fredag 29 juni 2012

BLT - The spinn doctor?

Med "vänner" som BLT behöver man ingen fiende... Skipper BLT 1 BLT 2. Jag instämmer med Skipper. Det är beklagligt när det går lokalpolitik i nationella försvarsfrågor. Det är ju förhoppningsvis inget AMS-projekt vi pratar om - eller?

Vi kan enas om att marinen fortfarande lider av FB 04 och att många lögner passerat under broarna och att det nu på bästa sätt måste lappas ihop för att på något sätt återta den NATIONELLA marina förmågan.
KlartSkepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar