torsdag 16 februari 2012

WP-strategi tillbaka?

Under kalla kriget var planen från WP-sidan att använda sig av ett stort antal taktiska kärnladdningar för att nå herravälde i nordeuropa. Ryssarna säger sig nu vara beredda att åter använda sig av kärnvapen, men nu i ett sk defensivt syfte. RIA.
KlartSkepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar