onsdag 23 februari 2011

Vad är billigt? Lagen om offentlig upphandling, LOU.

En liter mjölk för 5 kronor eller kanske en 200-grams Marabou-chokladkaka för lika mycket är billigt. Ovanstående varor har den egenskapen att de är mätbara och verifierbara. Vi vet vad vi får. Att värdera en tjänst eller en komplicerad produkt är inte lika enkelt.

Låt mig utveckla resonemanget.....

Samtliga statliga upphandlande organ (det lät formellt...) är ålagda att använda sig av "Lagen om offentlig upphandling", LOU, vid upphandling över vissa belopp. Vid en ytterligare högre gräns skall man även gå ut på en sk. EU-upphandling - något som vissa stater är mer eller mindre bra på (nämnde jag...host host... Frankrike?). (Anm. Det finns tillfällen då man inte behöver gå ut på offentlig upphandling, t.ex. vid ärenden viktiga för rikets säkerhet, strategisk kompetens osv.)

Syftet med ovanstående är naturligtvis att, genom ökad konkurrens, nå ett billigare pris. Ok bra, intet att erinra på detta. Nu åter till frågan - vad är billigt och hur upphandlar FMV (vissa anskaffningskontor åtminstone) konsulttjänster?

En konsult för 3000 eller 700 kr/h - vem är billigast? Svaret kan vid en första anblick te sig självklart. Anledningen till att jag ställer frågan är för att jag ofta hört kommentarer över prisnivåerna för olika konsulter.

Låt mig ge ett exemplet med inköpen av advokater till näringsdepartementet i samband med bilaffärerna (Saab, Volvo) i fjol. Där tog juristerna betalt 3000 SEK/h.
- "Ooo - vad dyrt!" nämner gemene man, au contraire, hävdar jag om man ser till hur kort tid som aktuell advokatfirma sydde ihop avtalen på, så är det rent av billigt. 40 timmar tror jag det tog för att skriva ihop ett sälj/köpekontrakt för Volvo(?). Det är mycket effektivt jobbat och har sannolikt sparat pengar åt staten. Vad kostar en stillastående fabrik med 2000 anställda i timmen?

Det man betalar för är inte kostnaden som ett företag har t.ex. för löner - det man betalar för är det sk. adderade värdet eller "Added Value" på nysvenska. Vi pratar alltså ingen hushållsekonomi här. Det vi pratar om är ett företag som har jobbat upp en erfarenhet och en know-how som de säljer. De adderar någon typ av värde helt enkelt. Det är själva basen i handel och har så varit i urminnes tider. Du utför eller producerar en vara som någon annnan behöver.

Låt oss nu inte glömma att FMV i sig kostar oerhört mycket pengar att driva runt. Hur mycket added value får man för detta. FMV som helhet kan nämligen också ses som en konsultorganisation - åt Försvarsmakten.

När FMV upphandlar tjänster så specificerar man, i bästa fall, vad en konsult skall ha för bakgrund, typ av utbildningar osv. Ibland så räcker det dock med gymnasieskola och på sin höjd B-körkort som kompetens för att kunna få ge anbmud på kvalificerade konsulttjänster till kvalificerade och kritiska vapensystem.Därefter går man ut på upphandling.

Låt säga att man får in flera svar som uppfyller alla krav (ni som vill ge in ett svar trots att ni inte uppfyller alla krav - ni behöver inte oroa er eftersom FMV ändå inte kollar upp detta. Svara dock för guds skull inte att ni inte uppfyller något av kraven, för då är ni ute ur matchen). Svaren samlas in och priserna radas upp. Den som har avgivit det lägsta timpriset motsv får jobbet.

Problemet är nu bara att den som har avgivit det lägsta priset kanske aldrig har varit ombord på ett fartyg, än mindre en ubåt eller ett kvalificerat ytstridsfartyg. Det gör inget för han/hon var ju i alla fall billigast (!?).

Den stackars projektledaren som skall nyttja denna resurs får nu ytterligare last på sin börda och tvingas snällt ta konsulten ifråga i hand och utbilda honom/henne. FMV betalar alltså denna "billiga" konsults utbildning. Projektet får en negativ produktionskurva, det sackar efter och tidplaner skjuts vilket innebär att projekt fördyras osv - tid är, som bekant (för vissa åtminstone) pengar. Fast för FMV är det ju bara att gå tillbaka till Högkvarteret och förhandla om sina milstolpar. Värre är det för industrin som står med personal i väntläge och som får fördyringar som måste tas ut mot aktuellt projekt i slutändan (med resultat att kunden, Försvarsmakten, undrar varför det blev så dyrt).

Säg mig nu om denna konsult var billig eller dyr?-"Jamen", får man då höra, "vi måste ta det som är billigast, annars bryter vi mot LOU". Detta är struntprat. Kvalitetsaspekter får och bör användas vid utvärderingen, men upphandlingen måste ställa dessa krav från början OCH vara noggrann med att följa upp och utvärdera svaren korrekt.

I Dagens Industri står det då och då om LOU. Senast noterade jag en artikel av Anders Wijkman (Kd) - enmansutredare av offentlig upphandling - som säger att det inte alls enbart handlar om anbudspriset. Kvalitetsanspekter går, och bör, utvärderas i offentliga upphandlingar.
Nu är det i sanningens namn inte bara FMV som tolkar LOU på detta vis. Detta är tyvärr ett ofog som sprider sig i sammhället i stort och det innebär ett oerhört slöseri med statliga medel.

Jag blir, som skattebetalare, uppriktigt förbannad när jag ser att FMV agerar på detta sätt. Det är inte seriöst och det blir varken bra eller billigt. Det är ett agerande som är början till slutet för kvalificerad kompetens för militära system.

Bilindustrin försökte sig på detta under bilkrisens värsta dagar i fjol. Under en period var konsultpriserna nere på under 400 Sek/h. Några av konsultbolagen valde då att dra ut sina seniora konsulter och började sälja dem på andra marknader istället, t.ex. mot energiindustri, som betalade betydligt bättre.

De konsultbolag som stannade kvar i bilbranschen sålde in pensionärer och yngre nyutexaminerade gymnasieingenjörer till detta pris, men ingen mer kvalificerad resurs (en preventiv ursäkt till er gymnasieingenjörer och pensionärer är på sn plats, men ni kanske förstår min tes). Erfarenheten hade under ett slag förlorats till andra brancher. Vad man nu var tvungen att göra, var att betala för konsulter som man både lärde upp och betalade arvode för. Smart? Nja?

Det finns också en alternativ väg som vissa konsultbolag använder sig av om timpriset är för lågt för att kunna göra någon bra affär. Det går ut på att om man jobbar hälften så fort så blir ju timpriset det dubbla. Denna taktik blev publik för ett tag sedan när några mediekonsulter gick ut och berättade att deras normala taxa var 2000 SEK/h, men att de hade tagit ett jobb för 1000 SEK/h (minns inte åt vilken statlig förvalting det var) och att de då gjorde andra jobb emellan och fakutrerade dubbelt så många timmar som det hade tagit att utföra jobbet. Voila!

Konsultförpackning ovan(?)

Oftast agerar människor som de mäts och i detta fall så är det karriärsbefrämjande, som inköpare på FMV, att ha upphandlat konsulter till "billigaste" timpenning. Den som skapade denna incitamensmodell bör nog gå hem och tänka till igen..Jag ska vara rättvis mot upphandlarledet som jag anser vara underbemannat., mer resurser hit så skulle det nog gå lite snabbare utan att behöva kapa hörn som nu görs.

Säg mig nu igen - vad är billigt och vad är dyrt? Kan konsulttjänster och mjölk upphandlas på samma sätt?

I nästa del ska jag berätta hur man gör för att vinna en upphandling av en produkt utan att uppfylla kraven, men trots detta ändå i slutändan kunna göra en rejäl hacka och eliminera seriösa leverantörer på en och samma gång.

Stay tuned!


Klart Skepp! - - . .

8 kommentarer:

 1. Hej!
  Väl skrivet - MEN (som Tony Irving säger): du har som väldigt många andra missförstått en mycket viktig sak med LOU.
  Du skrev "Syftet med ovanstående är naturligtvis att, genom ökad konkurrens, nå ett billigare pris".
  Det är inte sant. Att få lägre pris är INTE ett av LOUs syften. Detta är mycket viktigt!
  Vad ÄR då syftet med LOU? Jo: att skydda leverantörerna mot offentliga upphandlare! INTE tvärt om. Offentliga upphandlare (stat, landsting, kommun etc) behöver inte skyddas. De nämnda har polis, brandkår, försvarsmakt, tull, skatteverk och jag vet inte allt som skydd och redan i grunden ett enormt övertag mot leverantörerna (det känns inte alltid så i det dagliga - men det är så).
  LOU är bl.a. tänkt att tillse följande:
  *Transparens (dvs att den som offererar skall kunna förstå hur hans offert kommer att bedömas, och även ha en viss chans att bedöma hur konkurrenters troliga anbud bedöms och värderas)
  *Likabehandling (dvs att alla anbud skall bedömas på likvärdiga bedömningsgrunder och ha exakt samma information och möjlighet att inkomma med ändringar etc som andra offererande)

  Sättet LOU föreskriver att uppnå ovanstående är bl.a.
  *Krav på utvärderingsbara kriterier
  *Förbud mot att skriva in krav som utesluter vissa leverantörer (uteslutande krav)
  *Tydliga och bveskrivna utvärderingsmallar

  Sedan är det nog så att en väl och klokt genomförd i LOUs anda ÄR billigare och ger bättre konkurrens - men det är inte huvudsyftet!

  Tipsar om följande skrift:
  http://konkurrensverket.se/t/Process____2119.aspx - väl läsvärd.

  SvaraRadera
 2. Öhm... Jo. Jag tittade igen i skriften från Konkurrensverket och inser att jag nog var lite fel i det jag skrev innan. Det finns en idé om bättre affärer med hjälp av LOU *rodnar lite klädsamt*.
  Problemet är att man alltsom oftast struntar i att kravställa kvaliteten på det som köps på ett vettigt - tex som du skiver kompetenskrav för konsulter. Har haft några sådana "skitbilliga" som "hjälp" - ingen jättehöjdare när man får lära upp personen ifråga i tre veckor och sedan skriva om halva leveransen. Men - man får vad man betalar för.
  Jag hävdar trots allt att grundprinciperna i LOU är väldigt sunda och bra - men att det är i tillämpningen det brister oftast. Och allra mest då i att man inte kravställer den kompetens som behövs för att lösa jobbet och få in självgående personal.

  SvaraRadera
 3. @Anonym - Tack!

  @FMV Anställd

  Tack för synpunkterna och referenserna till LOU-dokument.

  Jo visst är det så att LOU skall värna om leverantörerna, men det är som du nämner i ditt andra inlägg, att det finns ett syfte att pressa priserna. Strategin med LOU är väl också att få fler leverantörer vilket automatiskt innebär att man bibehåller en möjlighet till konkurrens dvs teoretiskt sett lägre priser.

  Vad jag vänder mig emot är attityden "Deut gaur inte..." (dåligt försök till Karlskronitiska .. förlåt.

  Det går visst att upphandla mot kvalité. Något annat är endast att betrakta som en undanflykt.

  Vad som är än mer allvarligt är när man ger ut krav, men sedan inte kontrollerar att leverantören uppfyller dem. Då finns det ju ingen mening att alls ha en upphandling eftersom man inte bryr sig om vad man har frågat efter.

  Trots att industrin oftast betraktas som fiende - så finns det seriösa aktörer därute som vill och kan leverera i enlighet med ställda krav. Att då inte följa upp ställda krav är att bränna sina skepp. Jag vet många leverantörer som inte längre ger in anbud på FMV-upphandlingar.

  När vi når till den punkten så är FMV mycket farligt ute.

  SvaraRadera
 4. Jättejättejätteanonym...27 februari 2011 21:47

  Liten flottistfundering bara. Ibland önskade jag mig fler nybakade gymnasieingenjörer och lite färre avdankade fartygschefer med tvåårig social i ryggen som konsulter ombord. Gymnasieingenjörerna är ju oftast betydligt mer ödmjuka och möjliga att dialogisera med...

  SvaraRadera
 5. @ Jättejättejätteanonym.
  1. Kul nick! =) Högt i tak???
  2. Jag hör vad du säger. Det ät ju käckt om "konsulten" kan leverera något användbart och inte bara fakturera.... Fast jag tror nog i fallet med flottan att ni nog mer behöver civ.ing. med kunskap om er verksamhet (eller åtminstone förmågan att fråga vad som behövs och öron att lyssna med). Det där med marin-ingenjörer är nog inte så dumt... Fast vi civilister är lite avundsjuka på dem för att de har (eller i alla fall har haft) gräddfil till de skojjigaste tjänsterna inne på "verket".

  SvaraRadera
 6. Jättejättejätteanonym1 mars 2011 21:57

  Jätteintressant med ett svar från FMV =)

  Nicket är av nödvändighet. Liten firma där alla känner alla. Vill ju inte att de som känner sig träffade ska kunna skjuta skarpt tillbaka ;)

  Håller helt och hållet med dig om ingenjörerna. Det behövs kluriga ingenjörer som både kan göra en FEM-analys och prata med oss bönder på bönders vis.
  Tyvärr känns det ibland som att värdet av gedigna ingenjörskonster underskattas i projekten. Vart finns Chefsingenjören när man behöver honom?

  SvaraRadera
 7. Ett synnerligen bra inlägg.
  Vet av egen erfarenhet att man alltid får det man betalar för och billigt betyder oftast inte bäst.

  SvaraRadera