torsdag 17 januari 2013

Strategisk paus - Upphör!

Kära bloggföljare... Då var det dags att återinträda i bloggtjänst efter en uppkommen strategisk paus.

Innan jag fortsätter vill jag komma med en personlig ursäkt till KÖMS och Kmd Engevall, som jag blev inbjuden att skriva en artikel till. Jag är ledsen för min hastiga sorti, men ibland råder man inte över sin tillvaro.

Den ofrivilliga strategiska pausen har dock givit mig tid till reflektion. Jag har naturligtvis följt skeenden och händelser såväl i Svenskt närområde, men som vanligt även i det globala perspektivet.

De nationella bloggarna fokuserar till stor del på Försvarsmaktens interna liv och har vanligtvis ett gott underrättelseläge då de befinner sig i, eller åtminstone mycket nära beslutsloopar på hög militär nivå.

Bloggen Observationsplatsen håller ställningarna vad gäller bevakningen österut. Gyllenhaal återkopplar mot historiska skeenden.

Slutsatsen är att undertecknad kommer att fortsätta bevaka militärindustriella skeenden nationellt såväl som globalt och koppla analyser till desamma i syfte att försöka uttyda strategier och allianser i vardande. Regelbundet kommer svensk förmåga och utveckling att analyseras mot bedömd omvärldsutveckling.

Tiden är förbi när endast geografiskt avstånd hade betydelse för vår säkerhetspolitik.

Vad har då hänt under min Time-out?

I Sverige har naturligtvis Gripens underfinansiering fortsatt att skapa ringar på vattnet. Precis nu kommer också ett besked om att regeringen har beslutat sig att anskaffa 60 stycken JAS 39 E FörsvarsdepartementetNy Teknik


Som en gubbe i lådan dök ett nytt LV-system helt oväntat upp från ingenstans...Försvarsberedningens beställningsjobb från Borg fortsätter under parollen "All is well" samtidigt som ÖB deklarerar en-veckasförsvaret tidigast 2019. Försvarsminister hukar sig och försöker haka av...Personalbristen inom främst marinen och flyget går inte längre att mörka efter genomlysning av Riksrevisionen.Förre ÖB, avgående chef för EUMC, Håkan Syren försökte starta en debatt om Pooling & Sharing med en önskan om att skapa färre aktörer på försvarsmaterielsidan!(?) Vad ett oligopol/monopol gör för prisbilden kanske jag inte behöver lyfta upp eller...?Glädjande nog börjar så sakteliga NATO-frågan lyftas efter en väldigt lång låsning härstammande från vår smygallians sedan kalla krigets början.


För marinens del verkar det vara fortsatt kärvt även om uppgraderingar och vidmakthållande för Torped 62 har beslutats. Det har varit lite fram och tillbaka med HTM för Korvetterna Gävle och Sundsvall. Visby fortsätter leveransprocessen. Stödfartygen verkar halka i tid.
Ytterligare insats i Adenviken kommer inom kort att omgruppera till operationsområdet.


Jag har säkert glömt hälften, men uppdateringar kommer - var så säker!Klart Skepp - på utgångsläget!


KlartSkepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar