tisdag 16 oktober 2012

Regeringen kritiseras för underfinansierad försvarsbudget

Fredrik Olovsson, gruppledare för S i finansutskottet går i dagens DI ut och kritiserar bl.a. JAS-finansieringen. Blir det måhända nu ännu mer uppförsbacke för regeringen när oppositionen skjuter in sig på sakfrågor i budgeten?
KlartSkepp! - - . .

5 kommentarer:

 1. Gustav Wasa sa...

  Nu är det bara målskjutsen kvar för JAS 39E. Det gamla arbetarpartiets allians med Saab är orubbad. Jan Nygren, Jonas Hjelm med flera behöver inte känna sig oroliga.

  Det har aldrig varit Jan Eliasson eller Margot Wallström som formulerat affärsplanerna för (S).

  Så Sverige kommer fortsätta att representeras av en handfull observatörer och enstaka stabsofficerare i FN-ledda fredsfrämjande insatser i Afrika och annorstädes. För den interna opinionen måste nog (S) i finansutskottet visa upp bekymrade miner. Därtill är politik ett nollsummespel. En uppgång i opinionen för den ene är en nedgång för den andre.

  Också försvarspolitik är ett nollsummespel för de bägge arbetarpartierna. Den enes bröd inom försvarssektorn är den andres död.

  Schweiz är en utmärkt kund för den första snikversionen av JAS 39E. Nästa steg kan vara den hangarfartyganpassning som Saab förlagt till Storbritannien för att säkerställa konkurrensförmåga gentemot F-18 och Rafale i offerten till Brasilien. Och förr eller senare kommer självfallet utvecklingen av tvåsitsaren JAS 39F att behöva finansieras.

  SvaraRadera
 2. Tycker Peter Hultqvist har alldeles rätt att materialanslaget och JAS projektet är underfinansierat.
  Det är bra att han försöker göra något konstruktivt ty tillförs inte mer pengar till materialanslaget så går du över annat.
  jag glad att att han tar från det internationella anslaget och överför till materialanslaget.
  Tycker han kan ta ännu mer ty årets prognos är 1,6 miljarder på det internationella anslaget budgeterat 2,2 mkr och vi har ett vikande engagemang i kosovo afganistan så utfallet torde krympa ytterliggare kommande år som kan frigöras till materialanslaget och ser det som en omöjlighet att på några år sikt överföra 1 miljard till materialanslaget från det internationella.
  Detta blir då ett välkommet bidrag till materialanskaffningen.  SvaraRadera
  Svar
  1. @jan-olov.
   Jag instämmer helt och fullt. Internationella insatser har fyllt rollen som övervintringsverktyg, men det är nu dags att lämna detta till förmån för nationellt försvar.
   Försvårande är att svänga om skutan då man har sålt in detta till våra nya anställda soldater.
   Vi har över tid spenderat 10-20 miljarder på internationella insatser - för att inte nämna NBG. Självklart kan det dyka upp behov av insatser av brandsläckningskaraktär, men man behöver ju inte leta insatser som man gör idag.

   Radera
  2. Det handlar inte om att leta efter insatser. Snarare handlar det om att välja vilken, av alla de vi efterfrågas till, som bäst bidrar till vår säkerhetspolitik.

   Radera
  3. Ja ok, om du framför det så eller om jag omformulerar - att leta efter en insats som passar, men här verkar det som att kaka söker maka utan att tänka efter vilket end state som vore eftersträvansvärt och vad det ger säkerhetpolitiskt. För en hammare så ser det mesta ut som spikar..

   Radera