lördag 11 februari 2012

Amerikanska flottan satsar på obemannat

Jag har nämnt det förut och nämner det igen - vi står inför ett paradigmskifte när det gäller obemannade farkoster till sjöss. Amerikanska SeaHawks kontrollerar en rote med FireScouts (UAV Helikopter). Defence AOL.

Man jobbar hårt med att landa UCAV m.m. på hangarfartyg osv. Utvecklingen kan leda till att även relativt modesta storlekar på fartyg kan få en avsevärd påverkan långt inåt land.


Tomahawk - räckvidd upp till 170 mil
Visst - under t.ex. Libyenoperationen slog man ut en hel del Lv, ledningsstruktur osv med Tomahawks innan flyget gick in och tog över, men nu pratar vi något helt annat nämligen att kunna ta sig långt in över land och stanna för att kunna spana eller leverera eldunderstöd till marktrupper.


Popular Mechanics

KlartSkepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar