måndag 14 februari 2011

Kina och Japan - Ansträngda relationer över Senkaku-öarna

I September 2010 rammade en kinesisk fiskebåt japanska kustbevakningsfartyg vid ögruppen Senkaku.

Al Jazera-reportage 

Ögruppens ägande är omtvistat av Japan och Kina så bägge hävdar äganderätt. Öarna erövrades under slutet av 1800-talet av japanerna. Äganderätten har, såvitt jag kan förstå, ratificerats. Under 70-talet började dock rykten om oljefyndigheter att cirkulera vilket kan ha gett upphov till de nationalistiska stämningarna.

När japansk kustbevakning grep trålarkaptenen råkade det kinesiska blodet i svallning och massiva protester utbröt.

Det senaste i ärendet är att Kina motsätter sig att den kinesiska trålarkaptenen skall betala för skadorna som åsamkades de japanska kustbevakningsfartygen.

Blogginlägg om ärendet i China Daily

1 kommentar:

  1. Notera att "Kina" här faktiskt syftar på två stater. Som så länge öarna är japanska är sams om att de är kinesiska och inte låtsas om att det är två Kina som gör anspråk på dem.

    SvaraRadera