månader som standardsvar för att hålla regeringens linje..

Att rent fysiskt ombasera fartygen med en nyckelbesättning för att därefter rotera ned en besättning görs på mycket kort tid. Rent generellt vet jag inte varför gemene man tror att det tar så långt tid med fartyg? Gå in på E-Ships och räkna ut distansen själv.
Bunker, mat och annan förrådskomplettering kan lösas på vägen. Det svåraste är sannolikt ammunition och naturligtvis personal. Har besättningen varit på FOST så är den sannolikt så drillad som den kan vara. Se You Tube video om Flag Officers Sea Training (FOST). Kan man få önska så skulle man ju vilja se en dokumentär om denna utbildning. Kanske något för rekryteringsavdelningen. Lite OT, men men...

Skickar man ett fartyg nu så kanske den politiska processen hinner med också ;-) det går också att backa utan att det kostar skjortan.

Kostnaderna för en insats kan delas in i sam- och särkostnader. Särkostnaderna består av extra drivmedel, uppkommet underhållsbehov, resor för personal samt missionstillägg. Eventuellt ammunition och motmedel tillkommer naturligtvis.

Tyvärr tror jag inte att ROV-arna och minjaktfunktionen är implementerad i Hydrasystemet. Det innebär alltså att man inte kommer att kunna genomföra sjöminröjning.

Klart Skepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar