torsdag 25 augusti 2011

Superkaviterande fartyg

Superkavitation blev allmänt känt i samband med Kursk då den ryska superkaviterande torpeden Shkval, god för 200 knop, skulle testas. Genom att skapa en gasbubbla för om, i detta fall torpeden, kan friktionen drastiskt reduceras.

Nu har en konstruktionsfirma försökt sig på att använda sig av superkavitation på en sk SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull) farkost.
Problemet är att lyckas producera tillräckligt med luft för att upprätthålla en intakt gasficka framför skroven (på ett energieffektivt sätt). SWATH-farkoster är oerhört tåliga för sjö då de liksom skär igenom vågorna - dock finns en begränsning på våghöjd.

Dock yras det som vanligt om stealthegenskaper baserat på att skrovet form (massor med potentiella spikar kan skönjas enbart genom en snabb granskning).

Klart Skepp! - - . .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar