söndag 29 januari 2012

Amerikanerna köper upp sonarbojar

Military Aerospace rapporterar att amerikanska flottan köper upp drygt 50 000 sonarbojaAN/SSQ-53F  till en total kostnad av 29,5 m€. En del av bojarna är avsedda för Taiwan.

AN/SSQ-53F är av typen DIFAR - Directional and Ranging (DIFAR) och kan släppas från fix-ving eller helikopter. Bojarna använder sig av fyra sonarer, varje med en flerkanalig riktad piezoelektrisk kermisk sändtagare. Bojarna kan operera på djup från 90, 200, 400 och 1000 fot för att "plocka" upp fientliga ubåtar.

Taiwan är ett politiskt känsligt land för USA att engagera sig för. Av rädsla att reta upp kineserna har man vägrat att exportera amerikanska ubåtar. Nu ska det tilläggas att amerikanerna inte har något kunnande över att bygga konventionella ubåtar vilket är det som är aktuellt.


KlartSkepp! - - . . 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar