måndag 9 januari 2012

Paradmålning!

Livet i flottan består till stor del av städning, underhåll, utbildning och övningar - ungefär i den ordningen.

En hyfsad andel av underhållet vid vackert väder innebär målningsjobb. Besättningar med någon typ av stolthet över sitt fartyg vill få det att se bra ut - man vill visa upp ett så gott sk "Ship Shape" som möjligt.

Inför finare besök vändes en av fartygets sidor, som man försökte hålla extra fin en sk "Paradsida", mot kajen. Ibland utförde man också sk. "Paradmålning" för att det skulle bli extra fint.

Jag kan bara konstatera att jag har tillbringat alldeles för mycket tid på "målarflottar" längs med, till synes, oändliga fartygssidor.

Till saken - amerikanska marinen har beslutat sig för att införa en ny färg. Defense News.Färgen är av tvåkomponentstyp och har i åratal, med gott resultat, använts av den amerikanska kustbevakningen . Enligt utsago ska den vara betydligt mer hållbar än traditionell färg. Skador/missfärgningar ska inte behöva målas över utan kan oftast tvättas bort med högtryck. Naturligtvis hävdar man miljövänlig - och det kan mycket väl vara sant i ett systemperspektiv.
Dessutom ser man - helt riktigt - en säkerhetsaspekt i att åka runt med en massa färg ombord.
Trots att den nya färgen är nästan dubbelt så dyr så räknar man med att spara stora pengar på det minskade underhållet.

För oss i Sverige skulle färgen troligtvis ge ännu större besparingar med vårt yrkesförsvar. Förr kunde man ju använda helgens vaktkvarter till dylikt jobb "utan" kostnad.
Eftersom man inte är till sjöss så långa perioder, som den amerikanska marinen, kan inte ombaseringstid användas till målningsjobb. Dessutom kan vi öka användningen av fartygen istället för att ägna oss åt underhåll - något marinen måste bli bättre på.

Att utreda innan ett förordande:
Brandtålighet?
Tålighet mot kyla?
Påverkan på smygegenskaper (Radar, Ir, Visuellt)?
Kompatibilitet med plastfartyg?
Övrigt?

Väl i målande!?

Klart Skepp! - - . .

1 kommentar:

  1. Tänk vad lite färg kan göra. Brittiska fartygschefer måna om sin karriär lade ända fram mot 1900-talets början avsevärda summor av egna medel för att försköna sina fartyg.
    Ett vackert målat och färgsatt fartyg ansågs av många som viktigare än ett välövat.

    I Sverige låg vi inte efter. HMS Fylgia i originalmålning ansågs vara ett att sin tids vackraste fartyg. (Vita fartygssidor, gula skorstenar och mycket guld och blått i övrigt....)

    SvaraRadera