torsdag 13 januari 2011

Leka affär

"It takes two (or more) to tango"

Sedan många år tillbaka har det svenska statliga militära etablisemanget lekt affär med varandra.

Högkvarteret beställer och FMV (som är uppdragsfinansierade) ska leverera. FMV de enda som kan leverera, så vad är det faktiska alternativet?

Affärmodeller och incitamenten fungerar inte utan en reell konkurrens. Dags för en reformering?

Klart Skepp!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar