torsdag 14 april 2011

Hur Mistralfartygen räddade de libyska rebellerna

En intressant artikel i RIA gör kopplingen till varför ryssarna lade ned sin röst i säkerhetsrådet vid omröstningen om FN resolution 1973. Enligt denna så har Ryssarna sålt stora mängder krigsmateriel till Libyen och man ville därför inte lämna en bra kund i sticket.
Dock så vägde de framväxande allianserna med Frankrike och italien, befästa genom köpet av t.ex. Mistralfartyg och stridsfordon, tyngre. Hmm alltså ett fall där krigsmaterielexport, på kort sikt åtminstone, har bidragit till att stoppa ett folkmord. Ett dilemma för moralister? Klart Skepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar