söndag 23 september 2012

Håkan Syren skräder inte orden

Håkan Syren ordförande för EUMC (EU Military Committee) åtnjuter lyxen av att i slutet av sin karriär (och förordnande) kunna tala klarspråk.

Enligt generalen måste de europeiska försvarsutgifterna öka och smartare lösningar eftersträvas. Bland annat kritiseras redundansen inom försvarsindustriområdet. Generalen välkomnar sammanslagningen mellan de europeiska giganterna BAE och EADS. Därmed förskaffar han också konkurrensen som ett verktyg att reducera kostnaderna till de skrothögen? Reuters.
KlartSkepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar