lördag 5 maj 2012

Britter tackar nej till ryska medaljer

Enligt en talesman på det ryska utrikesministeriet så har brittiska myndigheter tackat nej till ryska medaljer till de veteraner som deltog under andra världskrigets arktiska konvojer som transporterade materiel och förnödenheter till dåvarande Sovjet.
Under kalla kriget ville man från sovjetisk sida inte kännas vid denna hjälp, men nu verkar det vara andra tongångar. Arktiskonvojveteraner har tidigare medaljerats med ryska/sovjetiska medaljer, men de har inte rönt någon uppskattning från brittisk sida. 78 konvojer genomförde den riskabla resan, som tog mellan 8-12 dygn, i stark kyla och under konstant hot om att bli sänkta.
Ordföranden för veteranklubben, Jock Dempster, menar att den brittiska regeringen helst önskar att detta snarast möjligt glöms bort och att det bara har varit tomma ord om att inrätta en brittisk medalj till veteranerna.
RIA
Rysslands Röst
KlartSkepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar