måndag 6 februari 2012

Europa måste dra sitt eget lass

Vi har ju hört vår egen försvarsministers mantra om "Pooling & Sharing" - något han har plockat upp av sina europeiska motsvarigheter. I en artikel i Defence Talk förklaras lite om bakgrunden till detta.

Ursprunget verkar ha kommit från Fogh Rasmussens initiativ "Smart Defence", som lanserade under sammanträden i Munchen för ett år sedan. Detta NATO-initiativ som syftar till att gemensamt dela på utgifter för gemensamma resurser dvs "Pooling & Sharing" skall generellt ha anammats i Europa som helhet vilket är rationellt då de flesta EU-stater är med i både NATO och EDA, men där den sistnämnda har liten eller ingen reell betydelse (papperstigern EDA bör för övrigt snarast förpassas till de sälla jaktmarkerna).

Anledningen till att överhuvudtaget komma upp med iden om "Pooling & Sharing" kan kopplas till att amerikanerna har tröttnat på att vi europeer rider snålskjuts på amerikanska skattebetalare. Dessutom innebär Kinas kraftiga militära expansion en amerikansk omfokusering vilken inte är möjlig - givet den ekonomiska situationen.

With the United States cutting its own massive defence budget, withdrawing troops from Europe and turning its strategic gaze towards Asia, Europe can no longer rely on its big-spending ally to fill the gap.

Only a handful of NATO nations respect the alliance goal of spending at least 2.0 percent of GDP on defence, while the US military budget represents 75 percent of the alliance's spending.

"This concept of Smart Defence is welcome news for most American politicians," said Republican US Senator Lindsey Graham.

"It shows that the NATO nations are really seriously thinking about maintaining a robust defence. But if it translates to a nice sounding phrase to justify less spending, I think that's not very smart."

"Pooling & Sharing" har sina brister och senatorn ovan bör nog inte ropa hej för tidigt. Problematiken illustreras av två fransmän - den ene General och den andre CEO för Airbus.
"Nations realise that going alone, especially for large projects, is not possible," said French General Stephane Abrial, NATO's Supreme Allied Commander for Transformation tasked with finding new ways to cooperate.

But Abrial admitted in a panel discussion on Smart Defence that the alliance will only present "modest" programmes at a NATO summit in Chicago in May.

"I'm a little bit sceptical," said Thomas Enders, chief executive of European aerospace giant Airbus. "20 years ago these ideas were on the table. So why would this time be different."

Således "Been there, Done that" Kan försvarsministern möjligen, mellan snittarna och Champagnen nere i den Europeiska försvarsklubben, beskriva vad som är nytt i sak?

I den Europeiska försvarsbranschen, där många företag är statligt ägda och kontrollerade samt där nationella arbetstillfällen (och självkänsla...) är viktiga (ja alltså detta gäller inte i Sverige där vi gladeligen ger bort saker - bara vi får en stjärna i kanten), blir det mycket svårt att få till den utopiska tanken om "Pooling & Sharing".

Vi får väl se vilken politiska floskel som lanseras härnäst.KlartSkepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar