måndag 12 mars 2012

Ericsson exporterar krigsmateriel till Kina

Definitionen på krigsmateriel är, enligt Åsa Romson (MP) i SVT morgonsoffa förra veckan "Effektiva vapen som kan användas för att slå ned demonstrationer och demokratirörelser" .

Det visar sig nu att Ericsson i full öppenhet, inte bara exporterar krigsmateriel (definition enligt Romson) till diktaturens- och dödsstraffets Kina, utan också har investerat åtskilliga miljarder i forskning om kommunikations- och ledningssystem som kan användas för att avlyssna och slå ned oppositionella grupper. Ny Teknik Detta har bevisligen använts, och används, i detta syfte i Syrien DN.

Ytterligare odemokratiska stater som Ericsson säljer vapen till (Romsons definition) är bland annat Ryssland (Rysslands Röst)) och
Iran SVD m.fl.

Dessutom har SKF verksamhet i Kina samt andra diktaturer. Kullager kan ingå som komponenter i stridsfordon m.m. SKF produkter är således rent tekniskt av sk. "dual use" karaktär.

Jag tror att vi behöver en debatt om vad som är hardcore krigsmateriel - och inte - eftersom statistiken tenderar att vilseleda allmänheten samtidigt som den skapar en osaklig och svepande debatt där de olika sidorna börjar diskussionen onödigt långt ifrån varandra.

Låt oss konstatera att det finns olika gråskalor.


KlartSkepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar